Hamvazkodás - 2021

Gábor Bertalan | 18.2.2021

 

Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció prefektusa aláírásával 2021. január 12-én, megjelent jegyzék (nota) szerint a pandémia idejére átmenetileg módosítja a Nagyböjt kezdetén szokásos hamvazkodás szertartásrendjét.

 „Miután a pap imádsággal megáldotta a hamut és meghintette szenteltvízzel, szó nélkül a templomban jelenlevő hívekhez fordul, és mindössze egyetlen egyszer mondja el mindenkinek a Római Misekönyv formuláját: „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban” vagy „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!”. A pap ujjai közé veszi a hamut és minden hívő fejére hint belőle, anélkül, hogy bármit is szólna”.        

 

Ezt követően a pap lemossa a kezét, felölti a szájat és az orrot eltakaró szájmaszkot, majd mindenkit meghamvaz, aki eléje járul, vagy pedig ő maga megy a helyükön maradó hívekhez. A jegyzék tehát valójában egyetlen ponton változtat a szertartáson, mégpedig a hamvazószerdai liturgikus felszólítás egyszeri, a közösség előtti elmondásával, amit aztán nem ismétel meg külön minden hívő esetében. 

 

A szertartás kezdetén a hamu fölött elmondott imádság változatlan maradt: „Kedves Testvéreim! Alázattal könyörögjünk Istenünkhöz, mennyei Atyánkhoz, hogy árassza jóságosan bőséges kegyelmét erre a hamura, amelyet a bűnbánat jeléül fejünkre hintünk. Istenünk, téged az alázatosság könyörületre indít, a bűnbánat pedig megengesztel. Hallgass kegyesen könyörgésünkre, és amikor híveid fejére hamut hintünk, áraszd rájuk szent áldásodat, hogy buzgón gyakorolva a nagyböjt bűnbánati cselekedeteit, szent Fiad húsvéti feltámadását megtisztult lélekkel ünnepeljék. Krisztus, a mi Urunk által”.

 

Ferenc pápa az idei nagyböjtre is körlevelet adott ki: „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe…” (Mt 20,18), címmel, három gondolatkörrel:

1. A hit arra hív bennünket, hogy befogadjuk az Igazságot, és tanúságot tegyünk róla Isten és minden testvérünk előtt.

2. A remény, mint „élő víz”, mely lehetővé teszi utunk folytatását.

3. Hitünk és reményünk legtökéletesebb megnyilvánulása a szeretet, melyet Krisztus nyomdokain járva az emberekre való odafigyelésben és a velük való együttérzésben élünk meg.

Életünk minden szakasza arra szolgáló idő, hogy higgyünk, reméljünk és szeressünk. Ez a felhívás, hogy a nagyböjtöt a megtérésnek, az imádságnak és javaink megosztásának útjaként éljük meg, segíts bennünket abban, hogy közösségi és egyéni emlékezetünkben átgondoljuk az élő Krisztusból fakadó hitet, a Szentlélek fújása által ébresztett reményt és az Atya irgalmas szívéből kiapadhatatlanul forrásozó szeretetet.

Urunk, Jézus Krisztus édesanyja, Szűz Mária, aki hűen állt a kereszt tövében és az Egyház szívében, szeretetteljes jelenlétével támogasson bennünket és a feltámadott Úr áldása kísérjen mindnyájunkat a húsvét fénye felé vezető utunkon!

Az idén mi is az új liturgikus előírások értelmében hamvazkodtunk és a Szentatya, Ferenc pápa körlevele szerint kívánjuk eltölteni a szent negyven-napot.

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Hamvazkodás - 2021
|
Készítette: romkat.sk
|
close