Makranci látogatás 2.

Gábor Bertalan | 23.11.2019

 

 

2019. november 22-én, Szent Cecília, a szentzene ünnepén a makranci Szent István Király tiszteletére felszentelt filiális templomból a Mária Rádió élőben közvetítette a Dr. Szalay László, nagyidai plébános vezetésével végzett szentmisét. A szentbeszédet Dr. Vakles Attila, szesztai görögkatolikus parókus mondta, aki helytállás és a példaadás fontosságára hívta fel a megjelentek figyelmét.  Koncelebrált Gábor Bertalan, szepsi esperesplébános.

 

Külön öröm volt, hogy a szentzene emléknapján köszönthettük templomunkban Pálmai Árpád, orgonaművészt, kántort és karnagyot, aki a szentmise után zenés áhítattal pátyolgatta a híveket.

 

Tisztelettel köszöntöttük a népviseletbe öltözött helyi vegyes-kar tagjait is, akik éneklésükkel ismét szebbé kívánták tenni ünneplésünket, amelyet sokan megtiszteltek becses jelenlétükkel a környező településekről. Ott volt a faluközösség polgármesterasszonya, Lacko Mária, aki a szentmise végén így mondott köszönetet:

 

            1964-ben Szent VI. Pál pápa a következőkképpen fogalmazta meg a művészek küldetését: A művészek küldetése, nem más, mint megragadva az ég kincseit: látható és hallható formába önteni azokat. A művészek küldetése, hogy a lélek világát - a láthatatlant, az istenit - közel hozzák az emberekhez.

 

            Valóban. Ebben az értelemben a művész: a zenén és a dallamon keresztül a megfoghatatlant igyekszik kifejezni. A zenélés és az éneklés közben párbeszéd jön létre az előadó és hallgatói között.

 

            A zeneművészt és a hallgatót tehát ugyanaz a szándék vezérli: megérteni azt, ami a zene szépsége által megismerhető, vagy legalább is megsejthető Isten valóságából.

 

            Erre pedig nagy szüksége van korunk emberének is. Sőt, talán korunk állandóan rohanó, siető, és „semmire nincs idő” emberének fokozottabb szüksége van, mint elődeinknek, hajdanában.

 

            Ahhoz, hogy megálljunk, elcsendesedjünk, és a csendben meghalljuk azt az üzenetet, amely nélkül helyesen és jól élhetetlen az életünk – okvetlenül szükségünk van ilyen estékre.

 

            Ezért, ezúton is köszönjük a karnagy úr, az énekkari tagok, és a lelkiatyák üzenetközvetítő szolgálatát.

 

            Szívből kívánom, kívánjuk, hogy mindnyájan, előadók és hallgatók, határon innen és határon túl, napról napra egyre jobban tudjuk értelmezni az evangéliumot: azt a szépséget, amit a mennyei Atya nyilatkoztatott ki nekünk a Szentlélek által Fiában, Urunkban, Jézus Krisztusban.

 

            Legyen érte Neki, hála és köszönet, az előadóknak pedig tisztelet és elismerés.

 

            Kérem, fogadják tőlünk szeretettel a megbecsülés virágszálait…

 

FOTÓgaléria itt:

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Makranci látogatás 2.
|
Készítette: romkat.sk
|