Advent IV. vasárnapja - 2020

Gábor Bertalan | 20.12.2020

 

A Szepsi 12. számú Bercsényi Miklós cserkészcsapat jóvoltából 2020. december 20-án, advent IV. vasárnapján templomunkba is megérkezett a Betlehemi Láng. A szentmise kezdetén Szalontai Ábel, cserkész így köszöntötte az egybegyűlt híveket:

Kedves Hívek! Ma meggyújtjuk a negyedik gyertyát is, mert Krisztus Urunk születésnapja már nagyon közel van. Mi, cserkészek az idén is meghoztuk templomunkba a várva várt Betlehemi Lángot – a békesség, a szeretet, az összetartozás szimbólumát.

 Sokáig bizonytalan volt, hogy az idén megérkezhet-e a békeláng Betlehemből Európába? Hála Istennek – megérkezett. Bár nem a megszokott helyre - Bécsbe. November 16-án Linzbe érkezett, ahonnan a világ cserkészei dacolva a sok nehézséggel azon munkálkodtak, hogy az idén is a lehető legtöbb család otthonába eljuthasson a Láng.

A szeretet és az összetartozás vágya nem ismer lehetetlent – megtalálja az utat azok felé, akik bizalommal várják és építik. Mi, cserkészek is erre törekszünk, ezért alázattal kérjük a kedves híveket, hogy tegyenek hasonlóképpen. Vigyék haza a Lángot, éltessék és adják tovább, de ne csak ezt a picinyke tüzet, hanem vele együtt a reményt is, hogy nincs olyan tartós akadály a földkerekségen, amelyik megállíthatná a Betlehemben Született örömüzenetét - az evangéliumot.

  Szent örömmel emlékezünk Urunk, Jézus Krisztus közénk érkezésére. Boldog tudat az, hogy Isten hozzánk hasonló ember lett. Szelídsége, jósága és emberszeretete szállást keres a szívünkben. Karácsonyi örömünk nem lesz tiszta és őszinte, ha Isten jósága és emberszeretete nem vesz szállást a szívünkben.

Kérjük tehát Urunkat, Jézus Krisztust, hogy kegyelmének világossága űzze el szívünkből a bűn: a hitetlenség, a kevélység, a részvétlenség minden árnyát és ajándékozzon meg minket a nagylelkűség fényességével.

Fogadjuk a Lángot, adjuk tovább. Fényessége, lángja, bátorítson, ösztönözzön mindnyájunkat az evangéliumi magatartás hiteles megélésére. Életünk legyen 5. Evangélium!

Kedves Hívek! Hallgassuk meg a mára írt versrészletet és legyünk boldog tanúi a Betlehemből érkezett Láng ünnepélyes fellobbanásának ádventi koszorúnkon. A Láng - amint az hirdetve volt – a szentmise után hazavihető.

Kuzma Barbara és Balta Rita a verset elmondva, meggyújtották mind a négy gyertyát és a szentmise úgy folytatódott, mint más vasárnapokon.

 

FOTÓgaléria itt

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
Advent IV. vasárnapja - 2020
|
Készítette: romkat.sk
|