A karácsonyi szentmisék - 2020

Gábor Bertalan | 25.12.2020

 

 

Hála Istennek a koronavírus járvány ellenére a szentmiséket – korlátozott számban ugyan, de megünnepelhettük. Az éjféli szentmisét önkéntesünk – Melega Mária így vezette be.

 

Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit - mondta - a városból és a városon kívülről, határon innen és határon túlról, sőt a tengeren innen és a tengeren túlról, hiszen szentmisénket az internet segítségével a világ sok táján követik. A szenteste jókívánságaihoz csatlakozzunk egy ősi karácsonyi asztali áldással: Adjon Isten több karácsonyestét elérni, ne ilyen szomorút, örvendetesebbet, bő bort, bő búzát eleget, holtunk után lelki üdvösséget kívánok az egész háznépnek. Jókívánságunk szóljon mindenkinek, bárhonnan is kapcsolódjon ünnepi szentmisénkbe.

 

A szentmise kezdetén meghallgattuk Ady Endre – Karácsony című versét, Bányász Péter előadásában:

Ma tán a béke ünnepelne,
A Messiásnak volna napja,
Ma mennyé kén' a földnek válni,
Hogy megváltóját béfogadja.
Ma úgy kén', hogy egymást öleljék
Szívükre mind az emberek -
De nincs itt hála, nincs itt béke:
Beteg a világ, nagy beteg...

Kihűlt a szív, elszállt a lélek,
A vágy, a láng csupán a testé;
Heródes minden földi nagyság,
S minden igazság a kereszté...
Elvesztette magát az ember,
Mert lencsén nézi az eget,
Megátkozza világra jöttét -
Beteg a világ, nagy beteg...

Ember, ember ellen csatázik,
Mi egyesítsen, nincsen eszme,
Rommá dőlt a Messiás háza,
Tanítása, erkölcse veszve...
Oh, de hogy állattá süllyedjen,
Kinek lelke volt, nem lehet!...
Hatalmas Ég, új Messiást küldj:
Beteg a világ, nagy beteg!...

Az áldozás utáni könyörgést követően, a papság az oltár köré gyűlt, ahol megáldásra került az ünnepi kenyér. Hagyománnyá vált, hogy az éjféli szentmisére a magyarországi Agrárkamarától kapott lisztből süttetünk egy nagy kenyeret, amelyet a megáldás után, felszeletelve kiosztunk hazavitelre szeretteinknek, hogy ők is részesüljenek az összetartozást jelképező adományból.

 

Sajnos a koronavírus-járvány miatt az idén erre nem volt lehetőség, de mivel a Szent Erzsébet Idősek Otthonában ma nem lehetett szentmise, ezért arra gondoltunk, hogy némi kárpótlásul, a ma megáldott kenyeret elküldjük az intézet lakóinak, hogy holnap reggel megszegve, szétosszák egymás között és legalább így lehessünk velük is egyek értékeink őrzésében és továbbadásában.

 

A megáldandó kenyeret Filakovsky Magdolna az intézet egyik felelőse vette át, mi pedig azért imádkoztunk, hogy Isten bőséges áldása kísérje az összetartozást jelképező és megvalósító ötletet és szándékot.

 

Ezzel kívántunk ismételt eleget tenni az adakozók szándékának, hogy amint a sok millió búzaszem egy lisztté lett, úgy legyen Karácsony szent ünnepén eggyé népünk hitében, erkölcsében, lelkületében, kultúrájában és magatartásában határon innen és határon túl.

 

Miután esperes-plébánosunk és a káplán atya szenteltvízzel meghintették a kenyeret, következett a szentmise ünnepi záró áldása, majd a jászoláldás a templomtéren.

 

Hála Istennek, hasonlóképpen, mint számos helyen az országban és a szűkebb pátriában, az önkormányzatok, illetve a művelődési központok alkalmazottjainak jóvoltából városunkban is alkalmunk van a templomon kívül is kontemplálni Karácsony titkát. Sokan, akarva nem akarva megállnak a templomtéren felállított betlehemnél, hogy szembesüljenek Isten végtelen szeretetével. Esperes-plébánosunk az isteni erényekben való elmélyülésért: hitünk, reményünk, örömünk és szeretetünk gyarapodásáért így mondott kérő és áldó imát.

 

Mivel a tömeges találkozások a járvány miatt kerülendőek voltak, ezért a jászoláldást a templomban lehetett követni, vagy kint a téren, az előírt távolság szigorú betartásával.

 

A Kisded szobrát a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai helyezték el a barlangistállóban.

 

A világ ez idén is sokféle képen ünnepelt. Vannak, akik gazdagon, de Isten nélkül. Vannak, akik fizikailag ugyan szegényebben, de Istenben gazdagon. S vannak, akik életvitelük, életmagatartásuk, élethelyzetük, életterük miatt - röstelkedve.

 

Karácsony üzenete egyértelmű! Tegyük félre szégyenünket! A lélekben szegények lelkületével fogadjuk be szegénységünkbe és esetleges szégyenünkbe is a Megváltót. Ő tud vele mit kezdeni. Egyházán keresztül ma is azt üzeni nekünk: ne féljetek, én azért jöttem közétek, hogy reményt és jövőt adjak nektek. Azért jöttem, hogy legyőzve is győzők legyetek.

 

FOTÓgaléria

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
A karácsonyi szentmisék - 2020
|
Készítette: romkat.sk
|