Névnaposaink köszöntése Szentcsalád vasárnapján

Gábor Bertalan | 29.12.2019

 

 

            A szentcsalád Egyiptomba való menekülése a mai kor keresztény családjainak útját is jelzi. Nekik is ki kellett menekülniük a pogány világból, ha valóban Isten törvényei szerint akartak élni.

 

            A keresztény házastársaknak ma még inkább összébb kell kapaszkodniuk, és gyermekeiket magukkal víve kell beállniuk az üdvtörténet sodrába, különben elsodorja őket a jelen világ értékvesztéstől és bűntől megáradt, zavaros folyama.

 

            Vajon - nem ettől a hivatástól riad vissza sok asszony, aki nem vállalja az anyaságot? Nem ettől futamodik meg az a férfi, aki Isten és ember előtt nem akar igazi apává lenni? Nem ettől a méltóságtól ijed-e meg az a pap, aki, miután tovatűnt a primíciás hónapok bizsergető édessége, embertelennek érzi a hivatásában való kitartást és elhagyja az oltárt és a nyáját?

 

            Valójában nem arról van-e szó, hogy az ember azért érzi magát „méltatlannak”, kicsinek és erőtlennek mert, nem hisz és nem bízik az őt meghívó Istenben, ezért kitér a rá bízott hivatása, küldetése elől?

 

            Ne felejtsük: csak az igazán gyermeki, ártatlan értelmű, tiszta szívű ember képes elfogadni azt a méltóságot, feladatot, hivatást, amilyet Isten ad az embernek. A kevély, gőgös, megalomániás ember nagyravágyásában képtelen észrevenni, hogy Isten sokkal többet akar adni neki, mint amire valójában törekszik.

 

            Isten Szent Józsefre sem mulandó és illuzórikus ügyet bízott, de legdrágább kincsét: egyszülött Fiát.

 

            Hasonlóan, az első szent magyar családra: Szent István Királyra, Boldog Gizellára és Szent Imrére is nagy ügyet bízott a történelem Ura. Megértették. Elfogadták és tovább adták elődeinknek. Most, mi következünk. A kapott értékeinket, nekünk kell tovább adni…

 

            Ministránsaink, hittanosaink, gyermekeink már sejtik ezt.  Köszönet érte: szüleiknek, hitoktatóiknak, tanáraiknak és mindenkinek, akik követendő példát mutatnak nekik.

 

            Köszönet a Dávidoknak, az Ádámoknak, az Éváknak, az Ábeleknek, a Tamásoknak, az Attiláknak, a Barbaráknak… és napjaink minden névnaposának…

 

 

 

FOTÓgaléria itt

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
Névnaposaink köszöntése Szentcsalád vasárnapján
|
Készítette: romkat.sk
|