A Mária Rádió vezetőségi tagjainak látogatása Szepsiben

Gábor Bertalan | 10.6.2020

 

2020. június 10-én Szepsibe látogatott a Mária Rádió vezetőségének néhány tagja: Lépes Lóránt atya, Tóth Szilveszter, Kacz Gábor és Berta Péter, hogy a rozsnyói találkozás után a Szepsiben működő önkéntesekkel is megerősítsék az összetartozás szálait.

Amint tudjuk, az első Mária Rádió 1983-ban alakult az olaszországi milánói egyházmegyében, Emanuelle Ferrario és Livio Fanzaga atya jóvoltából. Az elképzelésük az volt, hogy létrehozzanak egy olyan médiát, ami az isteni gondviselésre hagyatkozik, vagyis nem reklámoz, független a napi politikától, nem folytat pártpolitikát, egyedül Krisztus örömhírének terjesztésével foglalkozik, az önkéntesek szolgálatára épít, költségeit pedig a hallgatók önkéntes támogatása fedezi.

Létjogosultsága akkor válik egyértelművé, ha elnyeri a hallgatók tetszését. Ezzel nemcsak a saját maga életképességét bizonyítja, hanem azt is, hogy a ma embere mennyire fogékony a lelki értékekre: miként szomjazza Istent, hogyan vágyódik a lét teljességére a térben és az időben, sőt ezen túl?

A rádió egyik fontos célja a magyar nyelv ápolása is. Kassán és a környékbeli falvakban, ahol nincs lehetőség magyar nyelvű liturgián részt venni, a Mária Rádió hiánypótló.   

A találkozón megerősítést nyert, hogy önkéntes technikusaink – Cehelnik István és Simko Imre, továbbra is igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a Szűzanya példáját követve minden családba eljusson az evangélium, amiért az apostolok és a vértanúk az életüket adták.

Ezúton is bátorítunk mindenkit, aki szívén viseli az evangélium örömhírének a terjesztését, hogy önkéntes szolgálatukkal, imáikkal és adományainkkal legyenek korunk apostolai.

Adja Isten, hogy megértve az idők jeleit, tettrekészséggel közeledjünk nemzedékünk tagjaihoz, akik szintén szerepet kaptak napjaink történetében. A világ színpadán ugyanis senki sem statiszta, a változás és a változtatás lehetősége mindenkinek megadatott. Ezért jó, ha a média különböző felületein megtanulhatjuk, hogy miként lehet és kell teret hagyni a megváltásnak és a gonoszság közepette is, hogyan lehet felismerni a jó dinamikáját és teret adni neki.

Ám, itt nem a storytelling logikájának követéséről van szó, és nem is arról, hogy önmagunkat reklámoznánk – mondhatnánk Ferenc pápával. Ez nem más, mint emlékezés arra és őrzése annak, amik Isten szemében vagyunk. Tanúságtétel arról, amit a Szentlélek a szívünkbe ír, kinyilvánítása annak, hogy történetünk nagyszerű csodákat tartalmaz.

A baráti beszélgetés imával zárult rádiónk Védasszonyához, aki méhében szőtte Krisztus emberi természetét, és aki – amint az evangélium tanúsítja – egybefont és megőrzött mindent, ami vele történt, szívében el-elgondolkodva rajta (vö. Lk 2,19). Kértük az Ő segítségét, aki megértette, hogyan lehet a szeretet gyengéd erejével kibogozni az élet csomóit.

Ó, Mária, rádiónk Védasszonya és Anyánk, aki méhedben szőtted az isteni Szót és életeddel elbeszélted Isten csodálatos tetteit!

Hallgasd meg történetünket, őrizd meg a szívedben, és tedd magadévá azokat az elbeszéléseket, amelyeket senki sem akar hallani.

Taníts meg minket, hogy felismerjük a történelmet irányító helyes szálakat. Tekints a csomók sokaságára, amelyekbe életünk belegabalyodik, és amelyek emlékezetünket megbénítják. Gyengéd kezed nyomán minden csomó kioldódik.

 Lélek Anyja, Bizalom Anyja, ösztönözz minket is. Segíts minket, hogy a béke történetét, a jövő történetét alkossuk meg. És mutasd meg nekünk az utat, amelyet együtt járnunk kell.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz,
Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk,
engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak,
mutass be minket Szent Fiadnak. Ámen.

 FOTÓgaléria itt:

 

Ma 21.6.2021 van, névnapját unnepli Alajos, holnap Paulina.
Gratulálunk!
Hírek
A Mária Rádió vezetőségi tagjainak látogatása Szepsiben
|
Készítette: romkat.sk
|