A 217. bodollói engesztelő imatalálkozó

Gábor Bertalan | 13.12.2020

 

2020. december 13-án az imatalálkozót Gábor Bertalan, esperes-plébános celebrálta, akivel együtt misézett Bartal Károly Tamás, OPraem. nyugalmazott jászóvári apát és Karch Krisztián, káplán, akik a szentmisét az adakozók szándékára mutatták be, nem feledkezve el azok szándékáról sem, akik a Mária Rádió segítségével, vagy a You Tube csatornán kapcsolódtak az ünnepségbe. Ezúton is hála és köszönet technikusainknak: Cehelník István és Simko Imre önkénteseknek, Kuzma Norbert, okleveles mérnöknek, valamint fiának, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjának.

Amint az köztudott a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a szepsi esperesi körzetnek 1500.- kilogramm lisztet adományozott.  Az ünnepség végén megtörtént a lisztadomány szimbolikus átadása, amelyet Dobos Zoltán, oktató, a szepsi egyháztanács oszlopos tagja vezetett. A kapott 1500.- kg lisztadományból a következő környékbeli intézmények részesültek:

- a buzitai alapiskola,

- a szepsi Csehszlovák Hadsereg utcai alapiskola,

- az szepsi Észak utcai alapiskola,

- a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont,

- a Szepsi Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona,

- a bodollói óvoda,

- a makranci óvoda,

-  a Szepsi Százszorszép Óvoda,

- a Szepsi romatelep

- és a Szepsi Szakközépiskola.

Ezzel a tettünkkel is azt szerettük volna elérni, hogy a szűkebb pátriában Karácsony ünnepének közeledtével még inkább egyek legyünk a hitben, a reményben, az örömben és a szeretetben. Az adományt - arányosan elosztva - személyesen juttatjuk el fent említett intézetekbe.

Az ünnepségen az adományleveleket Dobos Zoltán adta át, Krisztián atya és a főcelebráns kézfogással köszöntötte a kedvezményezettek képviseletében megjelent Mgr. Nagy Istvánt, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatóját, aki mindnyájuk nevében így mondott köszönetet:

Főtisztelendő atyák, kedves hívek és rádióhallgatók - határon innen és határon túlról!

             Ünnepre készülünk. Karácsony szent ünnepére. Újból és újból azt a nagy eseményt idézzük az emlékezetünkbe, hogy Ajándék lett az Isten: kisgyermekként jött közénk, hogy ne féljünk Tőle.

             Ez a tény azonban felelősségtudatra is sarkall minket, mert minden magatehetetlen, ajándékként érkező gyermek a megajándékozott együttérzése nélkül elpusztulna. Bármennyire is furcsának tűnik, de az értünk emberré lett Isten is, nélkülünk nem akarja megvalósítani terveit. Igenünkre vár. Beleegyezésünkre.

            A rövidesen felállított betlehemi jászlak, elmélkedésre hívnak minket. Tükröt tartanak elénk. Megláthatjuk bennük igazi önmagunkat. A betlehemi jászol egyszerűsége tanít bennünket. Elsősorban arra, hogy ne a tárgyakért és azok birtoklásáért éljünk, de a másikért, egymásért – határon innen és határon túl.

            Köszönjük, hogy a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a „15 millió búzaszem” jótékonysági akciója folytán a lisztadományból ismét juttatott esperességünknek is. A kedvezményezettek nevében köszönöm, köszönjük, hogy ránk esett a választás. Intézményeink léte, élni akarásunk - kellő garancia arra, hogy a kapott adomány nem volt hiábavaló.

             Iskolánk – a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont - diákjai és tantestületének tagjai az ádventi záró szentmise végén egy-egy, a kapott lisztből sült megáldott kenyeret visznek majd haza a családi asztalra, hogy szenteste megszegve és szétosztva azt, még inkább egyek legyünk a hitben, a reményben, az örömben és a szeretetben – határon innen és határon túl.

             Köszönjünk a reánk gondolás nemes gesztusát! Köszönjük, hogy a magyar kormány nagylelkűsége folytán, épül az új iskolánk és remélhetőleg az új tanévet már az új épületben kezdhetjük.

             Iskolánk és a többi kedvezményezett intézmény nevében ígérjük, hogy oktató-nevelői munkánkat továbbra is felelősségteljesen fogjuk végezni, hogy munkánk gyümölcse – gyermekeink evangélium szerinti embersége, méltó hálája és köszönete lehessen a kapott búzaszemeknek. Az Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona lakói élni akarásunkat imáikkal és áldozataikkal kívánják viszonozni és támogatni.

             A koronavírus-járvány miatt, sajnos az intézményünk szokás kultúrműsora elmarad, de biztosítjuk Önöket, hogy oktató-nevelőmunkánkat igyekszünk továbbra is a lehetőséghez és a körülményekhez mérten legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint végezni. Ezúton is köszönjük lelki és anyagi támogatásaikat.    

                Áldott ünnepeket kívánunk! Adja Isten, hogy az őszi búza s majd a tavaszi is, gazdag termést hozzon és jövőre is bőven jusson kenyér minden család asztalára – határon innen és határon túl.

 

Adománylevél

 11Hiszen tudom, milyen terveket gondoltam el felőletek – mondja az Úr; ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek. 12Ha majd segítségül hívtok és könyörögve hozzám jöttök: meghallgatlak titeket. 13Ha kerestek, megtaláltok, föltéve, hogy szívetek mélyéből kerestek. 14Megengedem majd, hogy megtaláljatok – mondja az Úr. Jóra fordítom sorsotokat, és összegyűjtelek titeket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak benneteket – mondja az Úr. És visszahozlak titeket erre a helyre, ahonnan számkivetésbe küldtelek.” (Jer 29,11-14)

A magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a „15 millió búzaszem” jótékonysági akciója folytán a szepsi esperesség részére az idén 1500.- kg lisztet adományozott.

A kapott lisztadományból részesült:

- a buzitai alapiskola,

- a szepsi Csehszlovák Hadsereg utcai alapiskola,

- az szepsi Észak utcai alapiskola,

- a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont,

- a szepsi Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona,

- a bodollói óvoda,

- a makranci óvoda,

- a szepsi Százszorszép Óvoda,

- a szepsi romatelep

- a szepsi Szakközépiskola.

 

Adja Isten, hogy Karácsony közeledtével még inkább egyek legyünk a hitben, a reményben, az örömben és a szeretetben.

Tisztelettel.

 

Mons. Dr. Gábor Bertalan

esperes-plébános

 

Bodolló – 2020.december 13.

 

fotógaléria itt:

VIDEÓ itt:

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
A 217. bodollói engesztelő imatalálkozó
|
Készítette: romkat.sk
|