A betegek 29. világnapja

Gábor Bertalan | 15.2.2021

 

Február 11. – a Betegek 29. világnapja volt, amikor is beteg és szenvedő testvéreinkért imádkoztunk, valamint azokért, akik enyhíteni igyekeznek szenvedésüket és életútjuk e nehéz szakaszán elkísérik őket.  A Mária Rádió komáromi stúdiója jóvoltából 2021. március 13-án, szentmise közvetítés volt a bodollói Sarlós-boldogasszony filiális templomból.

A szentmise főcelebránsa Mons. Gábor Bertalan, szepsi esperes-plébános, akivel együttmisézett Karch Krisztián, szepsi káplán atya. A kántori szolgálatot Kovács Viktor, kántor végezte, az oltárszolgálatot Funty Milán, ministráns. A közvetítést a templomban Cehelnik István és Király Antal, mérnök önkéntesek segítették, a komáromi stúdióban Tóth Szilveszter. A képi szolgálatot Kuzma Norbert, okleveles mérnök és fia Kuzma Ádám, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákja tette lehetővé.

A szentmise a kért szándékokra és a rádióhallgatók szívében megfogalmazott kérések Isten akarata szerinti teljesítésére volt bemutatva. Imádkoztunk azért is, hogy a Szentatya tanítását megértsük és azt az életünkben meg is tudjuk valósítani.

Sajnos, az idén templomainkban a járványügyi helyzet nem tette lehetővé a betegek kenetének közös kiszolgáltatását, ezért csak a fokozottabb buzgósággal és szeretettel csokorba kötött imára volt lehetőségünk.

Amint tudjuk, Ferenc pápa az ez évi üzenetében a betegekkel való törődés alapjának a bizalmi kapcsolat kialakítására összpontosítatott. „Egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.” (Mt 23,8) mottóval kezdte elmélkedését. Ez abból az evangéliumi történetből származik, ahol az Úr Jézus azok képmutatását kritizálja, akik nem azt teszik, amit hirdetnek (vö. Mt 23,1 – 12), vagyis amikor hitünk üres szavakra redukálódik, amikor nem törődünk magunk és mások Istennek tetsző életével és szükségleteivel. Ilyen esetben hitvallásunk nincs összhangban életmagatartásunkkal. Mivel a veszély nagy, ezért az Úr Jézus kemény szavakat mond: „beszélnek, de nem cselekszenek” (vö. 3. vers). Ez a kritika mindnyájuk számára jó és hasznos, mivel egyikünk sincs védve az álszentség súlyos gonoszságától, ami megakadályozza, hogy az egyetlen Atya gyermekeként úgy növekedjünk, mint olyanok, akik az egyetemes testvériség megélésére kaptunk meghívást.

A lelki találkozó, mint mindig, most is szentségimádással és szentségi áldással zárult.  

 

A Betegek Világnapja jó alkalom volt arra, hogy tüzetesebben odafigyeljünk arra, ami fáj. Arra, ami nehézséget, problémát, vagy fájdalmat okoz. Az Úr Jézus nem ment el részvétel nélkül a betegek mellett. Osztozott fájdalmukban. Amerre csak járt, mindenütt jót tett – olvassuk a Szentírásban. Az Általa alapított Egyháznak is ez a küldetése. Gyógyítani a bűn okozta sebeket. Ezt tettük Bodollón is, amikor Szavát hallgatva és befogadva, szentségeinek erejében részesültünk.

 

Ismételten megköszönjük a szent együttlétet a templomban és a rádiókészülékek mellett – hangzott a főkurátor köszönete. Köszönjük, technikusaink áldozatos készségét, papjainknak a szentségek méltó kiszolgáltatását, a kedves Híveknek az áhítatos jelenlétet.

 

Tisztelettel közöljük, hogy legközelebb március 13-án, szombaton találkozunk - délután félöt órai kezdettel. Remélhetőleg már szabadabban és a szentségi bűnbánattartás lehetőségével.

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
A betegek 29. világnapja
|
Készítette: romkat.sk
|
close