Karácsony felé az egyházi iskola növendékeivel

Gábor Bertalan | 16.12.2019

 

 

Hála Istennek, ma már sok helyen, a templomokon kívül is felállítják a betlehemet. Azzal a céllal, hogy a pásztorok példáját követve sokan járuljanak a barlangistállóhoz, ahol nem nehéz meglátni és felismerni Isten nekünk adott Jelét.

 

2019. december 16-án este a művelődési központ nagytermében a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékei és tantestülete jóvoltából ismét lehetőség adódott szívvel szemlélni az egykori bibliai eseményeket. Akik ott voltak tanúsítják, hogy szívük megtelt örömmel, ami elvihető oda, ahol szomorúság van. Reménnyel, ami megosztható azzal, aki elvesztette azt. Szeretettel, ami továbbadható annak, aki nélkülözi azt.

 

A gyufaárus kisleány élőtükröt tartott a nézők elé, hogy próbáljanak azonosulni azokkal a személyekkel, akiket megszemélyesítve látnak: a világ emberivel, akiknek minden mindegy, és Máriával, aki Fiát jászolba helyezte, mert nem jutott nekik hely a szálláson, és jegyesével, Szent Józseffel, aki hiába kopogtatott, ajtóról ajtóra járva. Próbálják rászegezni tekintetüket a Gyermek Jézusra, hogy övék legyen a csendben, az éjben fakadt mosolya, amely szétoszlatja a közömbösséget és örömre nyitja azok szívét, akik vágyják Isten szeretetét.

Köszönet és hála a növendékeknek és felkészítőiknek, hogy megvalósították Assisi Szent Ferenc egyik legszebb életüzenetét, aki azt mondta társainak: „Hirdessétek az evangéliumot, ha kell szavakkal is”, de ez ne kenetteljes győzködés legyen, hanem tanúságtevő magatartásforma.

Isten - ahogyan a Teremtés könyvében olvassuk - a földből teremtette az embert. Azt is mondhatnánk: földdé teremtett minket. Föld vagyunk. De Isten beleszeretett földünkbe… Ez Jézus szeretetének tanúságtétele… a szegénység, az alázat által lett láthatóvá Isten nagysága. Ezt láttuk, hallottuk ki a kerekded karácsonyi műsorból, amit a szentírás így fogalmaz:"...ahogy lélek nélkül halott a test, a hit is halott tettek nélkül" /Jak 2,26/

A „cipődoboz akció” ékes bizonyítéka a Szentírás és a karitász harmóniájának. Köszönet a kárpátaljai árvaház – a Beregszászi Sámuel Alapítványnak, kapott, átadott és küldött adományokért. Jó volt ismét látni és hallani karácsony üzentét és lélekben megérteni, hogy aki nap, mint nap robotolva dolgozik, és nem ad alkalmat az ünneplésre, az az élet-energiáinak a tőkéjét fogyasztja. Az ilyen emberrel könnyen megtörténik az, ami mostanában olyan gyakori: aki nem tud leborulni, az előbb-utóbb „kénytelen” kiborulni

Köszönjük, hogy lelkünk mélyén már leborultunk. Adja Isten, hogy mindez az ünnep csendjében többször megismétlődjön!

Áldott, ünnepi elcsendesülést kívánunk minden kedves Olvasónak.

 

FOTÓgaléria itt:

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Karácsony felé az egyházi iskola növendékeivel
|
Készítette: romkat.sk
|