Tanévzáró, papszentelés és első szentmise

Gábor Bertalan | 29.6.2020

 

Egyik szemünk sír, a másik örül – szoktuk mondani egy-egy különös esemény kapcsán. Nem volt ez másként a közelmúltban a szűkebb pátriában sem.

Az Egri Érseki Papnevelő Intézet, valamint Redemptoris Mater Missziós Szeminárium elöljárói és hallgatói 2020. június 18-án tanévzáró ünnepséget tartottak az intézet dísztermében. Köszöntőjében Dr. Dolhai Lajos, a Hittudományi Főiskola rektora rámutatott az elmúlt hónapok rendkívüliségére. „Nyilvánvaló, hogy a koronavírussal nincs itt a világvége, de jó lenne, ha vége lenne annak a világnak, annak az életformának, amit eddig éltek az emberek. Meg kellene változnunk, meg kellene térnünk. Többek szerint komoly figyelmeztetés ez a gőgös ember számára, mert kimondatlanul is tanítja, nem mi vagyunk a világ urai, életünk és halálunk a teremtő Istentől függ.” – fogalmazott a rektor.

Köszöntője végén ünnepélyesen átadta a 6. éves, szentelés előtt álló hallgatók diplomáját. Idén 4 diakónust szenteltek pappá az Egri Főegyházmegye szolgálatára, ezzel 194-re nőtt az szolgálatot teljesítő lelkipásztorok száma.

Minden próbatétel alkalom arra, hogy hitünkben is megerősödjünk. A mindenható Istennek ezt a gondviselő szeretetét kell hirdetnünk minden ember felé - mondta a tanévzáró végén Dr. Ternyák Csaba, érsekfőpásztor. A kispapokat arra biztatta, hogy egész életük folyamán maradjanak meg abban a hivatásban, amelyre mindannyiukat meghívta az Úr.

Az érsekfőpásztor 2020. június 20-án, az egri bazilikában Barta Márton István, Marosi Balázs, Nagy Ferenc és Thiago Costa diakónusokat áldozópapokká szentelte. A járványhelyzet miatt, az állami előírásokkal összhangban, érseki rendelet alapján az idén korlátozott volt a személyes jelenlét lehetősége. A bazilikában mind a papok, mind pedig a hívek csak szűk körben ünnepelhettek, az előírások szerint összesen 200 fő. A papszentelés szertartása azonban követhető volt ONLINE formában és hallgatható a Szent István Rádióban. Az egri hívek a Dobó téri Szent Antal templomban, kivetítő segítségével kapcsolódhattak be az ünnepi szentmisébe és járulhatnak szentáldozáshoz.

Nagy Ferenc első szentmiséjét 2020. június 28-án, vasárnap délután félnégykor mutatta be szülőfalujában – Nagykövesden. A szentmise ünnepi szónoka Böőr Roland, radi plébános volt.

 

Az újmisés a Magyar Kurír kérdésére a következőket vallotta önmagáról: 1994-ben születtem Királyhelmecen, Szlovákiában. Szüleimmel és két bátyámmal, valamint nagyszüleimmel Nagykövesden éltem. Vallásos nevelésben részesültem, és viszonylag fiatal korom óta ministráltam. Az általános iskolát magyar nyelven végeztem, majd a szakközépiskolában szlovák nyelven tanultam idegenforgalom szakon, és az érettségit is itt szereztem meg. Hivatásomat tekintve gyerekkoromban is gondolkoztam a papi hivatáson. Középiskolás koromban kezdtem komolyabban gondolkodni, és érdeklődni a papi hivatás iránt. Egyik alkalommal, amikor triduumot tartottak a templomban, egy pálos szerzetes, Borsos József atya vezetésével, neki beszéltem először a hivatásomról. Ő tanácsolta, hogy a plébánosomhoz forduljak, és tőle kérjek lelki támogatást. Pár hónap elteltével jeleztem is neki. Böőr Roland akkori plébániai kormányzó mindenben segítségemre volt, és készítette utamat a szemináriumba. Érettségi után közvetlenül jelentkeztem az egri Érseki Papnevelő Intézetbe. Papi jelmondatomnak János első leveléből választottam, »A szeretetben nincs félelem« (1Jn 4,18).

Ferenc - elmondása szerint - mehetett volna a kassai szemináriumba is, a főegyházmegye magyar papjai szerették volna, ha magyar ajkúként ezt az utat választja. A falu, ahol felnőtt, szinte színmagyar. Ferenc a hétköznapi szlovák nyelvvel ugyan elboldogult, de a liturgia, az imádság szavai mind-mind magyarul jöttek az ajkára. Álma az volt, hogy a magyar államhatártól alig pár kilométerre fekvő szülőfalujából - Nagykövesdről - Egerbe menjen tanulni. Azért mégis tett egy próbát. Jelentkezett a kassai szeminárium spirituálisánál, aki úgy látta, szlovák tudása a teológiai tanulmányokhoz nem elég, ezért ha jelentkezni akar, egy évet szlovák környezetben kell töltenie. Ferenc ezt nem vállalta, így szeptemberben, Egerben kezdte meg tanulmányait. Közösségi tapasztalattal gazdagon, barátok szerezve fejezte be a szemináriumot. A sárospataki diakónusi év betekintést adott neki a papi szolgálatba. Sokat jelentett számra, hogy plébánosa rábízta az ájtatosságok vezetését, kipróbálhatta magát az igehirdetésben is, bejárt az iskolába, beült a diákok közé a padba és beszélgetett a tanárokkal.

