Az engesztelő imatalálkozó 2021. március 13.

Gábor Bertalan | 13.3.2021

 

A koronavírus-járvány ellenére, az egészségügyi előírások szigorú betartása mellett esperesplébánosunk vezetésével, akivel együtt misézett a káplán atya, megtartottuk a Fatimai engesztelő imatalálkozót. Orgonált, és az énekeket vezette Bányász Emőke, okleveles kántor. Felolvasott Danko Irén, Melega Mária és Maklári Júlia. A közvetítést a stúdióban Tóth Szilveszter, a templomban Cehelnik István, és Király Antal, okleveles mérnök biztosította. A képi közvetítést Kuzma Norbert, okleveles mérnök és fia Kuzma Ádám, a szepsi Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont diákja irányította.

 

Ma 8 éve, hogy Szent Péter utódjaként megválasztották, Ferenc pápát, aki akkor így köszöntötte az egybegyűlteket: Testvéreim, jó estét! Tudjátok, a konklávé kötelessége, hogy püspököt adjon Rómának. Úgy tűnik, a bíboros testvéreim a világ másik végére mentek el érte, de itt vagyunk. Köszönöm a fogadtatást. A római egyházmegyei közösségnek megvan az új püspöke: köszönöm! Először is imádkozni szeretnék emeritus püspökünkért, XVI. Benedekért. Imádkozzunk együtt érte, hogy az Úr megáldja, és a Szűzanya oltalmazza. Induljunk a püspök és a nép közös útján. A római egyház útja ez, azé a városé, amelynek küldetése, hogy szeretetben vezessen minden egyházat. A testvériség, a szeretet, a köztünk lévő bizalom útja ez. Imádkozzunk, kölcsönösen egymásért és az egész világért, hogy megvalósuljon a széles körű testvériség.

 

A mai együttlétünk is ezt a célt szolgálta, határon innen és határon túl: elősegíteni a testvériség világméretű kibontakozását, annál is inkább, mivel tudjuk, hogy Ferenc pápa szeptemberben meglátogatja Budapestet és Pozsonyt.

 

Ma ünnepelte 60. születésnapját Fábry Péter, okleveles mérnök, perényi plébános, esperes-helyettes atya, akit innen is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöttünk, Isten bőséges áldását, a Szűzanya oltalmát, védőszentjeinek esedezést és őrzőangyala hathatós védelmét kérve számára és névnapja alkalmából Krisztián atya részére. Imádkoztunk jubiláló Ferdinánd testvérünkért is, aki szintén ma ünnepelte születésnapját, valamint betegeink testi - lelki gyógyulásáért, és azon szándékokra, amelyeket ki-ki a szívében hozott ide, vagy otthon a médiakészülékek előtt fogalmazott meg.

 

Imádkoztunk és emlékeztünk a mártírpolitikusra, Galánthai gróf Esterházy Jánosra is, aki 1901. március 14-én született Nyitraújlakon és 1957. március 8-án halt meg a Mirovi börtönben.  Emléktábláját 3 évvel ezelőtt lepleztük le és áldottuk meg néhai Palóczi Elek házán, amelyet egyik látogatása kapcsán tisztelt meg jelenlétével. Két éve helyeztük örök nyugalomra özv. Ikrényi született Palóczi Annát. Érte is imádkozunk és az őt gyászolókért. Imádkoztunk azért is, hogy a Budapesten megtartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elősegítse Európa és benne Kelet-Európa országa népeinek, egyetlen, nagy, imádkozó közösséggé való formálását, és a történelem sebeire együtt keressék és találják meg a gyógyulást. Ráhangolódásként az Ó, én édes Jóistenem kezdetű énekünk, bodollói változatát énekeltük.

 

A lelki találkozó végén Király Antal, okleveles mérnök, az egyházközség főkurátora mondott köszönetet, jelezve, hogy legközelebb április 13-án, kedden, délután félöt órai kezdettel találkozunk. A szentmisét a Szentatya, Ferenc pápa megválasztása jubileumán a pápai himnusz elénekelésével zártuk.

VIDEÓ itt:

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
Az engesztelő imatalálkozó 2021. március 13.
|
Készítette: romkat.sk
|