Ünnepélyes iskolai adventi záró szentmise

Gábor Bertalan | 20.12.2019

 

Reményik Sándor, a közismert erdélyi költő, 1925-ben írta a ma egyre inkább érvényes sorokat:

Kicsi fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükbe biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

            Persze, nem a templom és nem is az iskola teszi az embert jobbá, hanem az Isten, aki Jézus Krisztusban megtestesült, hogy mindenki személyesen találkozhasson vele.

            Szepsiben 2019. december 20-án ünnepélyes záró szentmisére gyűlt össze a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete és diáksága. A szentmise előtt az esperesi körzet papsága kiszolgáltatta a bűnbánat szentségét, hogy a megjelentek tiszta szívvel ünnepelhessék karácsony szent ünnepét. Miután a szentgyónásban sokan személyesen is megbánták bűneiket, közösségileg is őszinte bűnbánatot tartottak, hogy lelkileg tisztán járulhassanak az Úr oltárához s majd szenteste a karácsonyi asztalhoz. A szentmise kenyéráldással zárult, amelyet Fábry Péter, okleveles mérnök, perényi plébános, a körzet esperes-helyettese végzett. „A tizenötmillió búzaszem” akció keretében az esperesi körzet 1000.- kg lisztet kapott a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jóvoltából. A lisztet szétosztották a környék iskolai és óvodai étkezdéinek, de jutott a szepsi Szent Erzsébet Idősek Otthonába és a romatelep rászorulóinak is. Ebből a lisztből sütötte az Olajos Pékség azokat a kenyereket, amelyeket a szentmise részvevői az áldás után örömmel vittek haza a karácsonyi asztalra, hogy akkor és ott megszegve, így is egy legyen népünk határon innen és határon túl.

            Az iskolaközpont 2015. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit. A nyitás nem kis konfliktussal járt és nagy kihívást is jelentett megmutatni, hogy mitől más az egyházi iskola. Ugyanolyan nem lehetett, mint 1945 előtt volt, hiszen a szerzetesiskolákban a rendek tagjai tanítottak, akik idővel megöregedtek és a szerzetesrendek tagjainak száma napjainkban nagyon megfogyatkozott.

            Az első hónapokban érthetően nagy volt a bizonytalanság és a félelem, de azóta örömmel állapíthatjuk meg, hogy úgy Magyarország, mint Szlovákia szerte kialakult egy olyan egyházi iskolarendszer, amelynek diákjai sokszor bebizonyították már, hogy az egyházi intézményekben fontos és hasznos képzést kapnak hitből, tudásból és emberségből.

            Az adventi záró szentmisében a jelenlevők papok együtt mutatták be a legszentebb áldozatot.  A szentmise homíliája Szűz Mária Erzsébetnél való látogatásáról szólt, arról a megtapasztalt szeretetről, ahogyan a két édesanya találkozott egymással, szívük alatt gyermekeikkel: Jézussal és Keresztelő Szent Jánossal. (Lk 1,39-45)

            A legnagyobb ajándék, amit tovább tudunk adni gyerekeinknek – Jézus. Ha a nehézségekkel szembesülve találkoznak Vele, könnyebben és biztonságosabban tudnak tovább menni. Ezzel az élő Jézussal leginkább az Eucharisztiában és a többi szentségekben találkozhatunk – hangzott az elmélkedés. De Őt hallhatjuk és hallgathatjuk a Szentírásban is és szerethetjük embertársainkban. Ezért fontos a szentmise helyes és jó átélése, hogy a velünk találkozók látva lássák, valami megváltozott bennünk: boldogabbak, élettel telitettebbek lettünk. Ennek kapcsán el tudják mondani, ez valóban így van, mert látták velünk, bennünk és általunk Jézust. Ezt megtanítani a tanítás és tanulás „netovább-ja”!

            A szentmisében a népénekek mellett az iskola éneklőcsoportja is énekelt, elősegítve ezzel a meghittséget, az áhítatot, a karácsonyi találkozást Istennel és egymással.

            Az intézmény református vallású tanárai és diákjai Molnár Árpád református lelkipásztor vezetésével a református egyházközség gyülekezeti termében gyűltek össze gyermek istentiszteletre, amelynek végén átjöttek a katolikus templomba, ahol közösen részesültek az áldásban és a kenyéradományban.

            Jelenleg az intézménynek 202 növendéke van: 38 óvodás, 132 általános iskolás és 32 középiskolás.

            Köszönet és hála a lisztadományért, a frissensült kenyerekért, a bűnbánati feloldozásért, az Eucharisztiáért, az áldásért, valamint a pedagógusok és a lelkipásztorok közösen elköltött ebédjéért.

FOTÓgaléria itt:

Ma 6.5.2021 van, névnapját unnepli Ivett, holnap Gizella.
Gratulálunk!
Hírek
Ünnepélyes iskolai adventi záró szentmise
|
Készítette: romkat.sk
|