Torna - Hálaadó szentmise

Gábor Bertalan | 20.5.2015

Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, mint a csillagok. (Dn 12,3)

 

2015. május 20-án, Tornán a hálaadó, emlékező szentmise után a plébániakertben ünnepélyesen leleplezték Lukács János alkotását, boldogemlékű Oravecz Pál, tornai születésű esperes – plébános mellszobrát, aki harminc éven át volt szülőfaluja plébánosa.

 

Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Weiszer Attila, dobóruszkai plébános volt, akivel együtt miséztek a környék papjai, és négy volt ministránsa. Egy közülük, Juhász Attila, jelenleg a helyi plébános, aki visszaemlékezésében többek között kiemelte a néhai plébános áldozatkészségét a II. vatikáni zsinat liturgikus reformjának megvalósítása terén azzal is, hogy asztalosként saját kezűleg készítette el a liturgikus terek új oltárait és kellékeit, de varrt mise és ministráns ruhákat is, valamint szamizdat kiadványként megjelentette a környék népénekeit.  

 

A szobor ünnepélyes leleplezését Lukács János, alkotó és Oravecz Attila, polgármester végezte. Az ünnepi emlékbeszédet Molnár Pál, egykori polgármester mondta, aki a rokoni szálakon túl méltatta a néhai esperes-plébános közösségért aggódó szeretetét és szigorát, atyáskodó jósággal párosult szókimondását és édes-keserű humorát.

 

Az ünnepég a hálaadás és a köszönet méltó jele és példája volt annak, hogy miként lehet és kell megbecsülni, értékelni és őrizni áldott emlékét azoknak, akik igazságra tanítottak sokakat. (Dn 12,3)