Szentségimádás Krisztus Király ünnepének előestéjén

Gábor Bertalan | 21.11.2020

2020. november 21-én Krisztus Király ünnepének előestéjén egyházközségünk hívei is nagy örömmel és tisztelettel csatlakoztak az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus immár 7. alkalommal meghirdetett és megtartott világméretű Szentségimádásába, amelybe templomunkban személyesen, templomunkból virtuálisan: a honalapunkról: www.romkat.sk online, illetve a YouTube csatorna segítségével lehetett bekapcsolódni. Köszönjük technikusunk, Kuzma Norbert okleveles mérnök ez irányú áldozatkészségét.

Közös imánkkal az Urunk, Jézus Krisztus hirdette hitünket kívántuk megvallani a világ előtt. A világméretű szentségimádásba a világ bármely pontjáról lehetett csatlakozni, több 6250 helyről jeleztek közös imádkozó pontokat. Templomi közösségéből a budapesti központba 103 résztvevő jelentkezett.

Örülünk, hogy Sára nővér vezetésével és Nagy István iskolaigazgató aktív részvételével a Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont diákjai is jelezték bekapcsolódási szándékukat a közös imába.

 „Amikor Urunk, Jézus Krisztus feltámadása után búcsúzott tanítványaitól és elküldte őket az egész világra, hogy hirdessék az örömhírt: megígérte nekik, hogy velük lesz „mindennap, a világ végezetéig”. Velünk van tanításában, kegyelmében, szentségeiben, de különösen velünk van az Eucharisztia ünneplésében és az Oltáriszentségben, amelyet a szentmisén kívül is imádattal veszünk körül” – írta a szentségimádásra hívó üzenetében Erdő Péter bíboros, prímásérsek atya.

A világhálót pásztázva örömmel nyugtáztuk, hogy a felhívására több mint 5 ezer helyszínről érkezett jelzés a hívektől a világ minden tájáról, hogy bekapcsolódnak a közös imádságba. Láttuk, hogy szinte valamennyi kontinensen megjelent a részvételi regisztrációt jelző szimbólum a világtérképen. Nigériából, Panamából, Nicaraguából, Beninből, Ugandából, Kínából, Új-Zélandról, sőt, Dél-Amerika szinte valamennyi országából regisztráltak a szentségimádásra. Madagaszkárról és a rendkívül nehéz éveket átélő Irak és Szíria keresztény közösségeiből is jelentkeztek hívek a felhívásra. A Budapesttől légvonalban csaknem 14 ezer kilométerre fekvő argentínai Ushuaiából is csatlakoznak a közös imádsághoz.

Fábry Kornél atya, a kongresszus főfelelőse, felidézve a korábbi alkalmakkor beérkezett visszajelzéseket – mondta: Japánból egy szerzetesrendi közösség az egyik alkalom után arról számolt be, olyan sikere volt az eseménynek, hogy azóta rendszeresen szerveznek szentségimádásokat. Egy kanadai résztvevő pedig arról írt, hogy sajnos, ő csak egyedül tudott csatlakozni az imalánchoz, de amikor ránézett a térképre, rádöbbent, hogy valójában milyen nagy az a közösség, amelynek tagja lehet.

 „Nagyon jó látni, ahogy a Kárpát-medence – miként az eddigi hat alkalommal is – most is kiragyog az Eucharisztia közösségében” – fogalmazott a főtitkár, majd hozzátette, a szervezők kérik, hogy akinek van lehetősége, küldjön a szentségimádások helyszínéről egy rövid beszámolót, visszajelzést, fényképet a kongresszus drótposta címére.

A felhívásnak mi is szívesen tettünk eleget. Annál is inkább, mivel mindannyian érezzük a világjárvány következményeit, ami nagyban befolyásolja életünket, az oktatást, a vallásgyakorlást, a társadalmi és rokoni kapcsolatainkat, vagyis mindannyiunk közérzetét, közgondolkodását és magatartását. Közöttünk is mindenkinek egyre több ismerőse van, aki súlyosabb, vagy kevésbé súlyos tünetekkel már átesett, vagy átesik a betegségen.

Ferenc pápa tavasszal, a járvány első hullámában az Isteni Irgalmasság vasárnapján, Szent Fausztina nővér naplójából idézett, amiben a misztikus leírja, hogy egy alkalommal az Úr Jézus ezt mondta neki: „Fausztina - add nekem nyomorúságodat”. A Szentatya ezt a mondatot a mostani világjárványra is vonatkoztatta. Arra buzdított, hogy a mostani helyzetben mindnyájan adjuk oda Istennek: félelmeinket, aggodalmainkat, fájdalmainkat, a világjárványt és minden testi, lelki betegségeinket.

Kétségtelen, hogy napjaink bajai sokaknak a megpróbáltatás és a kiszolgáltatottság ideje. Mások szerint az, ami történik - Isten büntetése.

Számunkra, az evangélium tanításának fényében napjaink történése – a remény ideje, mert az Isten szeretőknek minden a javára válik. A remény azt jelenti: bízunk abban, hogy a világnak van egy magasabb rendű célja, vagyis az ember élete nem hiábavalóság, az ember és az emberiség élete nem kiszolgáltatott sors a világ erőinek. Életünk, jövőnk a gondviselő Isten kezében van, ahonnan a szabad akarat révén ugyan ki lehet ugorni, de nem érdemes.

Örülünk, hogy a mai közös szentségimádásunk is az igazi megtérés, a visszatérés nagy lehetősége és alkalma volt a gondviselő Isten szeretetébe. Örömmel, szívből, őszintén, odaadóan és szent reménységgel énekelhettük: Jézusom, bízom Benned.

Az imádság és az énekek szövegét kivetítettük a monitorra. Imádkoztunk, énekeltünk, elmélkedtünk közösen, hogy Isten iránti imádatunk mélyüljön és ez által vallásosságunk és keresztény magatartásunk egyre hitelesebb és példamutatóbb legyen hitetlenkedő és kételkedő világunk számára.

Köszönjük a budapesti szervezőknek az ötletet, a templomi szolgálattevőknek és mindenkinek a segítséget, az aktív részvételt, a közreműködést és a tanúságtételt.

 

VIDEÓfelvétel itt:

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Szentségimádás Krisztus Király ünnepének előestéjén
|
Készítette: romkat.sk
|
close