Karácsonyi szentmisék – Bodollón

Gábor Bertalan | 26.12.2017

 

 

A karácsonyi szentmiséket Bodollón mindenki nagy megelégedésére főtisztelendő Bartal Károly Tamás, nyugalmazott jászóvári premontrei apát celebrálta a közösség ministránsai segédletével.

 

Ezúton is köszönjük kisegítő szolgálatát, erőt, egészséget kívánva számára, hogy a következő esztendőt - ami pappá szentelése kerek jubileuma lesz - mindnyájunk nagy örömére és hálájára megérje sajátos humora, érdeklődése és szolgálatkészsége közepette.