A Mátyás-templom énekkarának látogatása

Gábor Bertalan | 17.11.2019

 

 

2019. november 17-én Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe és a „bársonyos-forradalom” 30. évfordulója kapcsán együtt emlékeztünk és adunk hálát a Gondviselésnek, hogy egymásra bízott bennünket az Isten – határon innen és határon túl.

 

Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöttük templomunkban a Mátyás-templom énekkarát, Tardy László karnagy vezetésével, a Csermely Kórus és a Vox columbellae tagjait, nagytiszteletű Molnár Árpád, református lelkipásztort, Dr. Vranai Klára, hivatalvezető-asszonyt, a Csemadok, az önkormányzat és a társadalmi szervek vezetőit és tagjait.


A Mátyás-templom Ének- és Zenekara, 1688-tól folyamatosan működik, Magyarország egyik legrégebbi zenei együttese. Tevékenységének középpontjában a szent liturgia szolgálata áll.


Az énekkar létszáma 50-60 személy, a zenekarban közreműködők száma a művektől függően 25-45 fő között mozog. Mindkettőben megtalálhatók jól képzett ének-, és zenetanárok, hivatásos muzsikusok, valamint az egyházi zenét szerető amatőrök.

A jelenlegi karnagy, Tardy László 1966 óta áll az Ének- és Zenekar élén. Irányításával az együttes számos új művet mutatott be, és rendszeresen szerepel hazai és külföldi rendezvényeken. 1968-tól a SOTE kamarazenekar karnagya. 1990-től csaknem két évtizeden át volt a Központi Szeminárium énektanára az Országos Magyar Cecília Egyesület társelnöke és a kántortovábbképző és karnagyképző tanfolyamok vezetője. Ennek köszönhetően több felvidéki kántorunk kapott általa jeles kiképzést egyházzenei szinten. Ezúton is hála és köszönet érte.

Tevékenységének elismeréseként 1994-ben Liszt-díjjal, 2002-ben Szt. Adalbert-díjjal, 2006-ban Magyar Örökség-díjjal, 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti-keresztjével tüntették ki.

Köszönjük a Gondviselésnek, hogy Havassi Józsefnek, a Csermely Kórus és a Vox columbellae énekkar karnagya szervezésében becses budapesti testvéreink - miután délelőtt közreműködtek Kassán a premontrei templomban - most megtisztelték városunkat és templomunkat.

Kívánjuk, hogy templomunk patrónusa, a Szentlélek vezesse ezután is őket. Adjon nekik továbbra is ösztönzést, hogy szóljon és szálljon az ének határon innen és határon túl, Babits Mihály megfogalmazásában:

Megmondom a titkát, édesem a dalnak:
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.

 

FOTÓgaléria itt:

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
A Mátyás-templom énekkarának látogatása
|
Készítette: romkat.sk
|