Hálaadó szentmise boldogemlékű Gyüre Zoltán, nyugalmazott református lelkipásztorért

Gábor Bertalan | 11.12.2020

 

2020. december 11-én hálaadó szentmisét mutattak be a szepsi római katolikus plébánia papjai a közelmúltban 91 éves korában elhunyt Mgr. Gyüre Zoltán, nyugalmazott református lelkipásztorért, akinek egyik közismert mondása volt, hogy „nincs katolikus és református Isten”.

Valóban, Isten csak egy van, aki mindennapi életünkben sok és különböző módon van jelen. Néha azzal mutatja meg jóságát, hogy sikereket enged elérnünk, máskor megengedi, hogy kihívásokkal nézzünk szembe és így még erősebben kapaszkodhassunk belé. Isten folyamatos cselekedeteire akkor tudunk helyesen és jól válaszolni, ha képesek vagyunk észrevenni, hogy Ő az, aki egyszer „furulyázik nekünk”, máskor meg „siratót énekel”. Ehhez szükségünk van a hit szemére és fülére. Békességben tudunk élni, ha belső hozzáállásunk Istenbe vetett hiten és bizalmon alapszik. Ilyen lelkületű volt a mi megboldogult Zoli bácsink is.

Az Úr Jézus nem egyszer panaszkodott a miatt, hogy a tömeg evilági mérték szerint mondott ítéletet cselekedetei és magatartása felett. Megvádolták azzal, hogy ördöge van és borissza ember, a bűnösök barátja, Isten ellensége, mert nem tarja meg a szombatot. Ám, Ő az elutasítás, és sokak kemény ítélete ellenére ezzel kevésbé törődött, inkább azzal, hogy jót cselekedjen. Tudta, hogy „a bölcsesség igazolást nyer a tettei által.” Máskor hasonló okokból mondta, hogy a gyümölcseiről lehet megismerni a fát. A jó cselekedetek ugyanis önmagukért beszélnek, még akkor is, ha időbe telik, mire mások elfogadják vagy értékelik azokat.

Vagyis ha bizalommal telve követjük a Mestert és ezt Érte, imáinkban és igehirdetésünkben hűen végezve tesszük, nyugodtak lehetünk afelől, hogy Isten megáld minket, és jótetteit rajtunk keresztül végbe viszi.

Köszönjük a „Gazdánknak” a lehetőséget, az időt, az alkalmakat, amelyeket együtt tölthettünk egymással. Adja Isten, hogy mindez továbbra is motiváljon és vezessen mindnyájunkat - akik még itt maradtunk - hogy egyre nagyobb lelkesedéssel higgyünk Benne, és abban a küldetésben, amit ránk bízott.

Kétségtelen, hogy csak egy Isten van, és csak egy mennyország. Nincs katolikus, vagy református Isten, ahogyan nincs katolikus, vagy református mennyország sem. De vannak Istenhez vezető különböző utak és módok. Így volt ez már az ősegyházban is, amikor többek között volt péteri, jánosi és páli út, amelyek a mában a nyugat-római és a kelet-ortodox egyházakban, valamint a protestáns egyházi közösségekben nyilvánulnak meg.

Krisztus-követésünkben nincs helye semmiféle langyosságnak, a világgal való alkudozásnak, a megosztott szív kétfelé sántikálásának. Hisszük és valljuk, hogy aki az utolsó napon a tökéletes istenszerelem állapotában van, a mennyországába jut, a lét teljességébe. Aki nem, az élet „teljetlenségébe”. Életünk folyamán nem hiábavaló ennek az alternatívának a fényében szemlélni életünket, és törekedni jobban megérteni azt a rendíthetetlen állhatatosságot, amellyel a teljességre törekvően ragaszkodunk Istenhez, s akaratának felismeréséhez és teljesítéséhez.

 

Az Egyház jövője emberileg azon múlik, hogy meghalljuk-e és szívünkbe fogadjuk-e az Úr Jézus megtérésre szólító szavát. Az Egyházat – és rajta keresztül a világot – csak azok a férfiak és nők, papok, szerzetesek, lelkipásztorok és világiak fogják megszentelni, akik szívükben a mennyország, a lét teljessége után vágyakoznak, s nem akarnak mást, mint az Úrral lenni mindörökké. 

 

Adja Isten, hogy mindnyájan megtapasztaljuk könyörületét és segítségével kiszabaduljunk az önáltatás veszélyes csapdájából. Szentlelke által tanítson minket továbbra is belső fegyelemre és szívbéli bölcsességre, hogy ne akadjunk fenn a külsődleges részleteken, és meg tudjuk különböztetni a lényegest a lényegtelentől! Szítsa fel bennünk tüzét, hogy meghalljuk és felfogjuk a minket is állásfoglalásra szólító üzenetét, hogy ne tusakodjunk a felismert igazság ellen, hanem azt elfogadva, készek legyünk erőfeszítést tenni és áldozatot vállalni azok életre váltásáért.

 

 

 

 

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
Hálaadó szentmise boldogemlékű Gyüre Zoltán, nyugalmazott református lelkipásztorért
|
Készítette: romkat.sk
|
close