Az iskolai tantermek megáldása Vízkereszt kapcsán

Gábor Bertalan | 8.1.2020

 

 

Bölcsek jöttek napkeletről Betlehembe, hogy hódoljanak az Úr előtt. Megnyitották kincses ládájukat, és drága ajándékokat adtak át: aranyat a fölséges Királynak, tömjént az igaz Istennek, és mirhát az Úr temetésére. Alleluja – énekli az Egyház a Vízkereszti liturgiában.

 

Ezekben a napokban mindenütt, ahol katolikus keresztények élnek az újesztendő kapcsán, Isten áldását kérik önmagukra és életterükre a jövőt illetően.

 

2020. január 8-án, az első tanítási napon, már hagyományszerűen megáldásra kerültek a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Intézmény helységei, annak diákjai, növendékei, tantestületi tagjai és dolgozói.

 

Ebben az esztendőben is szeretnénk növekedni nemcsak testben, de tudásban, lelkiségben, jóságban, irgalomban és szeretetben is. Meghallgatva a három napkeleti bölcs látogatásának történetét /Mt 2,1-12/, arra a tagadhatatlan következtetésre jutottunk, hogy az újesztendőben is sok veszedelem leselkedik ránk. Szeretnénk azokat elkerülni. Bölcsen viselkedni, mint a napkeleti bölcsek. Túljárni az ellenség eszén. Ehhez meg kell tanulnunk leborulni a megtestesült Bölcsesség, Urunk, Jézus Krisztus előtt. Imánkat így kötöttük csokorba:

 

1. Mennyei Atyánk, segíts, hogy az üdvösségre vezető úton továbbra is akarjunk Krisztus tanításának fényében járni!

 

2. Mennyei Atyánk, add kegyelmedet mindazoknak, akik őszinte szívvel keresnek Téged, hogy a betlehemi Kisdedben felismerjék istenségedet!

 

3. Mennyei Atyánk, Urunk, Jézus Krisztus jó illatú isteni tanítása vezesse el a nemzeteket és azok vezetőit az igaz egyetértésre!

 

4. Mennyei Atyánk, a krisztusi hit aranyos fénye ragyogja be egyházunk, népünk és családjaink életét határon innen és határon túl!

 

5. Mennyei Atyánk, az örök világosság fénye tündököljön országodban azoknak, akik földi életükben az áldozatos szeretet mirhájával hódoltak előtted!

 

            Az esperes-plébánosunk, az intézmény lelki vezetője áldásra tárt kezekkel így imádkozott: Mindenható Urunk és Istenünk! Kérünk, áldd † meg ezt az intézményt, minden helyiségét és azokat, akik itt tanulnak, nevelődnek, nevelnek, oktatnak és dolgoznak. Legyen itt testi és lelki egészség, a szív tisztasága és a lélek legyőzhetetlen ereje; töltse el őket alázat, jóság és szelídség, engedelmesség és hálaadás. Kérünk, maradjon meg szent áldásod ezen az intézményen és mindenkin, aki itt tartózkodik. Segíts minket, hogy a Fiadban felragyogott fényt bennünk és köztünk semmiféle sötétség ne tudja kioltani. Köszönjük ezt a fényt! Segíts minket, hogy továbbra is az általa megvilágított úton akarjunk járni. Ámen.

 

A diákok éneklése közben az esperes szenteltvízzel meghintette az imádkozókat, az osztályokat, majd megáldotta az egybegyűlteket. Liturgikus ünnepségünket a nemzeti imánk eléneklésével zártuk.

Fotógaléria itt:

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
Az iskolai tantermek megáldása Vízkereszt kapcsán
|
Készítette: romkat.sk
|