Bodolló – 17. évforduló

Gábor Bertalan | 13.10.2019

 

A Mária Rádió ismét élőben közvetítette a szentmisét a Bodollói Sarlós-boldogasszony filiális templomból, a Fatimai engesztelő imatalálkozó kapcsán, amelyet először 2002. október 13.-án tartottunk, tehát 17 esztendeje.

 

A zarándokok hálát adtak a Gondviselésnek, hogy azóta, minden hónap 13.-án összegyűjti övéit - az utóbbi években immár határtalanul – mondta felvezetőjében Melga Mária, a rádió önkéntese, hiszen a zarándokok sokasága érkezik a határ mindkét oldaláról, valamint a szűkebb pátria közeli és távolabbi helységeiből.

 

A szentmise főcelebránsa: főtisztelendő Gábor Bertalan, szepsi esperes – plébános volt, akivel együtt misézett:

Főtisztelendő Bartal Károly Tamás, nyugalmazott jászóvári apát,

Főtisztelendő Bartko Elek, nyugalmazott plébános, címzetes esperes,

Főtisztelendő Susko Mihály, buzitai plébános,

Főtisztelendő Fedorka Zsolt, csécsi plébános

Főtisztelendő Takács Dénes, somodi plébános

Főtisztelendő Hornyák Péter, nyugalmazott görög katolikus parókus,

Főtisztelendő Karch Krisztián, szepsi káplán,

 

A kántori szolgálatot és az énekeket Bányász Emőke, okleveles kántor vezette. A technikai szolgálatot – a komáromi stúdióban Csepregi László, a templomban Cehelnik István és Simko Imre, önkéntesek végezték.

 

A lelki találkozó a tavalyelőtt, 2017. május 13.-án Excellenciás Bernard Bober, kassai érsek-metropolita által megkoronázott Mária-szobor ünnepélyes behozatalával kezdődött. Köztudott, hogy a templomba Király Tamás és Kis Virág Glória, szárnyas-oltárt készítettek, amelyet érsekfőpásztorunk jelenlétében Őeminenciája Dr. Erdő Péter bíboros, Esztergom – budapesti érsek áldott meg 2016. május 13.-án, amit ezúton is minden érintettnek megköszönünk.

 

Az életnagyságú Mária-szobor is a két művész alkotása. A Fatimában őrzött Mária-szobor bodollói mása 2 méter magas. Hársfából készült. A Szűzanya aranyszegélyű fehér ruhában van ábrázolva, kezén rózsafüzérrel. Arca szomorú. Nem véletlenül, hiszen Fatima üzenete a megtérést, az evangélium értékrendjéhez való visszatérést sürgeti.

 

A szobrot, amelyet főtisztelendő Pásztor Zoltán, püspöki helynök úr áldotta meg tavalyelőtt, 2017. október 13.-án, most is négy férfi kísérte be ünnepélyesen és elhelyezett el a templom szentélyében, majd a magasból ünnepélyesen aláeresztődött az ősi templomból megmaradt feszület, közben az 1938-as eucharisztikus kongresszus himnuszát énekeltük: Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat.  Ezt követően elimádkoztuk a rózsafüzért. A szentmise Szentségimádással, szentségi áldással és köszönetnyilvánítással zárult.

 

102 éve - 1917. október 13.-án - Fatimában a többezres tömeg látta az ún. „Napcsodát”. A Nap mintegy táncolt Cova de Iria fölött. A látomás sokakat megdöbbentett, de hosszú időbe tellett, amíg a világ érteni kezdte az üzenetet. Fatima titka ugyanis elsősorban nem a háborúkról, nem az atombombáról, nem is a nukleáris fegyverekről szól. Tartalma mélyebb, hitünkre vonatkozik. Ki ne látná? Ha egy földrész - Európa - hitét veszti, az a földrész nemzedékének fizikai megsemmisüléséhez vezet. Ki nem látná? Európában, országainkban, családjainkban, bennünk és körülöttünk egyre gyengül a Krisztus hirdette hit és annak értékrendje! A kilátástalanságnak ebben a sötétségében azonban pislákol egy kicsi fény – az ígéret: A Szűzanya Szeplőtelen Szíve, győzni fog.

 

A szentmise végén Király Antal, főkurátor mondott köszönetet. Főtisztelendő atyák! Kedves Hívek! – mondta többek között: Tisztelettel megköszönve becses jelenlétüket a határ mindkét oldaláról, szívből kívánom, hogy amint Isten belépett a kicsi és nagy történelmünkbe, úgy mindnyájunknak legyen bátorsága belépni az Ő történelmébe. Adja Isten, hogy Ő írja történelmünket, mert csak így lesz biztos jövőnk – határon innen és határon túl.

 

17 évvel ezelőtt, amikor először találkoztunk itt Bodollón, ki gondolta volna, hogy 17 év múlva, a Fatimai jelenések 102. évfordulóját is itt fogjuk ünnepelni? Köszönjük a Gondviselésnek ezt a meglepetést is.  

 

Imádkozzunk továbbra is, hogy megértsük Fatima üzenetét: minden körülmény közepette igyekeznünk kell hiteles keresztényként élni! Ehhez őszinte bűnbánatot kell tartanunk. A három gyermek-látnok példájára, Isten gyermekeivé kell válnunk, hogy megtapasztalhassuk Isten Országát a térben és az időben, sőt azon túl is.

 

A jövőben is tisztelettel és szeretettel hívunk minden zarándokot Bodollóra, hogy közösen imádkozva és engesztelve - első szent Királyunk példájára - Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által, reményünk legyen és jövőnk.

 

 

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Bodolló – 17. évforduló
|
Készítette: romkat.sk
|
close