Vendéglátógató

admin | 11.10.2015
Vendéglátógató

2015. október 11.-én meglátogatta templomunkat ft. Tóth Péter,
lévai káplán atya, aki rokoni látogatáson volt városunkban.
A plébániamisén esperesplébánosunkkal koncelebrált, aki a szentmise
elején köszöntötte a becses vendéget, a szentmsie végén pedig
megköszönte neki, hogy a vasárnapi evangéliumban elhangzottak alapján
volt bátorsága és készsége eleget tenni az Úr Jézus hívásának - kövess engem. és végén köszöntötte