Születésnapi köszöntés

admin | 22.3.2020

Születésnapi köszöntés

 

2020. március 22-én a nagyböjti szentidő 4. vasárnapján – az örvendezés vasárnapját rózsaszínben, a pirkadás, a szívbeli, igaz és őszinte megtérés reményében ünnepeltük. A szentmise, mint minden vasár-, és ünnepnap, egyházközségünk hívő népéért, városunk minden lakosáért, népünkért – határon innen és határon túl – lett bemutatva.

A minap kísértük el utolsó útján Tamás Mária testvérünket – mondta bevezetőjében jubiláló esperes-plébánosunk. Különös volt a búcsúvétel. Megszoktuk, hogy a bajban, a bánatban kezet fogunk, megöleljük egymást – a járvány azonban távolságra parancsolt bennünket egymástól. Most azonban közel kerülhetünk – folytatta. Krisztus Urunk, ugyanis azt ígérte, hogy ahol, ketten vagy hárman együtt vannak az ő nevében – ott van velük. Őáltala, Ővele és Őbenne egyek vagyunk, így akár élünk, akár halunk – mindig az Övéi vagyunk. Ha az Övéi, akkor egymásé is.

Ezzel a bizalommal emlékeztünk az 1 éve elhunyt Ikrényi Anna testvérünkre is, aki sokat buzgólkodott a bodollói templom újraépítéséért. Érte is hálát adtunk. Hasonlóképpen elhunyt Simon Emánuel testvérünkért, akitől hétfőn délután félháromkor az örök élet és a viszontlátás reményében szűkkörben búcsúzunk a makranci ravatalozóban.

Megemlékeztünk a 11 éve megboldogult özv. Gábor sz. Petro Erzsébetről, esperes-plébánosunk édesanyjáról is, akit templomunkból, majd a szülőfalu templomából kísértünk el utolsó útjára.  

Tudom, hogy a mit jelent az elválás gyásza, szomorúsága – vallotta lelkipásztorunk, de azt is tudom - mondta - hogy milyen nagy érték a másként látás. Azért most: gyászunkban, szomorúságunkban és vesztegzárságunkban, ezért egy újfajta látásért imádkoztunk kölcsönösen egymásért. Kérve, hogy adja meg az Úr a másként látás kegyelmét mindnyájunknak: az itt maradt hozzátartozóknak, a gyászolóknak, de a betegeknek, az orvosoknak és az ápolóknak is és minden jóakaratú embernek – határon innen és határon túl.

A szentmise záró áldása előtt Mihályi Molnár László, főkurátor köszöntötte jubiláló esperes-plébánosunkat, megköszönve néki mindazt, amit egyházközségünkért, népünkért tesz, határon innen és határon túl.

 

A teljes mise itt visszanézhető

 

 

  

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Születésnapi köszöntés
|
Készítette: romkat.sk
|
close