Balázs-áldás 2021

Gábor Bertalan | 4.2.2021

 

 

A koronavírus-járványra való tekintettel csak élőadás keretében, mintegy távúton szállt ma az áldás azokra, akik azt hittel elfogadták.

 

Szent Balázs püspök emléknapján szép hagyománya Egyházunknak, hogy áldást ad. Az előző nap megszentelt gyertyákkal kérjük a szent püspök imáját, áldását a hívő népre. Jó tudni, hogy van égi pártfogónk, van, aki imádkozik értünk, aki segít nekünk. Nem vagyunk egyedül, nem magányos küzdelem az életünk. Ilyenkor még jobban átérezzük, hogy az égi és a földi Egyház összetartozik, hogy mennyire köztünk van Isten országa. Igaz, sokszor mi is megbotránkozunk, és nem érezzük ezt, de éppen így válunk akadályává annak, hogy Jézus csodát tehessen, beléphessen életünkbe, világunkba. Vegyük komolyan a Zsidókhoz írt levél buzdítását: „Törekedjetek az életszentségre és a békességre mindenkivel! Enélkül senki sem látja meg az Urat.”

 

A mai evangélium története is ezzel kapcsolatos:

1. „Honnét vette ezt? ... És a csodák, amiket kezével végbevisz!” Milyen szép dolog az alázatos és jámbor Krisztusról elmélkedni! Az Úr Jézus a világiasan gondolkodók döbbenetére és csodálkozására kinyilvánítja valódi származását és küldetését. Isten hatalma, a természetfeletti hatalom lép közbe az egyszerű „ács fián” keresztül. A „hitelesség jeleit” hordozzák Krisztus nagyszerű szavai és tettei, amelyek hathatósan utalnak isteni származására, és kortársait hitre szólítják. Arra szólítanak, hogy ne Jézust, a kedves szomszédot tekintsék többé felületes módon (és így ezután is úgy éljenek, mint eddig), hanem fogadják el Krisztus megváltó ajándékát (ami változást és megtérést jelent). Vannak jelek az életemben, amelyek arra mutatnak, hogy az Úr rám néz, hogy megváltozzak, és ez által hitben és szeretetben éljek? Meddig állok ellen, mielőtt jóságával meggyőz engem?

2. „És megbotránkoztak rajta”. Áldozatot kell hoznunk ahhoz, hogy helyet adjunk Istennek mindennapjainkban. Fel kell áldoznunk önelégültségünket, azt a képzetünket, hogy mi irányítjuk világunk folyását. Fel kell áldoznunk hiúságunkat, ami megakadályoz abban, hogy imádjuk Istent, hiszen ezzel nem aratunk sikert magunk körül. Fel kell áldoznunk kényelmes, földhöz ragadt szemléletünket. Ez az áldozat a szeretet műve, válasz az isteni meghívásra, hogy részesüljünk Isten életében, a szereteté, mert kér tőlünk, és várja, hogy adjunk neki. Fogadjuk hát szívünkbe ezt az áldozatot örömmel, szeretetből. Így meglátjuk, hogy a folyamat nem semleges közegben történik. Aki elutasítja a szeretetre való hívást, az a szeretettel ellentétes pólus felé, a gyűlölet felé fordul, főképpen a természetfeletti iránti gyűlölet felé. Ez a mai kultúra egyik tragédiája, és az evangelizáció elleni erőket táplálja. Imádkozzunk és legyünk éberek, nehogy minket is elérjen ez a tragédia.

 3. S nem is tehetett ott csodát.” Az Úr Jézus kiszolgáltatottá lett közöttük. Szüksége van arra, hogy akarjunk hinni benne. Azért jött, hogy boldogok legyünk, hogy életünk még szebb, még mélyebb tartalmú és gyümölcsökben gazdagabb legyen. El akarja hozni életünkbe csodatevő hatalmát, amellyel elmozdítja a félelem hegyeit és életünk terheit. Eljön, hogy gyógyítsa sebeinket és vigasztalja fáradt szívünket. Boldogításunkhoz csak egy dologra van szüksége: hitünkre, feltétel nélküli, cselekvő hitünkre. E nélkül (mivel tiszteli szabad akaratunkat) megbénítjuk erejét, amellyel, mint Megváltónk és Urunk életünket alakítaná. Milyen szomorú látni, amint ezt az önzetlen és csodálatos ajándékot könnyedén elutasítjuk. 

Uram, taníts meg, hogy tiszta szívvel fogadjalak, készen arra, hogy elvessem cselekedeteim és választásaim racionális módját! Segíts, hogy felismerjem a természetfeletti hitre való hívásodat, és engedelmesen kövessem azt, az igaz szeretet felé vezető úton!

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Balázs-áldás 2021
|
Készítette: romkat.sk
|
close