Ádvent II. vasárnapja - 2020

Gábor Bertalan | 6.12.2020

     

 

Amint arról már beszámoltunk, örvendetes tény, hogy immár vidékünkön is hagyománnyá vált a karácsonyt megelőző időszakban ádventi koszorúkkal díszíteni nemcsak templomainkat, de otthonainkat, sőt tereinket is. Lehet, hogy sokak számára ez inkább csak dekoratív elem, de nekünk, katolikus keresztényeknek, akik következetesebben látogatjuk Isten házát, a közös gyertyagyújtás áhítatunk elmélyítését és lelki előkészületünk fokozását szolgálja.

 

Ádvent második vasárnapján is ilyen indítékkal imádkoztunk templomainkban és otthonainkban. Isten áldását kértük igyekezetünkre és jó feltételeinkre, hogy ádvent napjaiban növekedjen bennünk is a hit, a remény, az öröm és a szeretet.

 

Ismételt köszönet és hála technikusainknak, hogy a You-Tube csatornán több százan követhetik liturgiánkat.

 

Az oltárnál ismét Szalontay Ábel fő-ministráns így elmélkedett,

 

Kedves hívek! Ma a második gyertyát gyújtjuk meg az ádventi koszorún. Annak jeléül, hogy nagylelkűséggel várjuk Krisztus közénk jöttét. Krisztus itt élt közöttünk, de újra eljön ítélni élőket és holtakat. Itt hagyta nekünk Testét és Vérét, hogy amíg várjuk második eljövetelét, rejtetten mindig köztünk lehessen. Szól hozzánk a Szentírás szavában, hogy útbaigazítson minket. Értékeljük ajándékait? Súlyos kérdés! – Boldog, akit készen talál, amikor megérkezik! Ne legyünk ábrándozók, ne legyünk csodavárók. Életünkben jelen van a rossz és a jó is. Nekünk is, Jézus Krisztus példája szerint, az Ő szeretetével és kegyelmével meg kell küzdenünk a kísértésekkel, a hamis dolgokkal, hogy hűségeseknek és a nagylelkűeknek bizonyuljunk. Ennek megértéséhez és megcselekedéséhez kérjük ma is az Ő kegyelmét.

 

Kuzma Barbara és Balta Rita a közös versmondás után meggyújtották a második gyertyát.

 

  1. Ádventet ünneplünk, kis Jézusra várunk, hogy szent kegyelmével jó útra találjunk.  Bánattal, de hittel várjuk segítséged, hogy Karácsony napján, köszönthessünk Téged.
  2. Ébred a remény és szívünket átjárja, hogy már közelebb van Urunk éjszakája.  Növekvő reményünk két gyertya hirdeti, jön a Messiás, bűnünket törölni.

 

A szentmise záró áldása előtt Nagy István, iskolaigazgató és esperesplébánosunk a névnapos Kuzma Barbarát és iskolatársát, Balta Ritát József Attilát idézve:

 

„Jó volna jegyet szerezni és elutazni Önmagunkhoz…

 

Igazi lelkünket,

akárcsak az ünneplő ruhákat

gondosan őrizzük meg,

hogy tiszta legyen majd az ünnepekre.”,

 

könyvjutalomban részesítették, megköszönve nékik mindazt, amit Isten dicsőségére, az egyházért, népünkért és iskolánkért tesznek.

 

KÉPgaléria itt:

VIDEÓfelvétel itt:

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
Ádvent II. vasárnapja - 2020
|
Készítette: romkat.sk
|