A Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont áhítata Makrancon

Gábor Bertalan | 22.8.2020

A Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont

áhítata Makrancon 2020. augusztus 21. 10:00

 

A diákok, a pedagógusok az oltár közelében, a Missziós kereszt közvetlen közelében foglaltak helyet. A zenés áhítat énekeit Bányász Emőke, kántornő és Lukács Katalin tanárnő vezette.

 

Az oltárhoz vonulás után az esperesplébános a szentmisében szokott módon megkezdte a szertartást. Üdvözölte az egybegyűlteket és felkérte Kovács Gergely, okleveles posztulátort, történészt, hogy szóljon az egybegyűltekhez.

 

A posztulátor előadásban Szent István király erényeire mutatott rá és követésére buzdította hálás közönséget, akik nevében a diákok és a pedagógusok így kötötték csokorba kérésüket:

  1. 1.      Istenünk, te Szent Istvánban, Boldog Gizellában és Szent Imrében a család szent eszményképét adtad nekünk, segítsd családjainkat, hogy őket követve a szent élet útján járjanak!

Hívek: Istenünk, áldd meg a népünket!

  1. 2.      Istenünk, Szent István a tőled kapott királyi és atyai tekintéllyel „Intelmek”- ben buzdította fiát, add, hogy tanítása szerint mi is jó keresztények legyünk!

Hívek: Istenünk, áldd meg a népünket!

  1. Istenünk, Szent István nemcsak szavával, hanem elsősorban példájával nevelte családját és nemzetét, segítsd a mai szülőket, pedagógusokat és nevelőket, hogy az ifjúságnak az élet minden területén jó példát mutassanak!

Hívek: Istenünk, áldd meg a népünket!

  1. 4.      Istenünk, Szent István király tőled kapott hivatásának tekintette fiatal nemzete megtérítését, adj ifjúságunknak készséges lelkületet az Isten és az emberszeretet megvalósítására!

Hívek: Istenünk, áldd meg a népünket!

  1. Istenünk, a te erőddel István király bőkezű volt a szegényekhez, és megbocsátott az ellene lázadóknak, add, hogy mi is jóságosak tudjunk lenni a rászorulókhoz, és megbocsássunk az ellenünk vétőknek!

Hívek: Istenünk, áldd meg a népünket!

  1. Istenünk, halála előtt Szent István király a Nagyboldogasszony oltalmába ajánlotta népét és annak jövőjét, a mennybe felvett Boldogasszony közbenjárására fogadd be az égi hazába elhunyt szeretteinket, nekünk, élőknek pedig esdje ki az egység és a sorsközösség vállalás készségét, határon innen és határon túl!

Hívek: Istenünk, áldd meg a népünket!

Esperes: Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk! Ismét Hozzád jövünk, mert Te vagy a Béke Királynője. Légy Édesanyja Európa valamennyi gyermekének, vidd szívünk fohászait szent Fiad elé. Fogadd el felajánló imánkat, hogy békesség lakozzék a lelkünkben. Légy közbenjárója nemzeteink és országaink egyházi és közéleti vezetőinek, hogy helyes döntéseikkel, tiszta szívvel irányítsák népeink sorsát.

Szent István Király, Boldog Gizella, Szent Imre, népünk első Szentcsaládja! Életpéldátokon épülve és buzdulva esedezéseteket kérjük, hogy ma, amikor annyi viszály és békétlenség van az emberek szívében, amikor a nemzetek vezetői szolgálat helyett hatalomra vágynak és törnek, legyetek szószólóink Urunknál, Jézus Krisztusnál, hogy az Ő békéje szálljon a szívünkben.

A megosztott, keresztény gyökereit már alig ismerő földrészünkért, Európáért is könyörgünk, hogy felismerje Krisztus arcát és a nemzetek testvérként forduljanak egymáshoz, ne pedig vetélytársakat lássanak egymásban.

Különös oltalmatokba ajánljuk térségünk országait: Ausztriát, Bosznia-Hercegovinát, Bulgáriát, Csehországot, Horvátországot, Magyarországot, Lengyelországot, Romániát, Szerbiát, Szlovákiát, Szlovéniát és Ukrajnát. A kölcsönös szeretet által lépjenek még szorosabb egységre, hogy a történelem sebeire együtt keressék és találják meg Istennél a gyógyulást.

Szűz Mária, Béke Királynője, Szent István Király, Boldog Gizella, Szent Imre és népeink minden szentje könyörögjetek érettünk! Ámen.

            A köszönetnyilvánítás és az áldás után ereklyetisztelet következett. A megfontolt érintés lehetőséget kínált kifejezni a múlt értékeinek becsülését, a jelent kihívásaira való jövőt vágyó, akaró és építő készséget, hogy ezen a tájon is nem a bizonytalanra, a múlandóra, de a biztosra, a szilárdra akarunk alapozni házat, hazát, házasságot, egyházat, hazafiságot.

            Meggyőződésünk, hogy az életnek csak úgy van értelme, ha jövőnk is van: jövőnk pedig elválaszthatatlan múltunktól, alapjainktól. Keresztény értékeinket, amelyeket Szent István oly igen szorgalmazott, és szent eleink terjesztettek népünk között, történelmünk során sajnos, sokszor idegen ideológiák próbálták háttérbe szorítani, és keresztény értékeink és képviselői napjainkig gyakran részesülnek elutasító megvetésben.

            Ezért /is/ van szükségünk szentekre, akikre föltekinthetünk. Szükségünk van hiteles vezetőkre, akik nem a változó irányú szélhez igazodnak, hanem sziklára akarnak építeni hazát, országot, nemzetet. Kellenek az olyan felelős emberek, akik tudják: szüksége van az embernek arra, hogy lelkét az Istenhez emelje. Ha ugyanis nincs helyes képünk az emberről, akkor az események csupán megtörténnek velünk, és nem pedig mi alakítjuk a történelmet.

            Ha nincsenek eszményeink, akkor nincs, ami felé haladjunk a hétköznapokban. Ha gyakorlati életünkben az ember nem más, /bocsánat/ mint termelő állat, akinek csak addig van értéke, ameddig produktív, amíg pénzben kifejezhetően hasznos a létezése, akkor tagadhatatlanul embertelenné formáljuk önmagunk körül a világot, amelyben előbb-utóbb saját magunknak sem lesz helyünk.

            Értelemszerűen, mi, az iskolánk, másat vágyunk és akarunk. A mai áhítatunk is ezt szerette volna bizonyítani. Remélhetően - érthetően…

 

FOTÓgaléria itt

Ma 6.5.2021 van, névnapját unnepli Ivett, holnap Gizella.
Gratulálunk!
Hírek
A Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont áhítata Makrancon
|
Készítette: romkat.sk
|