A Szent József-év ünnepélyes kezdete Szepsiben

Gábor Bertalan | 20.3.2021

 

Amint tudjuk, a Szentatya 2020. december 27-én, Szent Család vasárnapján 2021-re meghirdette a családnak szentelt különleges évet, amelyet Ferenc pápa március 19-én, az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulóján nyitott meg Rómában.

Ennek kapcsán egyházközségünkben ünnepi szentmise volt, amelyben megáldásra került Mgr. Peter Sojka, szobrászművész alkotása. A szobor elhelyezésének tervezett helye az épülő Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont objektuma. A szentmise kezdetén miután Nagy István, iskolaigazgató és Mihályi Molnár László, tanár, az egyházközség főkurátora leplezték le a szobrot, áldáskérő ima következett.

A szobor elhelyezése tudatos, hiszen ki tagadhatná? A Szent Családot utánozva jó lenne újra felfedezni a család nevelői értékét: a szereteten alapuló, a mindig újjáépíteni kész kapcsolatok, reménynyitogató távlatainak elköteleződését.

Mindezt a családban akkor lehet megtapasztalni, ha a család az ima otthona, ha ott az érzelmek komolyak, mélyek és tiszták, ha a viszályok felett a megbocsátás érvényesül, ha a mindennapi élet keserűségét megédesíti a kölcsönös gyöngédség és az Isten akaratára történő derűs ráhagyatkozás.

Ilyen módon nyílik meg a család arra az örömre, amelyet Isten megad mindazoknak, akik készséggel mernek adni. Ugyanakkor a család arra is lelkierőt talál, hogy egyre jobban megnyíljon kifelé, mások felé, az embertárs szolgálatára, az együttműködésre egy mindig új és jobb világ felépítése érdekében, vagyis képes pozitív indíttatások hordozója lenni. A család ugyanis saját életpéldával evangelizál.

Az evangéliumok Szent József egyetlen szavát sem említik, a leírtakból azonban egyértelmű, hogy József cselekvő ember volt, de tetteinek soha nem ő maga volt az ihletője és a célja. Élete nagy döntéseiben isteni sugallatokra hagyatkozva cselekedett. Mindennapi életében és munkájában a józan emberi értelem vezette. Felfogta, hogy mi a dolga, de azon keresztül is az Istennel való egyesülésre törekedett.

Szent József tehát különleges módon olyan szent, akire lehetetlen csupán individuumként, egyénként tekinteni, ezért őt nem is egymagában tiszteljük, hanem mindig a Szent Szűzzel és az Úr Jézussal, vagyis a Szent Család többi tagjával együtt, hiszen folyton velük és értük tevékenykedett.

A családra vonatkozóan Szent József tanúságtétele valóban mérhetetlenül fontos. Különösen az atyaság, a családapaság megéléséről van itt szó, amelynek manapság már pusztán a megértésével is nagy bajok vannak. A másik a jegyesi kapcsolat, s ezen belül a tisztaságnak a megélése, amit úgy Szent II. János Pál, mint Ferenc pápa is hangsúlyoz. A tisztaság alatt persze nem pusztán a bűnöktől való tartózkodást értik, hanem mindig a másikra irányuló és nem az önmaga javát kereső szeretetet.

Sőt, Szent József Mária autentikus tiszteletére is tanít minket. Puszta jámborkodással ugyanis hitelesen nem tisztelhetjük a Szűzanyát. Szent József, Mária iránti tisztelete nem szentimentális érzésekben nyilvánult meg, hanem abban, hogy József, Mária hitét élve, vele járva lépett a hit zarándokútjára. Szent József a munka, a cselekvés példája is. Nagyon érdekes Józsefnek a misztérium iránti érzéke is. Tudja, hogy Isten mérhetetlenül meghaladja az ő tudását, ezért értelmével és akaratával hitből fakadó engedelmességével meghajlik előtte.

