Plébánosi beiktatás Somodiban

Gábor Bertalan | 29.9.2019

 

 

2019. szeptember 29-én 11 órakor kezdődött Somodiban főtisztelendő Takács Dénes kinevezett somodi plébános atya, plébánosi beiktatása.

 

Miután a körzeti esperes – Gábor Bertalan, a kinevezett plébános – Takács Dénes atya, és a megjelent oltártestvérek – Bartko Elek, nyugalmazott somodi plébános, címzetes esperes, Galambos Rudolf, börtönlelkész-esperes, rudnoki plébános a segédkezőkkel együtt a sekrestyében a szentmiséhez beöltöztek, a templom főbejáratán át ünnepélyesen az oltárhoz vonultak, ahol a főcelebráns, esperes-plébános - Bernard Bober, érsekfőpásztor megbízásából - megkezdte a beiktatási szentmise celebrálását.

 

Bevezetőként Bartko Elek, volt somodi plébános felolvasta a kinevezési okmányt. Ezek után következett a templomkulcsok átadása és a papi ígéretek ünnepélyes megújítása.  

 

Miután az esperes átadta a templom kulcsát, tömjént tett a füstölőbe, a kinevezett plébánossal a tabernákulum elé vonult, ahol az esperes kinyitotta a szentségházat, mindketten térdet hajtottak, a plébános megtömjénezte az Oltáriszentséget. Az esperes bezárta szentségházat, majd a keresztkúthoz mentek, ahol a plébános azt is megtömjénezte, Végezetül az oltárhoz vonultak, ahol az oltárcsók után az esperes megtömjénezte az oltárt.

 

A szentmise a Dicsőség éneklésével folytatódott, majd következett a napi könyörgés úgy, mint máskor a szentmisében.  A homília után következett az új plébános eskütétele és a közös hitvallás.

 

A szentmise ezután már úgy folytatódott, mint máskor. A záró könyörgés után az illetékes jelenlevők az oltáron aláírták az okmányokat, majd Virosztko Norbert, kurátor a hívek nevében köszöntötte az új plébánost. Az ünnepi áldás után következett a pápai himnusz, a nemzeti imádságunk himnusza, amelynek végeztével a liturgikus menet a templomon keresztül a sekrestyébe távozott.

 

Valóban, csak kívánni lenne, és imádkozni azért, hogy Dénes plébános atya, és minden egyházi hivatalt betöltő személy az Evangélium fáradhatatlan hirdetésével és szeretetteljes papi szolgálatával minden nap megjelenítse nemzedékünk körében a Jó Pásztort. Legyenek tudatában a nagy kihívásnak: a pap Jézus Krisztus jelenlétének tanúja. 

 

Ezúton is kérjük ehhez számukra Isten kegyelmét, a Boldogasszony különös oltalmát és szentjeink hathatós esedezését.

 

 

 

 

 

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Plébánosi beiktatás Somodiban
|
Készítette: romkat.sk
|
close