Lám, mennyire sebezhetőek vagyunk…

Gábor Bertalan | 13.3.2020

 

 

Amint az ismeretes, egészségügyi okokból 2020. március 10. és március 23. között Szlovákiában is tilos mindenfajta közéleti ünneplés és rendezvény megtartása, beleértve a nyilvános liturgikus szertartásokat is, a temetéseket kivéve.

Mivel templomunkban internetes közvetítésre van lehetőség, ezért a honlapunkon: www.romkat.sk feltüntetett időben magánszentmisék bemutatására kerül sor, amelybe a hívek otthonról, okostelefon, vagy internet segítségével kapcsolódhattak be.

Ezúton is köszönjük a Gondviselésnek, hogy ez a lehetőség templomunkban már évek óta adott. Köszönjük azoknak is, akik ezt technikailag lehetővé tették.

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete 2020. március 13-án a koronavírus miatti óvintézkedés kapcsán kezdődő kényszerszünet előtti munkamegbeszélés végén Ferenc pápa és Erdő Péter fohászának közös elimádkozásával folyamodott a gondviselő Istenhez a Boldogasszony közbenjárását kérve.

 

Erdő Péter bíboros, prímás a minap együttérzését és közelségét fejezte ki a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel Magyarországon és a határon túl, mindenkit arra buzdítva, hogy legyen figyelmes és tegyen meg mindent a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében és kérte az alábbi fohász elimádkozását.

 

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk! Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk! Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen.

 

Március 11-én az egészségügyi vészhelyzetre való tekintettel Ferenc pápa Szűz Máriára, az üdvösség és remény jelére bízta Róma városát, Olaszországot és az egész világot, ahogyan azt XII. Piusz pápa is tette 1944. június 11-én a Szent Ignác-templomban a náci csapatok visszavonulása idején.

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz életutunkon. Rád bízzuk önmagunkat. Betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Fiad fájdalmában. Ó, a Római nép Üdvössége, te tudod, hogy mire van szükségünk, ezért biztosak vagyunk abban, hogy gondoskodni fogsz arról is, hogy amint a galileai Kánában, úgy a mostani megpróbáltatások után közénk is visszatér az öröm és az ünneplés.

Isteni Szeretet Anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

 

Napjainkban, amikor a koronavírus megkerülhetetlen beszédtémává vált és a fertőzés elérte a szűkebb pátriákat is érdemes megszívlelni Anzelm Grün, bencés szerzetesnek, a minap vallott szavait, hogy a járvány számára spirituális kihívás. Mi, németek – mondta - gyakran elbizakodottak vagyunk, és azt gondoltuk, nekünk nem árthat ez a vírus, majd hozzá tette: A tajvani kormánynak, Kína közelsége ellenére, aránylag jól sikerült megakadályoznia a vírus terjedését. Az ott élők két mottót tartottak szem előtt, nemcsak a keresztények, hanem az egész lakosság. „Védem magam, hogy téged védjelek.” Az önvédelem nem önzés, hanem a másikért való felelősségvállalás, amit felebaráti szeretetből érzünk kötelességünknek.

 

A másik mottó: „Én rendben vagyok, ezért először is te rakj a szád elé steril maszkot.”

 

Tajvanon az egészséges emberek a gyengébbek érdekében hátrébb léptek, előreengedték őket, hogy szájmaszkot tudjanak venni. A kormány ugyanis elrendelte, hogy egy ember hetente csak három egészségügyi maszkot vásárolhat. Mindent igazságosan szabályoztak. A kínai kormány irigy is volt rájuk, álhíreket terjesztett a világhálón, hogy a tajvani kormány mindezt nyerészkedésből teszi.

 

Láthatjuk tehát, hogy milyen válaszokat lehet adni a járványra: autoriter eszközökkel válaszolni, mint Kína teszi és a felebaráti szeretet keresztény hozzáállásával, ahogy Tajvan próbálja. Nem pánikot kell kelteni, hanem arra biztatni: figyeljünk oda minden mozgásunkra, hogy védjük önmagunkat és ezzel a másikat is. Ne sajnáljunk semmiféle fáradságot, hogy ezzel másokat is segítsünk.

 

Imádkozzunk, mert az ima által lelkileg változunk. Ösztönzést, képességet, ötleteket kapunk, hogy miként cselekedjünk betegeink, családtagjaink, a szülők és az otthon maradó gyerekek érdekében. Imádkozzunk a döntéshozó hatóságokért is, akik sokszor egyedül érzik magukat, mivel nekik kell olyan intézkedéseket hozniuk, amelyek nem tetszenek az embereknek, holott minden óvintézkedés a társadalom javát szolgálja.

 

Adja Isten, hogy ez a két alapelv irányítson mindnyájunkat a járványhoz való viszonyunkban és így a járvány nevelni tudja az egész társadalmat, közel hozza az emberekhez a keresztény értékeket és elgondolkodjunk – lám, mennyire sebezhetőek vagyunk.

 

 

Ma 21.6.2021 van, névnapját unnepli Alajos, holnap Paulina.
Gratulálunk!
Hírek
Lám, mennyire sebezhetőek vagyunk…
|
Készítette: romkat.sk
|
close