Szentelésére szülei és rokonai mellett válogatott csapat érkezett Sárospatakról, a diakónusi helyéről. Egerből a szalézi oratóriumból is hívott ismerősöket, eljöttek a szemináriumi barátok és a volt munkatársak is.

A főpásztor, Ternyák Csaba homíliájában többek között utalt arra, hogy régebben a misszió azt jelentette, hogy Európa országaiból fiatal misszionáriusok indultak el messzi kontinensekre Krisztus örömhírét hirdetni. Mára azonban Európa vált missziós területté. "Így egyre gyakrabban fordul elő nálunk is, hogy fiatal emberek idegen országokban, vagy nem születési egyházmegyéjük területén szolgálnak. Aki missziós hivatást vállal, az meghallotta Jézus halk, de kitartó hívását.".

A továbbiakban XVI. Benedek pápa gondolataival folytatta szentbeszédét, amelyben az emeritus pápa a papság évének lezárásakor arról elmélkedett, hogy a keresztre feszítettre tekintve megérthetjük: Krisztus szíve értünk van nyitva, mely által Isten szíve nyílt meg számunkra. A liturgia pedig feltárja nekünk azt a nyelvet is, ahogyan szól hozzánk Jézus szíve és beszél nekünk az Istenről, az emberek pásztoráról, ily módon nyilatkoztatva ki a szíve legmélyén gyökerező krisztusi papságot. Ez a papság pedig minden papi hivatás örök alapja és hiteles ismérve. "A hivatásnak Jézus szívében kell horgonyt vetnie és belőle kiindulva kell léteznie.”.

A szentelendőket megszólítva folytatta: "Úgy tekintünk rátok, mint hozzánk küldött misszionáriusokra, akik készen álltok arra, hogy miután magatokat Krisztusnak adtátok, most arra kaptok küldetést, hogy az élet vizét ajándékozzátok a szomjazó világnak. Ti, négyen, akik itt álltok előttem és az Egri Főegyházmegye szolgálatára jelentkeztek, öt különböző országhoz kötődtök. Márton, bár az mi egyházmegyénk szülötte, édesanyja révén lengyel gyökerekkel is rendelkezik. Ferenc Felvidékről, Balázs Erdélyországból, Thiago pedig Brazíliából érkezett hozzánk."

A négy újmisés pappal együtt összesen 194 lelkipásztor teljesít szolgálatot az Egri Főegyházmegyében, ami Magyarország legnagyobb kiterjedésű egyházmegyéje, híveinek száma alapján pedig 690 ezer, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye után a második legnépesebb egyházmegye.

A kassai főegyházmegyének a 2018-as adatok szerint 552 008 híve van. A papok száma – 443. Tudom, tudjuk újmisésünkre körünkben is nagy szükség lenne. Máshova érzett és kapott küldetést. Egyik szemünk sír, de a másik örül, hogy a kevésből is jut adnunk…

Adja Isten, hogy papjaink szent szolgálata által, amikor mindnyájan különböző kisebb-nagyobb gondoktól, szenvedésektől gyötörten, a test, a világ és a gonosz szellemek erőitől üldözve belépünk templomainkba és ott szabadulásért kiáltunk az Úrhoz: a Kyrie, a Glória és a Sanctus után abba a magasságba jussunk, ahol Urunk, Jézus Krisztus győzelmet aratott a bűn és a halál felett.

 

Mondjunk köszönetet, legyünk hálásak azért az élő tapasztalatért is, hogy ahol elhatalmasodott a bűn, ott túláradt a kegyelem.” (vö. Róm 5,20). Imádkozzunk, hogy a most felszenteltek, de a korábbiak is, mindenkor kitartsanak az Úr és népe mellett, és akikért felszentelést nyertek, a közvetített kegyelem által hálásan elfogadják, őrizzék és kamatoztassák az értük elfogadott és megélt papi hivatást.

 

Ternyák Csaba egri érsek 2020. augusztus 1-i hatállyal NAGY FERENC újmisést Jászárokszállásra nevezte ki káplánnak.

 

Ma 21.6.2021 van, névnapját unnepli Alajos, holnap Paulina.
Gratulálunk!
Hírek
Tanévzáró, papszentelés és első szentmise
|
Készítette: romkat.sk
|
close