Hamvazószerda - 2020

Gábor Bertalan | 26.2.2020

 

 

            2020. február 26-án egyházközségünk hívő népe is csatlakozott a nagyböjti szentidő ünnepélyes megkezdéséhez. Hamvazószerda a nagyböjti szentidő kezdete. Az Egyház hamvazószerdán, amint azt a neve is sejteti - szentmisében, vagy igeliturgia keretében az előző évben megáldott olajfa- vagy barkaágak elégetéséből nyert hamuval - jelöli meg a hívek homlokát.

 

            Délelőtt a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont óvodásai, délben az iskolások vettek részt a liturgián, ami ünnepélyes bevonulással vette kezdetét, mialatt a 91. zsoltár verseit népdalzsoltáros változatban énekeltük a kivetítőről. A napi könyörgés után elhangzottak a szentírási szakaszok, amit homília követett, majd a hamu megáldása és a hamvazás következett. A hamvazkodás alatt Schreiber István, kántor Jeremiás próféta siralmait énekelte. A szertartás a Hívek könyörgésével folytatódott, a Miatyánkkal, az Üdvözléggyel, a Záró könyörgéssel és az ünnepi áldással ért véget.

 

            A hamvazkodással megújítottuk elkötelezettségünket, hogy az Úr Jézussal, Benne és Vele, a nyomában járunk. Megengedtük, hogy szentségei misztériumában átalakuljunk. Lehetőséget adtunk arra, hogy meghaljon bennünk a régi, bűnös ember és megszülessen az Isten kegyelmében átalakult új ember.

            A hamvazkodási liturgiában az iskola diákjai ünnepélyesen átvették az Evangéliumok Könyvét, ami az iskola folyosóján kialakított liturgikus térben nyer elhelyezést, ahol az óraközi szünetekben lehetőség kínáltatik az Isten szavának magánolvasására és a kapott üzenetek egy füzetben való megosztására, hogy mivel a Biblia az Úr népének a könyve, Isten igéje egyesítse gyermekeit és tegye egyetlen néppé őket. Átadásra kerültek az egyes intézményekbe kihelyezhető meghívó molinók is.

            Örülünk, hogy együtt kezdtük el a nagyböjti szentidő ünneplését. Megkezdtük 40 napos zarándokutunkat, amely elvezet minket az Úr Húsvétjának öröméhez. Zarándokutunknak ezen a szakaszán sem vagyunk egyedül. Az Egyház a kezdetektől fogva velünk tart és támogat bennünket Isten Szavával, és az Úr szentségeivel. Isten Szava magában foglalja lelki életünk programját és bűnbánatra hívó elkötelezettségünket. A szentségek vétele pedig megerősít, bátorít és segít minket tökéletesebben járni életünk útját.

 

            Az igeliturgia emlékezetes pillanata volt, amikor a kongresszus eredményességéért végzett közös ima közepette a templomban ünnepélyesen elfogadtuk - Dr. Erdő Péter bíboros úr ajándékát - az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra szóló meghívást és az arra invitáló molinót. 

 

            Adja Isten, hogy a kongresszus mottójaként: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7) kapott kegyelem által a nagyböjti szentidőben jobban imádkozzunk és buzgóbban gyakoroljuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Az Úr segítsége és a mindig az Istenre figyelő és Benne élő Szűzanya példája és oltalma kísérjen minden jóakaratú embert a nagyböjti zarándokúton.

FOTÓgaléria itt:

Ma 11.5.2021 van, névnapját unnepli Ferenc, holnap Pongrác.
Gratulálunk!
Hírek
Hamvazószerda - 2020
|
Készítette: romkat.sk
|