A felújított ravatalozó átadása és megáldása Jánokon

Gábor Bertalan | 21.10.2019

 

 

2019. október 20.-án Jánokon, ünnepélyesen átadták és felszentelték a felújított ravatalozót.

 

Ing. Begala Gyula, polgármester ünnepi megnyitója és köszöntője előtt gyermekek szavaltak, majd Mgr. Kassay Fecsó Ivett, református lelkésznő igehirdetése következett, amelyet Vargha Balázs és Molnár Árpád református lelkipásztorok zenei áhítata követett.

 

Az áldó szertartást Mgr. Gergely Péter, plébános meghívására Mons. Gábor Bertalan körzeti esperes-plébános és Mgr. Karch Krisztián, szepsi káplán végezték a szepsi Dalárda közreműködésével.

 

Mindenható Atyánk! Szavadra minden megszentelődik - imádkozta az esperes-plébános - kérünk, áldd meg + ezt a hajlékot, hogy népednek az üdvösség és a megváltás hirdetésének a szent remény helye legyen, ahol letörlöd szemünkről a könnyeket és beheggeszted sebeinket, amelyekben elhunyt szeretteink földi elvesztése miatt van részünk. Add kegyelmedet, hogy mindazokban, akik Fiad keresztjelét hittel szemlélik, erősödjön a hit, gyarapodjon a jócselekedetre való készség, legyen a Kereszt vigaszuk, oltalmuk és menedékük a gonoszlélek támadásai ellen s így nyerjenek megváltást és üdvösséget, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

 

Szentelje meg ezt a hajlékot, a reménység házát az Atya, + a Fiú és a Szentlélek. Mindazok, akik a feltámadt Úr Krisztus nevében itt együtt imádkoznak, és végtisztességet adnak elhunyt szeretteiknek, önmaguknak és övéiknek testi-lelki üdvösséget nyerjenek, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

Elmélkedése kezdetén az esperes-plébános Szabó Ferenc, jezsuita papköltő Köldökzsinór című versét idézte:

 

„Mint anyám méhében
a köldökzsinór közvetítésével
kaptam jeleket a külvilágról,
most kutatom a hit erein át,
mily jeleket küld a szellemvilág.
Néha hallom már angyalok dalát,
készülődöm az újabb születésre,
hogy meglássam Isten anyaarcát. ”


Majd Dienes Valéria közismert verssorait:

1.

Jön az Isten
Útja titkos út
Végtelenből
Végtelenbe fut
Minden percet
Öröklétbe állít
Oda hallja
Emberek imáit

Jön az Isten
Három és az Egy
Nem tudod, hogy
Honnan, merre megy
Nem találod,
Mégis lelked mása
Megmondotta:
Benned lesz lakása

Jön az Isten
Érthetetlenül
Sose láttad
S benned elmerül
Átutazza
Véled ezt a létet
Öröklétben
Füröszti az élted

Jön az Isten
Vár, ha rád talál
Hűs kezével
A fehér halál:
Átemelnek
Óvatosan, szépen
Eggyel több lesz
Ki-írva az égen

Jön az Isten
Három és az Egy
Látod már, hogy
Honnan merre megy
Hazaértél nem hiányzik semmi
Elindultál
Mindörökké lenni

2 .

Jön az Isten
Ne szűnj meg soha
Ő hívott meg
Tégedet oda
Hol a lelket
Találkára várja
Tárt karokkal
Isten Szűzleánya

Jön az Isten
Nem vársz hasztalan
Benned él és
Éleszt untalan
Elfeledte
Bűneidet régen
Letörölte
Nevedről és Égen

Jön az Isten
Közel van, ne félj
Átvezet majd
Nem sötét az éj
Felvilágol
Benned majd a lelke
Aki élted
Egykor rád lehelte

Jön az Isten
És megérkezel,
Aki küldött
Újból rád lehel
Hazaértél
Új szíved megdobban
Feltámadtál
Örök otthonodban

Jön az Isten
Nincs több állomás
Hegytetőn a
Végső áldomás
Elszakadtál
Megérkeztél végre
Kifüggesztik
Nevedet az égre.

 

Köszönet illeti mindazokat, akik Bankó Ibolya koordinátor vezetésével szükségét érezték a reménység házának felújítását és igyekeztek méltó helyet készíteni a végső búcsúvételnek.

 

Köszönet és hála a szertartást végzőknek és a segédkezőknek, nem utolsó sorban a szepsi Dalárda tagjainak, akik jelenlétükkel és éneklésükkel bensőségessé tették az ünnepi liturgiát.

FOTÓgaléria itt:

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
A felújított ravatalozó átadása és megáldása Jánokon
|
Készítette: romkat.sk
|