Próbabál a Salkában

Gábor Bertalan | 9.2.2020

 

A Szepsi Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont igazgatósága az intézet felső tagozatos diákjai részére 2020. február 8-án rendezte meg a hagyományos próbabált, ahol az első bálozók örömmel ünnepelték életszakaszuk eme nagy eseményét.

Azt mondják, hogy a tánc a legősibb művészet, ugyanakkor a legfiatalabb is, hiszen története során legkésőbb vált önálló műfajjá. Fejlődését, elismertségét egy állandóan változó, föl-le hullámzó grafikon szemléltethetné leginkább. Esztétikai értékeit, fontosságát más-más módon ítélték meg a különböző korok szakemberei.

Az is köztudott, hogy a tánc elválaszthatatlan az ember társadalmi létének alakulásától. Már az őskorszakból származó barlangrajzok is erről szolgáltatnak adatokat. A természeti népek mozgás-, és tánckincsét figyelve eljutunk ahhoz a szinthez, ahonnan az életerő mozgásformává alakulása kibontakozott.

A tánc is, miképp a többi művészet, szoros kapcsolatban áll a munkával és a vallásossággal. Például a növénytermesztő korok emlékét az ún. „termékenység-táncok” őrzik. Ebben a mozgáskomplexumban a kézmozdulatoknak varázserőt tulajdonítottak, ami mára szinte „funkciótlan" díszítőelemmé vált.

A mai páros-tánc az olasz renaissance-ban gyökerezik. Az első ilyen tánc, ahol a férfi és a nő megfogták egymást, a vidám páros-tánc volt, ami voltaképp csak ebben a felszabadult légkörben jöhetett létre.

Érdekességként elmondható még ugyanebből a korból a tánccal szemben támasztott néhány követelmény is: a missura – a ritmus és tempóérzés, a maniera – a test és a karmozdulatok összehangolása, a memoria – a lépések észben tartása, a partire del terreno - a terület beosztása, és az aere - a táncos megjelenési formája.

Mindezek fényében elmondható: kétségtelen, hogy a tánc nagy rokonszenvet, de sok idegenséget is kiválthat. Például az is, hogy nálunk, Európában nem szokás tánccal imádkozni. Más földrészen viszont ez sokkal magától értetődőbb. Mi sokkal zártabbak vagyunk. Holott a tánc egyébként nem volt mindig ennyire idegen az egyházi élettől Európában sem.

Liturgiánk az egyes századokban a különböző hatásokra, mára annyira leegyszerűsödött, hogy csupán a térdelés, az állás és az ülés adja imádságos jelenlétünk kifejeződésének zömét. Szent Bazil, más néven Vazul (329-379), még lelkesítette a híveit, hogy a liturgiában táncoljanak, mert akkor ugyanazt teszik, mint az angyalok. A tánc a középkorra viszont már teljesen kiszorult a liturgikus használatból. Másrészt az elutasítás oka lehet az is, hogy mindannyiunk életében vannak időszakok, amikor egyes imamódok segítenek, mások viszont taszítanak.

A táncmeditáció is egy ilyen lehetőség a sok közül. Keresni és rásejteni arra, amiről még nem tudjuk pontosan, hogy micsoda: például maga a lépés és a lépések által keletkezett ritmus, s annak váltakozó erősségű hangja, nem feledve, hogy több személy lépése viszont már egy közösség kifejeződése is. Létrejön egy közösség, amelynek ugyanaz a ritmusa, és amiből egység születik. De táncközben kereshetjük a csend helyét és annak mondanivalóját is.

A próbabál részvevői klasszikus, nép-, és könnyűzenei számokat hallgattak, illetve azok dallamára táncoltak. S minél többet és többen táncoltak, annál inkább lehetett látni, hogy az együtt táncolók megértettek valamit a tánc üzenetén át: az összetartozás, a sorsközösség vállalás fontosságát, a kölcsönös felelősségtudatot a lelki, szellemi, kulturális értékért.  

Vannak olyan táncok, amelyekben az üzenetek azonnal, rögtön megérkeznek, valamelyiknek pedig nagyon hosszú idő kell, hogy kibontakozhasson a táncolóban. Utóbbiak általában a legegyszerűbbek, annyira magától értetődőek, hogy már szinte észre sem veszik őket és nem tudnak helyesen és jól különbséget tenni köztük.

Gyökössy Endre református pasztorál-pszichológus szerint a szerelem-szeret négy összetevőjét legtömörebben latin, illetve görög szavakkal lehet jelölni:

Szexus: szeretlek, mert az enyém vagy.

Erósz: szeretlek, mert ilyen vagy.

Filia: szeretlek, mert a társam vagy.

Agapé: szeretlek, mert szeretlek.

Magyarázatként tömören, közérthetően ezt ugyanő így fogalmazta meg: Egy óra hosszat szeretni – állati dolog. Egy évig szeretni – emberi dolog. Egy egész élten át szeretni – angyali dolog. Ám egy életen át csak egyet szeretni – isteni dolog.

Mondd, te mire vágysz? Hangzott végezetül a kérdés és egy részlet a Szentírásból. Remélve, hogy senki sem botránkozott meg, ha a növendékek felnőtté válásának eme szakászában Jézus Krisztusnak (Jn 17, 20-26) az utolsó vacsorán mondott szavai is elhangzottak:

Atyám, nem csupán az apostolokért könyörgök, 20hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. 21Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. 22Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: 23én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. 24Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. 25Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én, ismerlek, s ők is felismerték, hogy te küldtél. 26Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek.”

Ha valahol van látható, hallható és tapasztalható egység – az a tánc. Nagyon meglátszik, ha ketten együtt nem azt teszik, amit kell…

Örülünk, hogy ifjú nemzedékünk egy hangra akar járni. Köszönjük tanáraiknak, hogy erre oktatták őket. Köszönjük a szülőknek, hogy megalapozták ennek megértését.

Kívánom, kívánjuk, hogy köztünk és bennünk az isteni dolog vibráljon… egyik nótánk üzenetével: Szeressük egymást gyerekek, a szív a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet a nagyvilágon nincs. Az élet úgyis tovaszáll, a sír magába zár. Szeressük egymást gyerekek, hisz minden percért kár!

 

FOTÓgaléria itt: 


Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Próbabál a Salkában
|
Készítette: romkat.sk
|
close