Ádvent I. vasárnapja - 2020

Gábor Bertalan | 29.11.2020

            

 

Örvendetes tény, immár vidékünkön is hagyománnyá vált, hogy a karácsonyt megelőző időszakban ádventi koszorúkkal díszítjük nemcsak templomainkat, de otthonainkat, sőt tereinket is. A profán világ is ezt teszi. Lehet, hogy sokak számára ez csak dekoratív elem. Nekünk, katolikus keresztényeknek viszont áhítatunk elmélyítésére, lelki előkészületünk fokozására szolgál.

 

Ádvent első vasárnapján ilyen szándékkal imádkoztunk templomainkban, otthonainkban és városunk főterén is. Isten áldását kértük igyekezetünkre és jó feltételeinkre, hogy ádvent napjaiban növekedjen bennünk a hit, a remény, az öröm és a szeretet.

 

A templomban esperesplébánosunk szenteltvízzel meghintette a koszorúkat és a híveket. Közben a Vox Columbellae vegyes-kar éneke hangzott az éterben, visszhangozva népünk vágyát és óhaját. Ismételt köszönet és hála technikusainknak, hogy a You-Tube csatornán, már több mint 300-an megtekinthették liturgiánkat.

 

Az oltárnál Szalontay Ábel fő-ministráns elmélkedett, majd Kuzma Barbara és Balta Rita a közös versmondás után meggyújtották az első gyertyát.

 

A város főterén a történelmi egyházak lelkipásztorai mondtak imát és kértek áldást adventi szellemi, lelki és kétkezi előkészületünkre.

 

Az első gyertya fénye az ószövetség népének több évezredes szerény, reménysugaras hitének a beteljesedését jelképezi, amelyről Zakariás próféta egykor így jövendölt (Zak 2,10). „Ujjongj, örvendj Sion leánya, Jeruzsálem és népem, mert íme, én majd eljövök, és benned lakom."

 

Magunkon tapasztaljuk, hogy mennyire esendő az Isten nélküli ember. Sokan ma is minden örömüket csupán a földi javak élvezetében keresik, amelyek előbb utóbb kiábrándultsággal végződnek.

 

Ebbe a sikertelen próbálkozásba és kilátástalanságba úgy világít be Isten ígéretének reménysugara, mint az ádventi koszorú gyertyájának fénye a decemberi szürkületbe. Intve bennünket arra, hogy elhagyatottságunkban egyetlen vigaszunk és eligazítónk Jézus Krisztus! Mondjunk ma Érte köszönetet a Mennyei Atyának!

 

Jóságos Istenünk, köszönjük, hogy elküldeted nekünk Fiadat, aki egyetlen reményünk és üdvösségünk, mert Szívét ajándékozta az embereknek. Mit adhatunk érte cserébe Neked és embertársainknak? - Nagylelkűséget. Istenünk add, hogy ebben az ádventi szent időben, mi is merjünk nagylelkűekké lenni, amint Te vagy irántunk! Ezt kérjük Tőled, Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

 

Képgaléria itt

 

VIDEÓfelvétel itt

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
Ádvent I. vasárnapja - 2020
|
Készítette: romkat.sk
|