20 év után…

Gábor Bertalan | 27.6.2020

1Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. 2Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. 3Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. 4A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. 5Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. 6Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. 7Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. 8S a szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. 9Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. 10Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér. 11Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. 12Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. 13Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.”

(1 Kor 13,1-13)

 

 

Mgr. Rybár Roman

és

Horváth Irma

2020. június 27-én

a szepsi Szentlélek plébániatemplomban

 

Grulyo Ľubomír és Kuru Nikola tanúk,

valamint a nagyszámú rokonság jelenlétében

 

sírik tartó hűséget esküdtek

egymásnak .

 

Életszövetségükre Isten áldását közvetítve megáldotta őket

 

Mons. Dr. Gábor Bertalan

esperes-plébános.

 

Bátorságukhoz szívből gratulálunk. Életpéldájuk találjon követőkre. Adja Isten, hogy kegyelmével továbbra is együttműködve éltető kovász legyenek napjaink társadalmának közömbös, tartós értékekre igényt nem tartó közegében.

 

FOTÓgaléria

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
20 év után…
|
Készítette: romkat.sk
|