A szentmise záró áldása előtt Nagy István, igazgató mondott köszönetet. Azt mondják: a mai ember egyik nagy problémája, hogy büszke racionalitásával szeretne mindent átlátni, és csak abba akar belemenni, amit tökéletesen meg tud érteni. Mindazok, akik már megtapasztalták a koronavírus erejét, hamar kiábrándulnak ebből a racionalitásból.

Örülök, örülünk, hogy napjainkban, amikor tetőfokára hág a járvány, a Gondviselés egyházunkon keresztül alkalmat és lehetőséget kínál egy más életszemléletre. Jó látni Szent Józsefet, mint a megtérés egyik különös modelljét.

Jó észrevenni, hogy nem csak bűnből való megtérés van, de létezik az ember saját elgondolásaiból való kivetkőzés is. Ez az a megtérés, amelynek lényege, hogy elfogadjuk Isten velünk kapcsolatos gondolatait, ránk vonatkozó tervét. Szent Józsefnél ez nagyon élesen megmutatkozik pl. Máriával, jegyes-feleségével megélt kapcsolatának kezdetén. Amikor tudomást szerez arról, hogy Mária várandós, arra gondol, hogy csendben elbocsátja, ami részéről ugyan a szeretet nem kis megnyilvánulása volt, de Isten többre hívta. Arra, hogy engedje el saját gondolatait, és lépjen be az Ő tervébe. Ez valóban evangéliumi, a megtérés különös formája.

Számunkra tehát Szent József tisztelete elsősorban nem azt jelenti, hogy sok imát mondunk hozzá. József hiteles tisztelete abban megnyilvánul meg, hogy komolyan vesszük életének üzenetét, elgondolkodunk rajta, és törekszünk is azt magunkra alkalmazni. Mégpedig úgy, hogy lelkületével igyekszünk felismerni és megvalósítani Isten ránk vonatkozó tervét: egyre bensőségesebb kapcsolatba lépni Jézussal és Máriával. Ez már az akár misztikus kegyelemnek is nevezhető ajándék, ami nem arra szolgál, hogy múló emóciót biztosítson testünknek és lelkünknek, hanem arra, hogy az embert megnyissa a további lelki ajándékok fogadására.  

Az elmondottak fényében sejthető, hogy az épülő egyházi intézményünk épületkomplexumába nem véletlenül kerül majd a most megáldott szobor, ami hangos jele lesz annak, hogy jó, ha az ember és az Isten együttműködése között nincs alapvető akadály. Ha ugyanis az ember a mindennapok szintjén nem éli meg ezt az együttműködést, akkor a misztikus kegyelmek, amelyeket kap, még ha valósak is, nem tudnak gyümölcsöző misztikus életbe torkollni. Ha az ember a hétköznapi életében nem tud együttműködni Istennel, akkor az imájában sem tud, és ez fordítva is igaz. Az ima és az élet ugyanis szorosan összekapcsolódik. Mindkét területen meg kell nyilvánulnia az emberben a hit engedelmességének ahhoz, hogy Isten bennünk és általunk cselekedhessen az életünkben.

Hála és köszönet mindenkinek, aki bármi módon hozzájárult, vagy hozzájárul ahhoz, hogy ez a megáldott szobor egyházi intézményünk egyik éke legyen.

Adja Isten, hogy sokan megálljanak majd előtte és szemléljék szellemi, lelki üzenetét, ami által maga a szemlélő is nyitottabbá lesz Isten és terve számára, aminek a következménye egyértelmű: a jelenben is látható lesz, hogy Szent József nevelt Gyermekében eljött hozzánk és közénk az Emmanuel – a velünk az Isten. Bátorítok és buzdítok mindenkit, aki teheti, járuljon hozzá a szoborállítás kiadásainak fedezéséhez akár itt a templomba kitett perselybe, akár a plébánia bankszámlájára (SK38 5200 0000 0000 0756 7894) átutalt adományával.

 

 

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
A Szent József-év ünnepélyes kezdete Szepsiben
|
Készítette: romkat.sk
|
close