Ti is Benne épültök egybe Isten lakóhelyévé a Lélekben…

G.B. | 29.10.2020

 

 

2020. október 29-én Sára nővér szervezésében, Nagy István iskolaigazgató ismételt aktív részvételével szentmise volt a 3. és 4. osztályos diákoknak, akik első-szentáldozásra készülnek. A koronavírus-járvány következtében a Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elmaradása miatt a felkészítés tovább folytatódik. Az iskola vezetősége, a szülők kérésére elhalasztotta az idei első-szentáldozás ünnepségének megrendezését, mivel kihasználva az egyedülálló történelmi lehetőséget, az ünnepséget jövő év szeptemberében kívánják megtartani Budapesten, csatlakozva a világból érkező többi első-áldozóval.

 

Különös öröm volt látni és érzékelni a gyermekek meghatottságát és összeszedettségét, és végre együtt imádkozni a „gyermek-misekánont”, ami már 2008-ban azért került a Kottás Harangszó imakönyv első kiadásába, hogy ezzel is elősegítsük a gyermekmisék bensőségesebb átélését.  

 

Napjaink kihívásait látva, jó felidézni Szent Pál apostol meglátását. Ő megértette az Úr Jézus elgondolkodtató magatartását. Jézus Krisztus, az apostolokat minden egyéni emberi gyarlóságuk mellett, alkalmasnak találta és kiválasztotta, hogy rá, mint szegletkőre épülve, együtt, közösen az Egyház szilárd sziklaalapjai legyenek. Nem a hasonló vérmérséklet, nem az azonos érdeklődés, nem a kölcsönös rokonszenv, de még csak nem is valami közös szent cél hozta össze ezt a tizenkét embert, hanem egyedül Jézus Krisztus személyes, kiválasztó döntése.

 

Vagyis az egybeilleszkedés nem elvtelen alkalmazkodást jelentett számukra, nivellálódást a mindenki számára elfogadható minimum felé, hanem a Krisztushoz, mint Szegletkőhöz való mind pontosabb és szilárdabb ragaszkodást, tudva és tudatosítva, mindegyikük személyes meghívását.

 

Megértették, hogy nem az egyéni jó, vagy a kevésbé jó tulajdonság a döntő, hanem a meghívás. Ezek után már nem volt szükségük egyeztetésre, hogy mindent egyforma módon mondjanak és csináljanak. Mindegyikük - egyéniségének és a körülményeknek megfelelően töltötte be hivatását, nem feledve: a meghívást, a kiválasztottságot, az elhivatottságot.  Ez olyan alappá vált, amelyre az utánuk következők is bátran építhettek. 

 

Amikor manapság egymás életmódját, tevékenységét burkoltan, vagy nyilvánosan bíráljuk, arra vall, hogy nem arra építünk, amit Krisztus lerakott. Ezzel nem azt akarjuk sugallani, hogy el kell takarni, illetve el kell hallgatni, vagy ne adj, Isten - letagadjuk a hibákat. Nem.  A hibákat ki kell javítani, de mindenekelőtt - belülről.  Az első szentgyónásra és az első szentáldozásra készülve, ezt tanulgatjuk és tanítgatjuk együtt, közösen.  Gyöngeségeinket el kell fogadnunk, s meg kell tanulnunk velük együtt élni. Bennük az Apostol tanítása szerint Isten ereje mutatkozhat meg, mert a velük való naponkénti szembesülés mind újabb figyelmeztetés arra, hogy Jézus Krisztus nélkül egy napig sem élhetünk. Sine dominico non possumus – Vasárnap, az Úr napja, az Eucharisztia nélkül, nem élhetünk.

 

De úgy, ahogyan például Szent Ferenc és más szentek is tették, akik önmagukon kezdték a reformot, anélkül, hogy bárkit is elítéltek volna. Első lépésük az volt, hogy saját életüket a krisztusi szegletkőre és az apostolok alapjára helyezték. Mindezt zseniális érzékkel tették: megkülönböztetve a jót a rossztól, de úgy, hogy közben nem választották el Krisztust az Ő Egyházától. 

 

Ismét csak kívánni lehet megérteni, hogy meghívásunk és kiválasztottságunk révén mindnyájunkra érvényes a páli meglátás: nem vagytok idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten háza-népe, az apostolok és próféták alapjára rakott épület, amelynek szegletköve maga Jézus Krisztus. Benne illeszkedik egybe az egész építmény, és az Úr szent templomává növekszik. Ti is Benne (Jézus Krisztusban) épültök egybe Isten lakóhelyévé a Lélekben (vö. Ef 2,19-22).

 

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Ti is Benne épültök egybe Isten lakóhelyévé a Lélekben…
|
Készítette: romkat.sk
|
close