Keresztúti ájtatosság

Gábor Bertalan | 20.2.2021

 

 

            Hamvazószerdával ismét ránk köszöntött az alkalmas idő, ami arra hivatott, hogy az élő Isten szolgálatába fogva testünket és lelkünket, az Ő akaratának megismerésére és teljesítésére hangoljon bennünket. Ez a szent negyven-nap a keresztény lét koncentrátuma, ami magába sűríti a Krisztus-követés valamennyi fázisát: a megújulásra való felhívástól, a Krisztussal együtt vállalt szenvedésen át a megdicsőült feltámadásig.

 

            Az első lépés az, hogy a világból érkező, olykor egészen vakító reflektorfények helyett, Isten tekintetét keressük, aki a rejtekbe is lát. Ezért, kicsiny, nem látványos, de konkrét és magunkon mindennap számon kérhető vállalásokat tegyünk, figyelembe véve, hogy testi-lelki adottságaink, körülményeink folytán mások a lehetőségeink, és persze a teherbíró képességünk sem egyforma.

 

            A keresztény böjt nem testünk büntetése, sanyargatása, hanem Istenhez fordulásunk szellemi-lelki fizikális vetülete. Testünk a böjtöléssel vesz részt az Istenre figyelésben, ami visszahat a lelkünkre is: érzékenyebbé tesz bennünket az Istentől érkező apró jelekre, indításokra. Az imádság, a böjt és az irgalmasság egymásból fakad, ezért ez ne puszta külsőséges erőpróba, izzadságszagú erőlködés legyen, hanem újfajta, bensőséges találkozás Istennel és embertársainkkal. Imádkozzunk, elmélkedjünk, nyissuk ki szívszemünket, hogy Krisztus Urunk keresztútján meglássuk életutunk nagyszerűségét (Barsi Balázs).

 

2021. február 19-én, reggel esperesplébánosunkat telefonon arról értesített Pekár József, fafaragó mester, egyházközségünk oszlopos tagja, hogy 2 hete készített egy keresztet, aminek a fája egy a Dunából kifogott uszadékból lett kifaragva, a korpusza egy gömör-országi temető fájából. Amikor faragta a keresztet, ő és családja minden tagja teljesen egészséges volt. Néhány napon belül a helyzet megváltozott: családja 6 tagja koronavírusos lett. Hála Istennek, ma már mindnyájan erőteljesen lábadoznak.

 

Ma éjszaka azt a belső sugallatot kapta, hogy mivel a Mária Rádió első keresztúti ájtatossága templomunkból lesz közvetítve, legyen ez a kereszt a koronavírusosok Kárpát-medencei zarándokkeresztje, amelyet a megáldás után, állomástól, állomásig Dobos Zoltán, egyháztanácsunk gondnoka vitt, aki hála Istennek, már kilábalt a koronavírus okozta betegségből.

 

Imáinkban legyünk továbbra is egyek, hogy amint a Duna összeköti országainkat és éltető erőt, energiát ad népeinknek, úgy Krisztus Urunk kínszenvedésének és keresztáldozatának gyümölcsét elfogadva - Kárpát-medence szerte - egyek legyünk az evangéliumi értékek őrzésében, ápolásában és kamatoztatott továbbadásában – nemzedékről, nemzedékre.

 

Köszönjük, hogy együtt imádkoztunk és elmélkedtünk, mert lelki életünkben csak akkor haladunk a megfelelő helyes irányba, ha kiszabadulunk bűneink és rossz szokásaink fogságából, ha imáinkban őszintén megvizsgáljuk lelkiismeretünket, ha gyakran és jól átgondoljuk mindennapi életünket.

 

            Adja Isten, hogy komolyan vegyük az intő szót: porból lettünk, s a porba térünk vissza. Bárcsak megrendülnénk! Most, a koronavírus-járvány idején, nem tudunk, nem szembesülni azzal a kegyetlen ténnyel, hogy terveinkről, álmainkról és mindarról, amiért nap, mint nap fáradoztunk, kimondatott: velünk együtt az enyészeté lesz…

 

            Adja Isten, hogy az előttünk álló szent időben megtanuljunk leszámolni illúzióinkkal és légvárainkkal, s elfogadjuk, hogy nem is kell másnak lennünk, mint pornak. Pornak, de amit az Isten vett a kezébe, amit az Ő Lehelete már átjárt, mert ha ez a por megtelik Élettel, akkor biztosak lehettünk abban, hogy abba a dicsőségbe emeltetünk, amely már Urunk, Jézus Krisztusnak is az osztályrésze az Atya dicsőséges jobbján.

 

             

 

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Keresztúti ájtatosság
|
Készítette: romkat.sk
|
close