Ünnepi megemlékezések

Gábor Bertalan | 28.10.2019

 

2019. október 28.-án, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete és növendékei október utolsó hétvégéjének elején, ami az őszi szünet kezdete, ökumenikus istentiszteleten vettek részt a szepsi református templomban, hogy a hét eseményeit méltóképpen tudják megünnepelni.

A héten van a Reformáció Napja, Mindenszentek ünnepe és Halottak napja.

Nt. Molnár Árpád, református lelkipásztor, igehirdetését a sziklára épített ház példázatáról vette (Mt 7, 24-27). Bölcsességre és okosságra buzdítva az ige hallgatóit. Krisztusra és az Ő egyházára építsenek életet, mert csak annak van értelme és értéke, úgy a térben és időben, mint azon túl.

A református liturgia után Sára nővér, Mécs László – Az élet örök búcsúzás című versét szavalta.

 

Ó bár csak tudnánk távozáskor
fényt hagyni, mint a Messiás,
belészeretni az szívekbe,
apostolokba, mártírokba,
hogy átadják a századoknak,
a századok az ezredeknek!
Fényt hagyni, mint a Messiás!

Vagy legalább, mint az anyák,
kik egyre jobban megragyognak,
minél sötétebb lesz az éj,
és minél jobban porlanak
a bánat-barna hant alatt.
Fényt hagyni, mint a jó anyák.

 

Vagy legalább is, mint a Nyár,
amely almákba és diókba
szerette édes álmait,
és édességével világít
a hosszú, hosszú tél alatt.
Fényt hagyni, mint a drága Nyár.

Vagy legalább is, mint a Nap,
melyet elnyelt az alkonyat,
de a legbúsabb éjben is
világít még a gyöngyvirágban,
a liliomban, mécsvirágban.
Az életünk olyan tünékeny.
Ó szent fényt hagyni volna jó!

 

A római katolikus igehirdetés Szent János apostol evangéliumában leírt esemény alapján történt. /Jn 13,33-38/ „Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. 35Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”

Homíliájában esperes-plébánosunk, iskolalelkészünk, többek között azt hangsúlyozta, hogy: Krisztus-követésünk életforma, életmagatartás. Egyetlen parancs teljesítésébe sűríthető – úgy kell szeretnünk, mint az Úr Jézus, aki életét adta a másikért. A szeretetparancs teljesítése nélkül nincs jobb világ. Ott jobb a világ, ahol azt szeretetteljesen, szeretetteljességben újítják meg, reformálják. A szeretetet nem lehet kikényszeríteni. Fogadni lehet, vagy visszautasítani.

Az Egyház mindig reformálásra szorul. Az Igazságot senki emberfia nem birtokolja a maga teljességében. Az Igazság birtokolhat bennünket, olyan mértékben, amilyen mértékben azt megengedjük. Így leszünk fények, világítók… Életünkkel és halálunkkal… Fényt hagyni volna jó…  

A hívek könyörgését a diákok és a tanárok így kötötték csokorba: 

Esperes - A hét eseményeiben azokra az elődeinkre emlékezünk, akik megmutatták nekünk az utat, hogy a Krisztus által meghirdetett életmagatartással - a szeretet parancsa teljesítésével - miként lehet eljutni az örök életre. A megemlékezések a templomokban és a temetőkben azt hirdetik, hogy a halál után is van élet; sokkal szebb, mint amire legmerészebb álmainkban is gondolni mernénk.

Imádkozzunk, hogy megsejtve és megélve Isten tervét önmagunkról szentek legyünk és így jussunk el a lét teljességére:

Diákok - tanárok

  1. Urunk, vigasztalja, bátorítsa népedet a dicsőséges Egyház diadalmas seregszemléje! Újítsd meg reményünket, adj igazi távlatot minden élő számára! Hallgass meg, Urunk!  

Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

  1. Urunk, tedd az Egyházat szentté, a névtelen szentek közösségévé, akik naponta törekednek a mennyei Atya akarata szerinti tökéletességre! Hallgass meg, Urunk!

Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

  1. Urunk, segíts minket, hogy egyházi közösségeink a szegények, a szomorúak, az éhezők, az üldözöttek, a tisztaszívűek, az irgalmasok, a békességszerzők és szelídek boldog családjává alakuljanak! Hallgass meg, Urunk!

Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

  1. Urunk, áldott elődeink hősies életáldozata nyomán add meg nekünk is az életszentség vágyát! Hallgass meg, Urunk!

Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

  1. Urunk, segíts minket, hogy környezetünk számára mi is szentséged, üdvözítő akaratod szelíd antennáivá váljunk! Hallgass meg, Urunk!

Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

  1. Urunk, segíts minket úgy járni az élet útját, hogy elhunyt szeretteinkkel az örökkévalóságban újra találkozhassunk! Hallgass meg, Urunk!

Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

  1. Urunk, Boldog Salkaházi Sára életpéldája legyen számunkra ösztönzés, hogy életutunk Neked tetsző legyen! Hallgass meg Urunk!

Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Esperes - Mennyei jó Atyánk! Köszönjük, hogy Fiadban, Urunkban, Jézus Krisztusban megmutattad nekünk az utat, az életet és az igazságot. Köszönjük, hogy Őáltala, Ővele és Őbenne meghívtál minket az életszentségre. Ajándékozd nekünk Szentlelkedet, hogy az Ő ereje, fénye és világossága beragyogja életünket és így, bár olykor pislákolva, máskor fényesebben, de mindenkor fény legyünk, fényt hagyjunk, mint a Messiás. Ezt kérjük Tőled, aki egy, igaz Isten vagy, teljes Szentháromság, aki élsz és éltetsz, most és mindörökkön örökké. Ámen.

Az istentisztelet áldással zárult:

A mindenható Isten tartson távol tőletek minden viszontagságot, és árassza rátok kegyelmének minden ajándékát!

Tegye figyelmessé szíveteket szent igéje iránt, hogy elteljetek az örökkévalósál örömével!

Szívleljétek meg, ami helyes és jó; járjatok mindig Isten parancsainak útján, és jussatok el a szentek társaságában a mennyei örökségbe!

Adja Isten, hogy úgy legyen – Ámen.

 

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Ünnepi megemlékezések
|
Készítette: romkat.sk
|
close