Gyermekek fohászkodtak Szűz Máriához a járvány elmúltáért

G.B. | 20.10.2020

 

A Szükséget Szenvedő Egyház /Kirche in Not/ segélyszervezet az idén is arra kérte a gyermekeket, szüleiket, tanáraikat és hitoktatóikat, hogy október 18-án és 19-én szerte a világon közösen imádkozzanak, hogy a Mindenható, Szűz Mária anyai közbenjárására szabadítsa meg a világot a koronavírus-járványtól. A szervezők levélben magyarázták el a gyerekeknek, hogy hogyan imádkozzák a rózsafüzért. A felnőtteknek pedig kifejtették, hogy az Úr Jézus miként ad valódi gyógyírt az emberiséget sújtó bajokra.

Október hagyományosan a rózsafüzér hónapja, amikor a keresztények előszeretettel imádkozzák a szentolvasót. Az idén a segélyszervezet ismét támogatta az „Egységért és a békéért egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” – kezdeményezést, amelyet az eddig még soha nem tapasztalt világméretű egészségügyi és társadalmi veszélyhelyzetben voltak kénytelenek megtartani.

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont alsós tagozatának 6. és 7. Osztályos diákjai Sára nővér vezetésével, Nagy István iskolaigazgató és Gábor Bertalan, esperes-plébános közreműködésével, készséggel csatlakoztak a nagyszerű kezdeményezéshez.

A közös imádkozás kezdetén mindenki kapott emlékbe egy megáldott rózsafüzért azzal az elhatározással, hogy otthon, naponta mindenki elimádkozik egy tizedet arra a szándékra, hogy a világ, amelyben növekednek természetében és lelkiségében jobb, emberibb és kegyelem teljesebb legyen. Az utolsó tizedet Dr. Csókay András professzor szándékára imádkozták, hogy a bangladesi sziámi ikrek következő műtétje Urunk, Jézus Krisztus segítségével, erejével eredményes legyen.

Ki ne látná? „Világunk többé már nem ugyanaz: ami korábban magától értetődő volt, soha nem is lesz már olyan” – valljuk a rózsafüzérre hívó Mauro Piacenza bíborossal és a Szükséget Szenvedő Egyház pápai jogú alapítvány elnökével, Martin M. Barta atyával, egyházi tanácsossal együtt. Sajnos, a bevezetett óvintézkedések dacára a félelem, az irányvesztettség és a tehetetlenség légköre határozza meg életünket. Nem tagadva ugyan a sok helyen tapasztalható nagyfokú szolidaritást és társadalmi egységet, de ugyanakkor beismerve és elismerve, hogy a vírus sokakat eltávolított és elszigetelt egymástól. Ahelyett, hogy úgy tekintenénk egymásra, mint felebarátunkra és Isten képmására, veszélyként fogjuk föl a másikat, mint lehetséges vírushordozót.

E veszélyhelyzet láttán és sok más gyászos esemény közepette, amelyekkel a világnak ma és a jövőben is szembe kell néznie, világosan látszik, hogy az emberiség Isten nélkül kudarcra lenne ítélve. Jövőnk szempontjából ezért végzetes lenne azt gondolni, hogy Istennek nincs köze a vírushoz, betegségünkhöz, sőt, mintha tehetetlen volna. Éppen ellenkezőleg, Isten itt áll mellettünk. Urunkban, Jézus Krisztusban magára vette minden bajunkat, még a bűnt is, a legrosszabb vírust. Ezért ideje lenne beismerni és elismerni, hogy az Úr Jézus az egyedüli ellenszere a világ összes szerencsétlenségének. Az Atya arra hív minket, hogy bízzunk Fiában, Jézus Krisztusban, aki arra bátorít, hogy imádkozzunk és kérjünk mennyei segítséget, fohászkodva Édesanyjához, aki az emberiséghez siet a legsötétebb pillanatokban.

Szűz Mária ugyanis kezdetek óta mindig ott állt és áll az emberiség mellett. Az elmúlt kétszáz évben minden földrészen megjelent, hogy hirdesse az örömmel és békével teli jövőt, azzal a feltétellel, ha az emberek megtérnek.

Az igazi megtérés lényege - kegyelemben élni. Ezt azt jelenti, hogy megbánva bűneinket, a bűnbánat szentségében bevallva meggyónjuk azokat, majd az Oltáriszentségben magunkhoz véve Urunkat, Jézus Krisztust, vele buzgó eucharisztikus életet élve, naponta imádkozva a szentolvasót, olvasva a Bibliát, és Szűz Mária Szeplőtelen Szívének szentelve önmagunkat, irgalmas cselekedeteket végezünk. Az egyes jelenésekkor ezeket a gesztusokat kéri tőlünk Szűz Mária.

Mindezek ismeretében és készségével csatlakoztunk a rózsafüzér imádsághoz az iskolában hétfőn és vettünk részt a kezdeményezésben, amely egymillió gyermeket kívánt összegyűjteni a rózsafüzér ima által a világból.

Ezúton is köszönetet mondunk a felnőtteknek, a szülőknek és a tanároknak, akik vállalták, hogy megismertetik a gyerekekkel Szűz Máriát, mint mindenki mennyei Édesanyját, és tanítgatják őket imádkozni a szentolvasót. Ezzel ugyanis a legjobb felkészítést adják nekik a jövőre.

A rózsafüzért az örvendetes titkokról imádkoztuk, majd egy sajátos imával felajánlottuk önmagunkat, családjainkat, iskolánkat, tantestületünket és gyermekeinket Szűz Máriának, Isten Anyjának, aki mindannyiunk édesanyja. Az ima így hangzott: „Mária, Édesanyám, örömmel telve jövök ma hozzád, hogy neked ajándékozzam szívemet. Neked adom mindemet, minden cselekedetemet, az egész életemet. Magammal hozom eléd a szívemben szüleimet, fivéreimet és nővéreimet, az összes barátomat, de azokat is, akik ártottak nekem. Légy Te a mi anyukánk, áldj meg és óvj meg minket”.

Minden bizonnyal ott, ahol ilyen lelkületű diákok, tanárok, nevelők, hitoktatók élnek és működnek – kétségtelen, hogy ott egy kicsit már most, jobb ez a világ.

  

Ma 6.5.2021 van, névnapját unnepli Ivett, holnap Gizella.
Gratulálunk!
Hírek
Gyermekek fohászkodtak Szűz Máriához a járvány elmúltáért
|
Készítette: romkat.sk
|
close