Bodollói köszönet…

Gábor Bertalan | 13.5.2020

 

         

A szepsi esperesi körzetből a hívek 2002 szeptemberében zarándokoltak el Fatimába, ahonnan a Bodollói új templomba egy emlékszobrot hoztak, amelyet 2002. október 13-án helyeztek el ünnepélyesen a templomban, ahol a zarándokok minden hónap 13-án engesztelő imatalálkozót tartanak. A koronavírus járványa miatt az idei márciusi és áprilisi találkozó elmaradt.  A májusi, sorrendben immár a 210. találkozó ugyan még nem a szokványos volt, de az egészségügyi előírások szigorú betartásával a lelki találkozót megtartották.

A lelki találkozókat nemcsak hazai papok és főpapok vezették, de külföldiek is: Lengyelországból, Kárpátaljáról, Magyarországról. Amint arról már beszámoltunk Bernard Bober, kassai érsek-metropolita 2016. január 13-án Bodollón, a Fatimai engesztelő imatalálkozón, az akkor 20 éve felszentelt jubiláló templom szentélyében elhelyezte az Isteni Irgalmasság ólomüvegképét.

 

2016. május 13-án Erdő Péter bíboros, prímás, érsek másodszori bodollói látogatásakor megáldotta az új szárnyas-oltárképet. Először 2006. május 13-án vezette itt az imatalálkozót, akkor adta át Szent István király ereklyéjét a jubiláló makranci templom részére, Alojz Tkáč, akkori érsekfőpásztornak.

 

2016. október 13-án Mons. Pásztor Zoltán püspöki helynök megáldotta a Szűzanya Fatimai kegyszobrának mását, Király Tamás és Kis Virág Glória alkotását, amelyet Bernard Bober, kassai érsekfőpásztor - három éve - 2017. május 13-án a jelenések centenáriuma kapcsán ünnepélyesen meg is koronázott és megáldotta az ólomüvegablakot: a Fatimai jelenésekre emlékeztető soknyelvű evangéliumi üzenetet - Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban - Schultz Gábor és neje Megalesz Magdolna mesterművét. 

 

2020. május 13-án, a szentmise, mint mindig, most is a jelenlevőkért és az adakozókért, valamint a kért szándékokra volt bemutatva. Az ünnepi liturgia koronavírus-járványa miatt némi korlátokkal ugyan, de a Mária Rádió élőadásában, a Telkibányai vételkörzetben (100,6 MHz), és internet segítségével www.mariaradio.sk honlapon a tettre kész technikusok áldott közreműködésével a világhálón volt hallható, május 14-től az egyházközség honlapján www.romkat.sk vissza is nézhető. Ezúton is köszönjük önkéntes technikusaink nagylelkűségét.

 

Az ünnepélyes bevonulás után a jelenlevők elimádkozták a rózsafüzért, amit szentmise, majd engesztelő és könyörögő Szentségimádás követett: a családok, az egyházak és a népek felajánlása a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve oltalmába, nevezetesen e tájon élő magyarokat és nem magyarokat: szlovákokat, cseheket, németeket, lengyeleket, ruténokat, romákat, hívőket és kevésbé hívőket, mindenkit, Mária gyermekeiként, hiszen Ő Anyja Fia minden testvérének.

            A mostani koronavírus-járvány idején több ország népe Mária Szeplőtelen Szívébe helyezte önmagát. Mi is hozzájuk csatlakoztunk és oltalmat kértünk, amikor a megfertőzöttek száma elérte a négymilliót, a halálos áldozatoké a háromszázezret. Mélységes tudatában vagyunk annak, hogy nem elég csak Mária tiszta, megsebzett arcára tekinteni, de tekintetéből ki kell olvasnunk mindazt, ami népeink lelkiismereti megújulásához szükséges. Ezért könyörögtünk védőszentjeink, valamint lélekben a szűkebb pátria püspökeivel együtt, járjon közben értünk, hogy Isten fordítsa javunkra a koronavírus-járvány következményeit. Ezzel az imánkkal fejeztük ki sorsközösség vállalásunkat egyházmegyéink főpásztoraival, akik a világban, az egyházban és hazánkban ezen a napon, május 13-án népeink, nemzeteink és önmagunk érdekében tettek. A Boldogasszonyra bízva egész életünket, minden örömünket, bánatunkat és szenvedésünket, mindazt, amik vagyunk, és amink van, egész múltunkat, jelenünket és jövőnket.

            A szentmise végén Király Antal, okleveles mérnök, főkurátor mondott köszönetet az összetartozás bizonyítékáért. A koronavírus járványára való tekintettel - mondta - csak ezt tehettük, mint annyiszor a történelem során áldott elődeink. Rásejtve, amit ők is sejtettek: sok mindent kellene tenni, de csak azt tehetjük, amit lehet, s ahogyan lehet és nem azt, amit szeretnénk. De ezt nem kívülről, és nem másoknak kell megítélni. Az ítélet az Istené. Ő fogja igazolni, vagy cáfolni: nem tettünk lehetetlent, de amit lehetett, azt igyekeztünk megtenni…

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2021. szeptember 5-12. között Budapesten megtartandó rendezvénysorozat új időpontjának tudomásulvételével megígérte, hogy itt, Bodollón is, még nagyobb bizalommal folytatjuk közös imánkat arra a szándékra, hogy a felkészülés meghosszabbított ideje a Szentírás tanításának fényében vallási életünk további elmélyítésére szolgáljon.

 

Adja Isten, hogy a Kárpát-medence, Közép-kelet Európa népei a történelem sebeire együtt keressék és találják meg Budapesten az Eucharisztiában a kölcsönös kiengesztelődés és megbocsátás forrását.

 

   Ismételt köszönet és hála mindenkinek, aki e jeles évfordulón a régi hűség, ragaszkodás és felelősségteljesség vágyával fizikálisan vagy virtuálisan jelent volt és továbbra is lelkiismeretesen kívánja végezni életfeladatát: kész imádkozni, dolgozni és engesztelni népeink lelki megújulásért, határon innen és határon túl.

Gábor Bertalan

 

 

 

 FOTÓgaléria itt:

 

VIDEÓfelvétel itt:

 

Hangfelvétel itt:

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
Bodollói köszönet…
|
Készítette: romkat.sk
|