A keresztségi fogadalom megújítása

Gábor Bertalan | 14.1.2020

 

 

Urunk, Jézus Krisztus megkeresztelkedésének ünnepén, hálás szívvel gondoltunk vissza arra a napra, amikor szüleink megkereszteltettek bennünket, újjászülettünk vízből és Szentlélekből. Keresztények - az Atya gyermekei, az Úr Jézus testvérei és a Szentlélek templomai lettünk. Hálát adtunk érte, hogy mind ez idáig azok is maradtunk.

 

A homília végén megújítottuk a szüleink és keresztszüleink által tett keresztségi fogadalmunkat. Ellent mondtunk a bűnnek és közösen tanúságot tettünk a Szentháromság Egy – Istenben vetett hitünkről. Esperesplébánosunk kérdéseire így válaszoltunk.

 

Testvéreim – az Egyház nevében kérdezlek titeket:

 

Ellene mondotok-e a Sátánnak? Ellene mondunk.

És minden cselekedetének? Ellene mondunk.

És minden csábításának? Ellene mondunk.

 

Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében? Hiszünk.

Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett; akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján? Hiszünk.

Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben? Hiszünk.

 

Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszentegyház hite. Ebben a hitben kereszteltek meg bennünket. Erre emlékeztetett minket a ránk hintett szenteltvíz és Urunkra, Jézus Krisztusra, aki megszerezte nekünk az örök életet, testvérekké tett, felelőssé egymásért és a teremtett világért. A szenteltvíz hintés után azért is imádkozunk, hogy ebben a hitben mindvégig kitartsunk. Ámen – úgy legyen!

FOTÓgaléria itt:

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
A keresztségi fogadalom megújítása
|
Készítette: romkat.sk
|