Az idei Via lucis újabb állomása

Gábor Bertalan | 17.5.2020

 

Napjainkban, egyes vidékeken Via lucis néven új jámborsági gyakorlat van terjedőben. Hála Istennek egyházközségünkben immár 2000 óta.  A hívek, a keresztúti ájtatosság módjára, körmenetben haladva, számba veszik a jézusi megnyilvánulásokat a Feltámadástól a Szentlélek eljöveteléig (vö. Jn 14,26; 16,13-15; Lk 24,49), hogy felszítva önmagukban hitünk igazságait, beteljesítsék az Isten országáról szóló tanítást.

A Fény útja a hit pedagógiája szerepét is betölti, „Cum crux ad lux - kereszttel a világosságra”. Valójában a körmenet metaforájával, a Fény útja, a fájdalom valóságának megállapításától, amely Isten tervében nem jelenti az élet végállomását, elvezet az ember igaz célja elérésének reményéhez: a megszabaduláshoz, az örömhöz, a békéhez, amelyek alapvetően húsvéti értékek.

A Fény útja, egy olyan társadalomban, amely a szorongást és a megsemmisülést hirdetve magán hordozza „a halál kultúrájának” jelét, ösztönzést adhat, hogy létrejöjjön „az élet kultúrája”, egy olyan kultúráé, ami nyitott a hit bizonyosságaira és a remény várására.

2020. május 17-én, vasárnap a makranci egyházközség szlovák nemzetiségű hívei külön köszöntötték jubiláló esperesplébánosunkat egy ajándéktortával, amit az ájtatosság befejeztével a jelenlevő hívek együtt ízlelgettek, hogy miután közösen megosztották egymással az evangéliumi hit tartalmát, megéljék annak gyakorlati üzenetét is.

Ezúton is nagy köszönet és hála a makranci köszöntőknek, az ájtatosságon részt vevőknek, önkéntes technikusainknak és mindazoknak, akik online követték és imádkozták korunk egyik legújabb ájtatosságát, ami nagyban elősegíti, hogy hit tartalma megszilárduljon az emberek tudatában és magatartásában.

 

FOTÓgaléria itt:

 

VideóGALÉRIA itt:

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Az idei Via lucis újabb állomása
|
Készítette: romkat.sk
|