Bodolló – 220. imatalálkozó

Gábor Bertalan | 14.1.2021

 

2021. január 13.-án Bodollón a Mária Rádió élőközvetítésében és az egyházközség YouTub csatornáján, technikusaink áldozatkészsége révén tovább folytattuk engesztelő imatalálkozónkat népünk lelki megújulásáért.  

Jó volt felidézni, hogy 2 éve, eljutott hozzánk az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik szimbóluma – a Missziós kereszt és főtisztelendő Szerencsés Zsolt atya, az Esztergomi Főszékesegyházi Főkáptalan tiszteletbeli kanonoka elhozta templomunkba a három szent kassai vértanú ereklyéjét, amit ismételten megköszönünk neki és azt a készségét, amellyel támogatta ragaszkodásunkat az ősi gyökerekhez: a hitben, a reményben és a szeretetben. Hálás köszönetünket fejezzük ki azért is, amiért elkészítette a makranci, a baskai és az Izbugya-Hosszúmezői /Dlhé nad Cirochou/ templomokba adományozott Szent István király ereklyéket.

Az újesztendő első találkozóján, Király Antal, okleveles mérnök, az egyháztanács főkurátora köszöntötte az egybegyűlteket. A rózsafüzér után felajánló ima következett. A szentmise, mint mindig, most is szentségimádással zárult, amelyben így imádkoztunk: 

Urunk, Jézus Krisztus, imádunk téged, áldunk téged, magasztalunk téged és hálát adunk néked.

Köszönjük, hogy újesztendőt ajándékoztál nékünk, amelynek azonban minden pillanatáért egykor majd számadásra kell eléd állnunk. Ezért, alázattal, de bizalommal borulunk le előtted, hogy áldásodat kérjük szándékunkra. Add kegyelmedet, hogy parancsaidhoz igazítsuk lépteiket és az újesztendőben még jobban megfeleljünk örök elgondolásaidnak.

Nemcsak önmagunkért, hanem szeretteinkért is könyörgünk hozzád, terjeszd ki föléjük is oltalmazó és áldó jobbodat. Tartsd távol tőlünk a bajokat. Segíts minket, különösen most a koronavírus járvány idején, hogy a betegség, a gyász, a szomorúság, a megválaszolatlan kérdések pergőtüzében, hitünkben meg ne inogjunk, reményünkben el ne lankadjunk, szeretetükben el ne fáradjunk. Erősíts minket Szentlelkeddel, hogy a hozzád vezető úton járni soha meg ne szűnjünk, botlásaink, gyengeségeink, gyarlóságaink, hibáink, vétkeink és mulasztásaink ellenére újra felkeljünk és elinduljunk feléd és hozzád, mert te vagy Urunk, az út, az igazság és az élet, nálad vannak az örök élet igéi, te vagy az igazi jövő kulcsa, nyitja, kapuja és ajtaja.

Bizalommal kérünk, adj nekünk győzelmet minden veled kapcsolatos kételyünk, és bizonytalanságunk közepette. Szeretnénk belső meggyőződéssel bízni benned és megvallani, hogy te az vagy, akinek mondod magadat. Szeretnénk ezt komolyan venni akkor is, amikor bajba kerülünk, amikor veszteségek érnek minket, amikor veszedelmek között járunk, vagy kísértések ezer fajtája támad reánk.

Segíts minket ebben az évben is győzelemről győzelemre. Bár, mi magunkban csak újra és újra elbukni tudunk, nem egyszer szégyenletes módon, de te, aki olyan sokszor felemeltél már minket, bátoríts minket újra elindulni és előre haladni azon az úton, amelyik hozzád, az életre vezet. Tedd a mi életünket is olyan vonzóvá, hogy másokat is hozzád tudjunk hívni és vezetni. Segíts minket, hogy emberhalászok lehessünk, abban az értelemben, ahogyan azt te kérted és mondottad. Segíts minket ezen a téren is előbbre jutni az újesztendőben.

Urunk, köszönjük, hogy nem kell találgatnunk, hogy mi történik velünk és mi vár ránk, ha beléd és egymásba kapaszkodunk. Köszönjük, hogy a jövőnket te készíted, és te tudod, hogy mi válik leginkább örök javunkra. Ezzel a bizalommal szeretnénk a próbákat és a nehézségeket most is elfogadni tőled. Engedd megtapasztalnunk, hogy azoknak, akik téged szeretnek, minden a javukra válik. Mi téged akarunk szeretni: teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből.

Urunk, segíts most mindezt kimondani és megvallani neked, itt, a következő szent csendben. … /rövid csend/… Urunk, Jézus Krisztus, készíts nekünk ebben az esztendőben - itt Bodollón is - olyan csendet, amikor kinyílhat a szívünk előtted, amikor megnyitod a mennyet előttünk, amikor egészen közel kerülhetünk hozzád és egymáshoz - határon innen és határon túl.

Köszönjük, hogy tavalyelőtt ide, tavaly pedig Makrancra is eljutott az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós keresztje. Köszönjük vértanúinkat, akik a századok során utat mutattak nekünk az üdvösségre. Add nekünk Szentlelked erejét és bátorságát, hogy az új idők, új viharaiban felismerjük az igazi jót és az igazi rosszat. Add meg nekünk a megkülönböztetés Lelkét, hogy helyes és jó döntéseinkkel elősegítsük az evangéliumi értékek megélését – határon innen és határon túl.

Urunk és Istenünk! Bocsánatot kérünk tőled és protestáns testvéreinktől a vallásbeli különbségek szeretetlen félremagyarázása miatt. Bocsánatot kérünk a gályarabokért. Segíts felismerni és felismertetni evangéliumod helyes értékrendjét, tartalmát és igazságát, hogy ne a magunk elképzelése, magyarázata legyen számunkra a zsinórmérték, de egyedül a Szentlelked ösztönözte, tanította és bátorította immáron kétezer éves egyházad útmutatása.

Végezetül Urunk, mivel te vagy az élet ura és mindennek fenntartója, arra is kérünk, ha úgy tetszenék örök bölcsességednek, hogy ez az év legyen életünk utolsó esztendeje, engedd, hogy hívásod a kegyelem állapotában, szentségeiddel megerősítve találjon bennünket. Ezt kérjük tőled Urunk, mert te Isten vagy, aki az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben élsz és uralkodsz, mindörökkön, örökké. Ámen.

Adja Isten, hogy ebben az évben is sokszor találkozzunk itt a Szűzanya iskolájában. Tisztelettel közöljük Önökkel, hogy Bodollón az idén is folytatódik a Fatimai engesztelő imatalálkozó, amelyet minden hónap 13. napján tartunk félöt órai kezdettel.

A következő találkozónk február 13.-án – szombaton lesz /remélhetően már szabadon/, amikor is kiszolgáltatásra kerül a betegek szentsége. Tisztelettel figyelmeztetjük azokat, akik fel kívánják venni ezt a szentséget, hogy előtte gyónjanak meg.

Tehát továbbra is szeretettel hívunk és várunk minden áldozatkész engesztelőt és imádkozót. Adja Isten, hogy belső megtérésünk külsőleg is tanúsítsa őszinte bűnbánatunkat és megtérésünket Ahhoz, aki „reményt és jövőt” ígért és adott nekünk is (vö. Jer 29,11).

Szívből kívánjuk, hogy a Szűzanya közbenjárására erősödjön a lelki egység köztünk és bennünk és az újesztendőben is régi barátsággal és hűséggel szolgáljuk az Egyház és benne népünk egységét határon innen és határon túl.

 

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
Bodolló – 220. imatalálkozó
|
Készítette: romkat.sk
|