A világ nem egyszínű, hanem egy poliéder sokszögtest…

Gábor Bertalan | 3.2.2021

 

 

Február 2. Urunk bemutatásának liturgikus ünnepe, 25 éve a megszentelt élet napja is. Ebből az alkalomból Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában szentmisét mutatott be. Sajnos - az ismert okok miatt - a megszokott örömteli arcok nélkül, amelyek a szerzetesi élet hálás kifejeződései.

 

Az évforduló kapcsán a Megszentelt Élet intézményei és az Apostoli Élet társaságai Kongregációja, az Istennek szentelt összes személyhez köszöntő levelet intézett, amelyben Ferenc pápa tanítása jegyében, csodálatos hivatásuk megbecsülésére és az egyetemes testvériség iránti nyitottságra buzdított.

 

A kongregáció levele a „szociális távolságtartás mostani kötelező légkörében, közelségéről biztosította a megszentelt élet tagjait”. A kongregáció ugyanis „közelről követi” a különböző országok közösségeinek életét, ahonnét egyszerre „érkeznek hírek a járványról, fertőzésekről, halálról, félelemről és betegségekről”, és jönnek üzenetek „a szenvedés megpróbálta hűségről, bátorságról, csendes helytállásról és törődő segítségnyújtásról”.   

Noha nem tudunk mindenkit név szerint említeni – szól a személyes hangú levél – de mindenkire Isten áldását kéri, hogy tudjanak az „én” világából a „mi” világába eljutni. Legyenek tudatában annak, hogy „ugyanabban a bárkában vannak, mindnyájan törékenyek és irányvesztettek, ám akik mégis fontosak egymásnak, az együtt evezés közös hivatásával” – idéz a levél Ferenc pápa tavaly március 27-i rendkívül imájából, amelyet az üres és esőáztatta Szent Péter bazilika előterében mondott el. „Legyetek napjaink szamaritánusai, győzzétek le a bezárkózást, az önsajnálatot és ne csukjátok be szemeteket sok-sok ember fájdalma és szenvedése előtt.”

A kongregáció levele idéz Ferenc pápa Fratelli tutti enciklikájából is, amely közös cselekvésre szólít, hogy „mindenkiben megszülessen a testvériség iránti egyetemes vágy és merjünk együtt álmodni arról, hogy megszűnjön a másik kiküszöbölése és tudomásul nem vétele”.

A levél felsorolja a megszentelt élet különféle típusait: „a szerzetesek és szerzetesnők, a világi intézmények tagjai, a szüzek rendjének a fogadalmasai, remeték, az apostoli élet társaságaiban elkötelezett személyek” családját, és azzal a kéréssel fordul hozzájuk, hogy „Ferenc pápa Fratelli tutti enciklikáját tegyék életük, képzésük és küldetésük középpontjába. Mostantól fogva nem tekinthetünk el ettől az igazságtól: mindnyájan testvérek vagyunk, ahogyan egyébként talán nem mindig teljes tudatossággal imádkozunk a Miatyánkban, mert hiszen a mindenki Atyja iránti nyitás nélkül nincs szilárd és maradandó értelme annak, hogy a testvériségre szólító felhívásról beszéljünk”.      

Szepsiben az Istennek szentelt személyek napján az egyházközségből származó Istennek szenteltekért Szeles Karolina, szalézi nővérért és Héczey Vilmos, Tamás, domonkos ideiglenes fogadalmasért imádkoztunk. De imádkoztunk a kassai származású Szeghy Dominika karmelita nővérért, valamint Nagykapos szülötteiért: Kozma Péter minorita testvérért, a Pannonhalmán szolgáló, Ontko Nándor, Henrik bencés atyáért és az immár megboldogult Kun Valéria Fausztina minorita nővérért is, akiknek szerzeteshivatás története sok közös gyökérre vezethető vissza.  

Sőt, mivel egyházközségünkben a veszélybe került magzatokért évente március 25-től naponta kilenc hónapon át közel negyvenen imádkoznak, akiknek elkötelezettsége egyfajta ideiglenes fogadalom, ezért értük is szállt a fohász: imáikkal, testi-lelki jócselekedeteikkel továbbra is segítsék elő az evangéliumi tisztánlátást a születendő élet megtartása, világrahozatala, nevelése és oktatása terén.

A megáldott gyertyák fénye a hovatartozásra és az elkötelezettségre emlékeztette az imádkozók képviselőit, akik a lektor-akolitusok kíséretében bizalommal járultak az oltárhoz, hogy ott az Úr szavában és szentségeiben részesedve találkozzanak Vele addig, amíg a hit reménye nyilvánvaló dicsőségében nem lesz részük a szemtől szembeni látás.

Olyan mozzanatok és folyamatok ezek, amelyek terveket dolgoznak ki, kísérnek, alakítanak és létrehoznak, hogy ezzel is előmozdítsák az emberek és a különböző nemzedékek közötti találkozás és párbeszéd kultúráját. A sajátos hivatás a közösségi tapasztalatból kiindulva megvalósítja mindazt, ami a jelenben elvárattatik, különösen most a pandémia idején, amit eddig soha nem látott módon tapasztalunk: minden mindennel összefügg és kapcsolatban áll egymással (vö. Laudato si’ enciklika).

Mindnyájan testvérek és nővérek vagyunk, függetlenül a hittől, a kultúrától, bárkinek a hagyományától, mert a jövő „nem monokromatikus”, nem egyszínű. A világ egy poliéder sokszögtest, amely különböző arcain keresztül engedi áttűnni a sajátos szépséget (vö. Fratelli tutti enciklika 100).

 

 

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
A világ nem egyszínű, hanem egy poliéder sokszögtest…
|
Készítette: romkat.sk
|
close