Belá Tamás, kassai káplán atya látogatása

Gábor Bertalan | 28.10.2019

 

2019. október 28.-án a hittanóra keretében Sára nővér meghívására kétórás lelki találkozót tartott a gimnazistáknak Tamás atya, aki a kassai Szent Erzsébet Plébánia káplánja. Elsődleges feladta, küldetése a papi szolgálat. Hittanórákat vezet a Máraiban és az Ipariban.

Papi teendőin túl naponta átlag három, problémás embert tud fogadni, akikkel együtt imádkozik és kéri számukra az Úr Jézustól a gyógyulás és a szabadulás ajándékát. A Dómban rendszeresen gyóntat. Időközökben a főegyházmegye exorcistájának is segít az ördögűzésben.

Általában reggel félhatkor kél. Este kilencig tevékenykedik. Elmondása szerint naponta új és új tapasztalatban és meglepetésben van része.

Arra a kérdésre, hogy miként lehet védekezni, hogy ne legyen szükségünk az ördögűző szolgálatára és hogyan lehet megelőzni a lelki problémák létrejöttét, a megkötöttséget és megszállottságot? – ezt válaszolta.

Elsősorban meg kell őrizni az Úr Jézushoz való közelségünket. Nem kell félni a Sátántól, mivel ő jobban fél tőlünk. Nem azért, mert mi erősek vagyunk, de azért, mert az Úr Jézushoz tartozunk, aki már végleg legyőzte a Sátánt.

Ezért igyekeznünk kell gyakran és rendszeresen járulni a bűnbánat szentségéhez. A bűnbánat szentsége már magában egy kisebbszerű ördögűzés. Felszabadítás. Megszabadítás. Szakítás azzal, amivel a Sátán önmagához akar, készül láncolni bennünket.

Ne kacsingassunk a Sátánra. Ne kacérkodjunk az okkultizmus, a sátánizmus, a mágia, a jóslás, a kötetlen és a szabados nemi élet vágyával, mert a Sátán ezzel szeret belénk. Ezzel tud bennünket önmagához kötni. Ezzel éri el azt, hogy olyanok legyünk, mint ő: Isten ellensége.

A fiatalok egyik jellegzetessége, hogy kíváncsiak. Szeretnek mindent kipróbálni. Ez szép tulajdonság! De ne rosszat, hanem a jót igyekezzünk kipróbálni!

Ám, mi a jó és mi rossz? Ki a jó és ki a rossz? Mécs László, nem véletlenül fogalmazott:

"Ki a betyár? Ki a szent?
Magyarhonban ki a szent?
Ha a mérték tönkrement,
senki, semmi meg nem ment."
(Bakonyi látomás) 

Ha bajban vagyunk, ne a kártyást, ne a jósnőt, ne a reikis gyógytornászt keressük fel, de az Úr Jézust, a Győzőt. Ő tudja a legjobban, hogy mi válik a javunkra. Ő nem akarja senki halálát, vesztét. Ő azt akarja, életünk legyen még pedig bőségben.

Köszönjük Tamás atya becses jelenlétét. Köszönjük, hogy a lelkipásztorkodás egyik legnehezebb feladatát is vállalta: az ördögűzésben való segédkezést.

Imádkozzunk hivatása teljességéért, hogy továbbra is megálljt tudjon parancsolni a Sátánnak és csatlósainak. Legyen jó eszköz Isten kezében, hogy szolgálata segítse elűzni a gonoszlelkeket és távol tudja tartani a különféle betegségeket. Áldása hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét. Amit megáld, az legyen egészen tisztává és minden ártó hatalomtól mentessé! Áldása által távozzék és szűnjék meg minden titkos kór, ami a háznak, vagy annak lakóinak épségét, vagy nyugalmát veszélyezteti. Ne üssön ott tanyát a gonoszlélek, ne verjen ott gyökeret a rontás szelleme. Szűnjék meg ott a lopakodó Sátán minden cselszövése.

Kérjük számára a Szentlélek erejét, hogy tegye őt erőssé hivatásában és a Sátán minden támadásával szemben élvezzen védelmet, pártfogást és oltalmat. Visszavárjuk.

A találkozó végén Tamás atya megköszönte a jókívánságot és az imákat. Kölcsönös ima és felelősség nélkül – mondta - elképzelhetetlen a jó lelkipásztorkodás, ezért arra kérte a jelenlevőket, hogy legyünk továbbra is egymás szellemi és lelki támogatói.

Ma 11.5.2021 van, névnapját unnepli Ferenc, holnap Pongrác.
Gratulálunk!
Hírek
Belá Tamás, kassai káplán atya látogatása
|
Készítette: romkat.sk
|
close