A betegek kenetének kiszolgáltatása Bodollón

Gábor Bertalan | 15.2.2020

 

 

            2020. február 13-án, Bodollón ismét megtartottuk a Fatimai engesztelő imatalálkozót, sorrendben immár a 209.-et. A szentmisét főtisztelendő Susko Mihály, buzitai egyházközségi kormányzó mutatta be, akivel együtt misézett:

                        Főtisztelendő

Bartko Elek, nyugalmazott somodi plébános,

Fábry Péter, okleveles mérnök, perényi plébános, esperes-helyettes,

Fedorka zsolt, csécsi plébános,

Gábor Bertalan, esperes plébános.

Hornyák Péter, nyugalmazott görög katolikus parókus,

Kark Krisztián, szepsi káplán,

Takács Dénes, somodi plébános,

            A kántori szolgálatot Bányász Emőke, okleveles kántor végezte, az oltárszolgálatot az egyházközség ministránsai. A Mária Rádió élőközvetítését a templomban Cehelnik István, Juhász Jenő, mérnök, Király Antal, mérnök és Simko Imre önkéntesek segítették, a komáromi stúdióban Tóth Szilveszter és Csepregi László. A szentmise előtt nagyon sok imaszándék hangzott el, amelyet az ide zarándoklók fogalmaztak meg, és amely szándékokra a szentmise is bemutatatásra került.  

            Amint tudjuk, a lourdes-i Szűzanya napján, február 11-én az Egyház a betegek világnapját ünnepli. Ez alkalomból a pápa minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Idei üzenetének témája: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket” (Mt 11,28). Az Úr Jézus e meghívása a 27.  világnapon mindazoknak szól, akik betegek és terheket hordoznak, akik szegények és tudják, hogy teljesen Istentől függenek, akiket a próbatételek súlya megsebez, akiknek gyógyulásra van szükségük. Jézus Krisztus nem törvényeket szab azoknak, akik sebzettségük, fájdalmuk és gyengeségük miatt félelemben élnek, hanem irgalmát, vagyis gyógyító személyes jelenlétét ajándékozza nekik. Az Úr Jézus a megsebzett emberiségre tekint. Az Ő szeme lát és meglát, mert a mélybe tekint; tekintete nem érzéketlen, hanem a teljes emberen nyugszik és elfogad mindenkit a maga egészségi állapotában, senkit sem utasít el, mindenkit meghív arra, hogy belépjen életébe és megtapasztalja az Ő gyengédségét.

            A szentmisében lelkiatyáink kiszolgáltatták a betegek kenetét. Közösen imádkoztunk, hogy megértsük: az élet szent és Isten tulajdona, ezért sérthetetlen és senki nem rendelkezhet felette. Az életet a fogantatástól a halálig el kell fogadni, meg kell védeni, tiszteletben kell tartani és támogatni kell: ezt kívánja mind az értelem, mind pedig az Istenbe, az élet szerzőjébe vetett hit. Bizonyos esetekben vállalnunk kell a lelkiismereti okból való tiltakozást is, hogy megmaradjunk az életre és az emberre kimondott „igen” mellett.

            Ha meggyógyítani nem is tudtunk minden beteget, de mindig segítségükre lehetünk olyan gesztusokkal és eljárásokkal, amelyek megkönnyebbülést és enyhet nyújtanak számukra, hogy a selejtezés és az érzéketlenség kultúrájával szemben előmozdítsuk a népek és a kultúrák között az együttműködés legszélesebb spektrumát.

            A Betegek Világnapja jó alkalom arra, hogy tüzetesebben odafigyeljünk arra, ami fáj. Arra, ami nehézséget, problémát, vagy fájdalmat okoz.

Az Úr Jézus nem ment el részvétel nélkül a beteg ember mellett. Osztozott az emberek fájdalmában. Amerre csak járt, mindenütt jót tett – olvassuk a Szentírásban. Az Általa alapított Egyháznak is ez a küldetése. Gyógyítani a bűn okozta sebeket. Ezt tettük ma is, amikor papjaink kiszolgáltatva a betegek kenetét, az Úr Jézus isteni erejét közvetítették a Benne bízóknak.

Köszönjük ezt a szent együttlétet, itt a templomban és a rádiókészülékek mellett – mondta köszönő beszédében Király Antal, okleveles mérnök, főkurátor. Köszönjük papjainknak a szentségek méltó kiszolgáltatását, a kedves Híveknek az áhítatos jelenlétet. Tisztelettel közöljük, hogy legközelebb március 13-án találkozunk, pénteken - délután félöt órai kezdettel. Előtte bűnbánati lehetőség. Amint azt már jeleztük szeretnénk tovább szépíteni a szárnyas-oltárt, az erre szánt kegyes adományaikat elhelyezhetik a kitett perselybe. Adományaikat ezúton is köszönjük szépen – Isten fizesse meg.

 

Ma 21.6.2021 van, névnapját unnepli Alajos, holnap Paulina.
Gratulálunk!
Hírek
A betegek kenetének kiszolgáltatása Bodollón
|
Készítette: romkat.sk
|
close