Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón

Gábor Bertalan | 13.12.2019

            2019. december 13-án, immár 207. alkalommal tartottak fatimai engesztelő imatalálkozót Bodollón. Most is sokan érkeztek a határ mindkét oldaláról. A három órakor kezdődött Isteni Irgalmasság rózsafüzérének elimádkozás után, amit a Mária Rádió, mint mindig, úgy most is élőben közvetített, 10 pap szolgáltatta ki a bűnbánat szentségét, amit a hívek készséggel kértek, tudatosítva és vágyva, hogy a karácsony ne csak körülöttük, de bennük és köztük is legyen.

            A papság a sekrestyében öltözködött. A lisztadomány kedvezményezettjei időben elfoglalták helyüket a nekik fenntartott padsorokban. A becsengetésre elindult az ünnepi menet, elől a kereszt, utána a feldíszítetett kegyszobor és a ministránsok. A papság a templom közepén csatlakozott a kialakult menethez. A bevonulás alatt a közismert népéneket énekeltük: Hódolattal szól az ének... A bevonulók az oltárhoz érve megvárták, amíg a kegyszobrot a helyére teszik, majd leereszkedett a Kereszt, ez alatt az 1938-as eucharisztikus kongresszus énekét zengte a templom: Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat…

            A ministránsok a kijelölt helyükre, a papság kettesével az oltárhoz vonultak, megcsókolták az oltárt és elfoglalták helyüket a szentélyben a főcelebráns – Gábor Bertalan, szepsi esperes-plébános vezetésével, akivel együtt misézett: Bartal Károly Tamás, nyugalmazott jászóvári apát, Bartko Elek, nyugalmazott plébános, címzetes esperes, Takács Dénes, somodi plébános, Hornyák Péter, nyugalmazott görögkatolikus parókus és Kark Krisztián, szepsi káplán.

            A lelki találkozó kezdetén Király Antal, okleveles mérnök, az egyházközség főkurátora üdvözölte az egybegyűlteket és jelentette be a rózsafüzér egyes titkai végzőinek névsorát. A rózsafüzér elimádkozása után Takács Dénes, somodi plébános atya elimádkozta a felajánló imát, aktualizálva Ferenc pápa tavaly Rómában elmondott imáját. 

 

Ezek után a szentmise áldozati része következett: a felajánlás, az átváltozatás és a szentáldozás. Ezt követően szentségimádás volt: hála és köszönet a keresztény családokért, valamint fohász a megtartásért és a megmaradásért – határon innen és határon túl.

 

A szentségi áldás után, Dobos Zoltán, a szepsi egyháztanács főgondnoka szólt az egybegyűltekhez:

Főtisztelendő atyák – kedves rádióhallgatók és kedves hívek – határon innen és határon túl!

Amint arról már hírt adtunk a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a „15 millió búzaszem” jótékonysági akciója folytán esperességünk részére 1000.- kg lisztet adományozott. A kapott lisztadományból a következő környékbeli intézmények részesültek:

- a buzitai alapiskola,

- a Csehszlovák Hadsereg utcai alapiskola,

- az Észak utcai alapiskola,

- Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont,

- a Szepsi Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona,

- a bodollói óvoda,

- a makranci óvoda,

-  Szepsi Százszorszép Óvoda,

- a Szepsi romatelep

- és a Szepsi Szakközépiskola.

 

            Ezzel a tettünkkel azt szerettük volna elérni, hogy Karácsony ünnepének közeledtével még inkább egyek legyünk hitben, reményben, örömben és szeretetben. Az adományt személyesen juttatjuk el fent említett intézetekbe. Ma - itt és most - az adományok szimbolikus ünnepélyes átadása történik – mondta és tisztelettel felkérte az intézetek képviselőit, hogy az erről szóló adománylevelet szíveskedjenek átvenni. 

 

            Megható pillanatok következtek. Dobos Zoltán átadta az adományleveleket, Bartko Elek, címzetes-esperes jelképesen mindenkinek egy-egy kg lisztet osztott szét, Gábor Bertalan, körzeti esperes-plébános, kézfogással köszöntötte a kedvezményezetteket. 

