Engesztelő imatalálkozó

Gábor Bertalan | 14.3.2021

 

Bodollón 2021. március 13-án, az egészségügyi előírások szigorú betartása mellett tartottuk meg a Fatimai engesztelő imatalálkozót, amelyet a Mária Rádió és az egyházközség You Tube csatornája egyenes adásban közvetített.  

 

Köztudott, hogy 8 éve Szent Péter utódjaként megválasztották, Ferenc pápát, aki akkor így köszöntötte az egybegyűlteket: Testvéreim, jó estét! Tudjátok, a konklávé kötelessége, hogy püspököt adjon Rómának. Úgy tűnik, a bíboros testvéreim a világ másik végére mentek el érte, de itt vagyunk. Köszönöm a fogadtatást. A római egyházmegyei közösségnek megvan az új püspöke: köszönöm! Először is imádkozni szeretnék emeritus püspökünkért, XVI. Benedekért. Imádkozzunk együtt érte, hogy az Úr megáldja, és a Szűzanya oltalmazza. Induljunk a püspök és a nép közös útján. A római egyház útja ez, azé a városé, amelynek küldetése, hogy szeretetben vezessen minden egyházat. A testvériség, a szeretet, a köztünk lévő bizalom útja ez. Imádkozzunk, kölcsönösen egymásért és az egész világért, hogy megvalósuljon a széles körű testvériség.

 

A mai együttlétünk is ezt a célt szolgálta, határon innen és határon túl: elősegíteni a testvériség világméretű kibontakozását, annál is inkább, mivel tudjuk, hogy Ferenc pápa szeptemberben meglátogatja Budapestet és Pozsonyt.

 

Imádkoztunk a 60. születésnapját ünneplő Fábry Péter, okleveles mérnök, perényi plébános, esperes-helyettes atyáért is, Isten bőséges áldását, a Szűzanya oltalmát, védőszentjeinek esedezést és őrzőangyala hathatós védelmét kérve számára és jubiláló Ferdinánd testvérünkért is, aki szintén aznap ünnepelte születésnapját. Nem feledkeztünk meg könyörögni betegeink testi - lelki gyógyulásáért sem, valamint azon szándékokra, amelyeket ki-ki a szívében hozott oda, vagy otthon a médiakészülékek előtt fogalmazott meg.

 

Imádkoztunk és emlékeztünk mártírpolitikusunkra, Galánthai gróf Esterházy Jánosra is, aki 1901. március 14-én született Nyitraújlakon és 1957. március 8-án halt meg a Mirovi börtönben.  Emléktábláját 3 évvel ezelőtt lepleztük le és áldottuk meg Bodollón, néhai Palóczi Elek házán, amelyet egyik körútja kapcsán tisztelt meg jelenlétével.

 

Két éve helyeztük örök nyugalomra özv. Ikrényi született Palóczi Annát, aki sokat tett az egyházközség hitbeli, közösségi és társadalmi életének elevenségéért. Érte is imádkoztunk és az őt gyászolókért.

 

Imádkoztunk a Budapesten megtartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eredményességéért is, hogy elősegítve Európa és benne Közép-kelet Európa népeinek, egyetlen, nagy, imádkozó közösséggé való formálását, a történelem sebeire együtt keressék és találják meg a gyógyulást.

 

A lelki találkozó végén Király Antal, főkurátor mondott köszönetet, jelezve, hogy legközelebb április 13-án, Húsvétkedden, délután félöt órai kezdettel találkozunk. A szentmisét a Szentatya, Ferenc pápa megválasztása jubileumán a pápai himnusz éneklésével zártuk,

FOTÓalbum itt:

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
Engesztelő imatalálkozó
|
Készítette: romkat.sk
|