Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón

Gábor Bertalan | 14.1.2020

 

2020. január 13-án Bodollón megtartották az idei első engesztelő imatalálkozót. Sorrendben 208. alkalommal, ami immár közel 18 éve minden hónapban rendszeressé vált. A határ mindkét oldaláról érkezők száma is azt bizonyítja, hogy a zarándokok értik az idők jelét: szükségünk van egymásra, mert egymásra bízott bennünket a Gondviselés. A Szűzanya iskolájába járók ismét hálát adtak, köszönetet mondtak, erőt, bátorítást és kitartást kértek a mindennapi keresztjeik méltó viseléséhez. Megélve az Úr Jézus figyelmeztetését: „Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.” (Jn 4,48).

 

A szentmise főcelebránsa a 44. születésnapját ünneplő Fedorka Zsolt, csécsi plébános atya volt. Vele együtt miséztek a környék papjai, többek között más jubiláns is Hornyák Péter, nyugalmazott görög katolikus parókus, aki ebben a szentmisében mondott köszönetet élete 70., házassága és közelgő pappá szentelése 47. esztendejéért. A szentmisében imádkoztak Dr. Száraz János, nagykaposi esperes-plébánosért is, aki a napokban ünnepelte 43. születésnapját, valamint a születés-, vagy névnapjukat ünneplő zarándokokért.

 

A közmondás azt tartja, hogy a szeretet hiteles jele – a másokkal való osztozás. mondta a szentmise végén köszöntőjében Király Antal, okleveles mérnök, az egyháztanács főkurátora. Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedésekor nyilvánvalóvá lett az irgalmasság ősforrása, aki azért küldetett, hogy sorstársunk legyen. Osztozzon létünkben. Emberré lett, kora, népe tagja, hogy Őáltala, Ővele és Őbenne az Atya gyermekei és egymásnak testvérei legyünk.

 

Jézus Krisztus megjelenésében nyilvánvaló lett, hogy mindenkire sok más érték is bízatott: szellemi, lelki kincs – anyanyelv, kultúra, művészet, liturgia, népzene, népszokás, néphagyomány. Mindaz, aki ezen értékeket feladja, önmagát adja fel. Jövőjét és megmaradását. Történelmi küldetését. Ezért is tartják rendszeresen ebben a templomban is a fatimai engesztelő imatalálkozót.

 

A szentmisében a rádióközvetítést megelőzően elhangzott és el nem hangzott imaszándékok mellett, az egybegyűltek imádkoztak a veszélybe került házasokért, a családok egységéért és azért is, hogy az Egyház minden tagja a jövőben is meghallja mindazt, amit a Lélek üzen az egyetemes és benne a helyi egyházaknak. Hálát adtak, hogy éppen egy éve, elsőként a határon túl, fogadhatták a Missziós Keresztet, és átvehették Erdő Péter bíboros ajándékát, a három szent kassai vértanúi ereklyéit. Augusztus 21.22.23-án közvetlenül a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előtt Makrancon az első szent magyar család templomában, határon túli záróakkord búcsúztathatják a Missziós Keresztet.

 

Elhangzott a következő buzdítás is: Készüljünk bizalommal az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra Erdő Péter bíboros úr ajánlására úgy is, hogy januártól szeptemberig minden hónap első péntekén, kilenc egymást követő hónapban bűneinktől megtisztulva, a kegyelem állapotában, folyamatosan járulunk szentáldozáshoz. Jézus Szíve ígéretei alapján ugyanis, amelyet magán-kinyilatkoztatásban Alaquoc Szent Margitnak adott, rajtunk is beteljesedik az ígéret: „Mindazok számára, akik kilenc egymásután következő hónap első péntekén áldoznak, megígérem a végső megtérés ajándékát; ők nem velem ellenségeskedésben fognak meghalni, hanem megkapják a Szentségeket és Szívem biztos menedékük lesz a végső pillanatban”.

 

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón
|
Készítette: romkat.sk
|
close