Az új egyháztanács tagjainak ünnepi beiktatása

Gábor Bertalan | 27.11.2020

 

Amint arról már beszámoltunk 2020 szeptemberében, megtörtént az új egyháztanács tagjainak a megválasztása. Sajnos, a koronavírus-járvány egészségügyi korlátozásai miatt az eskütételre csak 2020. november 26-án kerülhetett sor.

Az egyháztanács a plébánia pasztorális és gazdasági tanács feladatait látja el, amint azt az egyetemes egyházjog külön is előírja. Az egyháztanács a plébános mellett működő, klerikusokból, szerzetesekből és laikusokból álló tanácsadó testület, amely tevékenységével a mindenkori plébános lelkipásztori és infrastrukturális tevékenységét hivatott segíteni.

Amikor felelősségvállalásról beszélünk, azokra kell gondolnunk, akik kijelölt vagy megválasztott egyháztanácsosokként esküt tesznek az egyházközségeinkben. Küldetésük, hogy a helyi plébánossal karöltve, az egész közösség szolgálatában Isten szerető jelenlétének hírnökei legyenek, amikor különféle szolgálatot teljesítenek a helyi közösség és az egész Egyház javára. Valamennyiük készségét ezúton is szívből köszönjük, és Isten bőséges áldását kérjük életükre, családjukra és az Egyházért tett vállalásukra!

A beiktatásuk az ünnepi koncelebrált szentmise homíliája után történt, amelyet Mgr. Szalontay Zita, a volt egyháztanács oszlopos tagja kommentált és irányított.

 

A következő 5 évre a következők kaptak mandátumot.

 

            Választással

 1.      Balta Zsolt

  2.      Dobos Zoltá

  3.      Fedák György

  4.      Juhász Jenő, Ing.

  5.      Kuzma Norbert, Ing.

  6.      M. Molnár László, Mgr.

  7.      Vidašič Peter, Ing.

  8.      Vysokayová Zuzana, Mgr.

 

      Kinevezéssel

 

9. Nagy István, Mgr.

10. Mittele István

11. Suchovič Marek, Ing.

 

      Hivatalból

 

12. Mgr. Kristián Karch, káplán

 

Eskütételük kezdetén a jelöltek kinyilvánították, hogy Isten és az Anyaszentegyház színe előtt elfogadjátok jelölésüket az egyházközség képviselőtestületébe a legjobb tudásuk és lelkiismeretetek szerint igyekeznek majd, az Isten és az Egyház parancsai szerint, egységben a plébánossal, mindent Isten nagyobb dicsőségére és az Anyaszentegyház javára cselekedni.

 

Mielőtt az egyházközség színe előtt, ünnepélyes ígéretet tettek volna, egységben a hívekkel, megvallották hiteteket és ellent mondva a gonoszságnak, majd a káplán atya felolvasásában a tagok lélekben megismételték az ígéret szövegét és az oltár előtt a Szentírás érintésével – hangos „Ígérem”- mel – erősítsék meg az elmondottakat.

 

,,Én (mindenki mondja saját nevét) Isten előtti felelősségem tudatában/

ünnepélyesen megígérem,/

hogy mint a Szepsi Egyházközség Képviselőtestület tagja/

életemmel és munkámmal/

egyházunk javát akarom előmozdítani,/

erkölcsi és anyagi értékeit védve./

Egyházközségünk lelki és anyagi érdekeit figyelembe véve/

Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint/

akarok munkálkodni./

Kérem ehhez az Úr Jézus kegyelmét,/

Nagyasszonyunk oltalmát,/

főegyházmegyénk fővédőszentjének szent Andrásnak pártfogását, /

a hívek áldozatos támogatását/

és egyházunk áldását. /

Isten engem úgy segélyen. Ámen. /

 

Az eskü szövege elmondása után, az oltáron mindenki megérintette az oltáron elhelyezett Szentírást, és közben ezt mondta: Ígérem vagy Sľubujem, közben a Jézus Szíve, szeretlek én... kezdetű éneket énekeltük. A tagok az ígéret kimondása után, az oltáron aláírták az ígéret szövegét.

 

A szentmise úgy folytatódott, mint általában. Az ünnepi áldás előtt Mihályi Molnár László, az egyháztanács egyik tagja mondott rövid beszédet.  

 

A szentmise után a tagok titkos szavazással megválasztották maguk közül a jegyzőt Visokai Zsuzsanna, a főkurátort M. Molnár László, a főgondnokot Ing. Vidasics Péter, helyettesét Dobos Zoltánt és a főpénztárost Ing. Kuzma Norbert személyében.

 

Munkájukhoz ez úton is Isten bőséges áldását, a Boldogasszony oltalmát, védőszentjeink esedezését és a hívek aktív támogatását kérjük.

VIDEÓfelvétel itt: 


Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
Az új egyháztanács tagjainak ünnepi beiktatása
|
Készítette: romkat.sk
|
close