Húsvétvasárnap

Gábor Bertalan | 12.4.2020

Kedves Hívek – szerte a nagyvilágban!

 

            Jézus Krisztus feltámadására ne úgy tekintsünk, mint egy múltbéli eseményre, hanem mint a bűnbocsánatban megnyilvánuló folytonos újjáteremtésre, hiszen a megbocsátás olyan nagy esemény, hogy az életünk értelme függ tőle.

 

            Ha nem bocsát meg az, akit szeretünk, s akit megbántottunk, akár a létezés öngyilkosságáig sodorhat minket. Húsvét lényege belső, lényegében láthatatlan történés, amely itt és most érint minket: Jézus szent halálának végtelen érdemeiért megnyílik előttünk az atyai háznak, Isten belső életének ajtaja, Jézusba kapaszkodva kiléphetünk eddigi életünk halotti lepleiből, s a hit által Őbelé, mint Főbe iktatva az anyag, az ösztönök és az egész világ fölötti uralomban részesülünk.

 

            A mai Szentlecke is ezt a tanítást mélyíti el bennünk. „Meghaltatok – olvassuk a kolosszei levélben –, és életetek el van rejtve Krisztussal az Istenben.” Üdvösségünk azon múlik, hogy mennyiben haltunk meg az Istent visszautasító világ számára, illetve mennyiben fogadjuk el és vállaljuk mindennapi életünkben azt az ajándékot, hogy életünk magja: személyiségünk, értelmünk, akaratunk, szabadságunk, szeretetre való képességünk a hit által Krisztussal Isten legbelső életébe lett beágyazva, s ezáltal már a feltámadás lényegét elővételezzük.

 

            „Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? El a régi kovásszal!” – írja az Apostol az első korintusi levélben. A Húsvét előtti életből semmi rosszat, alantosat bele ne keverjünk Húsvét utáni életünkbe!

 

            Nem arról van szó, hogy mindjárt vétkezhetetlenné kell válnunk, de arról igen, hogy tudatosan nem alkudhatunk meg többé a rosszra való hajlamunkkal. Akkor valóban betölti szívünket Húsvét múlhatatlan ragyogása és békessége, amellyel a mai napon köszönt bennünket a Feltámadott.

 

            Bizonyára elbizonytalanodunk, amikor múltbeli kudarcaink tapasztalta révén jövőnket szemléljük. Ne keseregjünk a múltunkon és ne révedezzünk a jövőnkön – a szentségekben ragadjuk meg a feltámadt, a mindig élő és velünk maradt Üdvözítőnk kezét, és kérjük, erősítsen meg minket, hogy úgy az ünnepekben, mint az ünnepek után, ha tetszik – a járvány idején és annak elmúltával – szeressük egymást (gyerekek), mert minden percért kár…

 

Imádkozzunk!

 

            Halottaiból feltámadt Urunk, Jézus Krisztus!

            Segíts minket, hogy ne keresünk Téged, az örökkön Élőt, a holtak között, az üres sírban, a leplek alatt.

            Add kegyelmedet, hogy e világ nyilvánvaló ürességeinek üzenetét megértve, már csak az „odafentvalókat” keressük, amelyekben egyben megtaláljuk az igazi, a mindig megmaradó „idebentvalókat” is.

            Ünnepi ajándékként, add meg mindnyájunknak, hogy az ünnep csendjében megértsük, vagy legalább rásejtsünk: a halálod és feltámadásod által újjászületett ember szívének örök húsvéti valóságaira. Ámen.

 

FOTÓgaléria itt:

 

FELVÉTEL itt:

 

Nagyon sok visszajelzés érkezet . Köszönöm a fotókat ...

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
Húsvétvasárnap
|
Készítette: romkat.sk
|