 

            Az adományok jelképes átadása után – az adományozottak nevében - Nagy István, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatója mondott köszönetet.

 

                Főtisztelendő atyák, kedves hívek – határon innen és határon túlról!

            Ünnepre készülünk. Karácsony szent ünnepére. Azt a nagy eseményt idézzük újból az emlékezetünkbe, hogy Ajándék lett az Isten. Kisgyermekként közénk jött, hogy ne féljünk Tőle.

            Ez a tény azonban felelősségtudatra is sarkall, mert minden magatehetetlen, ajándékként érkező gyermek a megajándékozott együttérzése nélkül elpusztulna. Bármennyire is furcsának tűnik, de az értünk emberré lett Isten is, nélkülünk nem valósíthatná meg terveit. Igenünkre vár.

            A rövidesen felállított betlehemi jászlak, elmélkedésre hívnak minket. Tükröt tartanak elénk. Bennük megláthatjuk igazi önmagunkat. A betlehemi jászol egyszerűsége tanít - arra, hogy ne a tárgyakért és azok birtoklásáért éljünk, de a másikért, egymásért – határon innen és határon túl.

            Köszönjük, hogy a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a „15 millió búzaszem” jótékonysági akciója folytán a lisztadományból ismét juttatott esperességünknek is. A kedvezményezettek nevében köszönöm, köszönjük, hogy ránk esett a választás. Intézményeink léte, élni akarásunk - kellő garancia arra, hogy a kapott adomány nem volt hiábavaló.

            Iskolánk – a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont - diákjai és tantestületének tagjai az ádventi záró szentmise végén egy-egy, a kapott lisztből sült megáldott kenyeret visznek majd haza a családi asztalra, hogy szenteste megszegve és szétosztva azt, még inkább egyek legyünk hitben, reményben, örömben és szeretetben – határon innen és határon túl.

            Köszönjünk a reánk gondolás nemes gesztusát! Köszönjük, hogy a magyar kormány nagylelkűsége folytán, épül az új iskolánk és remélhetőleg az új tanévet már az új épületben kezdhetjük.

            Iskolánk és a többi kedvezményezett intézmény nevében ígérjük: oktató-nevelői munkánkat továbbra is felelősségteljesen fogjuk végezni, hogy munkánk gyümölcse – gyermekeink evangélium szerinti embersége, méltó hálája és köszönete legyen a kapott búzaszemeknek. Az Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona lakói élni akarásunkat imáikkal és áldozataikkal kívánják viszonozni és támogatni.

            Áldott ünnepeket kívánunk! Adja Isten, hogy az őszi búza s majd a tavaszi is, gazdag termést hozzon és jövőre is bőven jusson kenyér minden család asztalára – határon innen és határon túl. Dicsértessék a Jézus Krisztus – mindörökké. Ámen.

            A lelki találkozó befejeztével a zarándokok elindultunk haza – határon innen és határon túlra. Szívünkben visszhangozva Ferenc pápa imáját:

Köszönjük neked, Szeplőtlen Anya,
hogy emlékeztetsz bennünket arra,
hogy Jézus Krisztus szeretetének köszönhetően
már nem vagyunk a bűn rabjai,
hanem szabadok vagyunk: szabadok szeretni Téged és egymást,
és segíteni egymást testvérként, még ha különbözünk is egymástól
– sőt, hála Istennek, hogy különbözünk egymástól!

Köszönjük, hogy ragyogó tisztaságoddal bátorítasz bennünket,
hogy ne a jót szégyelljük, hanem a rosszat;
köszönjük, hogy segítesz távol tartani önmagunktól a Gonoszt,
aki megtévesztéssel, halálos körözéssel igyekszik magához vonzani minket.
Köszönjük, hogy személyedben megadod nekünk azt az édes emléket,

hogy Isten gyermekei vagyunk, a végtelen jóságú Atyáé,
aki az örök élet-, a szépség- , a szeretet-, és minden szentség forrása.

 

FOTÓgaléria itt:

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón
|
Készítette: romkat.sk
|