Vízszentelés és a plébániaépület megáldása

Gábor Bertalan | 7.1.2020

 

 

Urunk, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepén, régebbi nevén, Vízkeresztkor, egyházunk vizet szentel. Az emberré lett Isten megjelenésével nemcsak láthatóvá lett a második isteni személy, de megtapasztalhatóvá vált a hatalma, ereje és emberszeretete. Eljövetele áldás lett a világ számára. Jel, amelynek sokan ellentmondanak. 

 

Napjainkban, a Jézus Krisztusba vetetett hit hiányában, egyre jobban terjed a babona, a kuruzslás, az ártás, a rontás, a sátáni gonoszság. Ezért az Egyház a szentháromságú egy Isten nevében vizet szentel, azt kérve, hogy Isten hatalma űzze el a gonoszlelkeket, tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét. A hívek házában, vagy bármely helyen akármit is érint, vagy meghint ennek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává és minden ártó hatalomtól mentessé. Ne üthessen ott tanyát a gonoszlélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme. Szűnjék meg a belopakodó Sátán minden cselszövése. A víznek hintése által távozzék onnét és szűnjék meg minden titkos kór, ami a ház lakóinak épségét vagy nyugalmát veszélyezteti.

 

Mindezek tudatában kértük Isten áldását ebben az esztendőben is vízre, amit hívek a szentmise után hazavittek, hogy megáldják vele otthonaikat, illetve felkérték erre az egyház hivatalos szolgáit e szentelmény kiszolgáltatásra.

 

Vízkeresztkor kezdődik a házszentelések időszaka, amely a 15. századtól kialakult szokás. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; valamint megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Szokás szerint a házszentelés után az ajtóra fölírják az évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 20. Az eredeti értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat („Krisztus áldja meg e házat”).

 

Vízkereszt ünnepe megmutatja nekünk, hogy Isten minden emberhez elküldte Fiát, aki születésével elhozta számunkra az üdvösséget, az örök élet reményét.

 

Kérjük kegyelmét, hogy a jövőben jobban meglássuk kezdeményezését, és azokat a jeleket, amelyek által vezetni akar minket. Az ünnepen, de azon túl /is/ fordítsuk szívünket a megjelenő Isten felé, hogy életünkben hatékonyabban lássuk lelki, szellemi és anyagi ajándékait!

 

FOTÓgaléria itt

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Vízszentelés és a plébániaépület megáldása
|
Készítette: romkat.sk
|