Jubileumi köszöntő

admin | 24.3.2019

 

 

Esperes-plébánosunk március 21-én töltötte be 69. életévét. A jubileum napján az egyházközség szűkebb köre, vasárnap a közösség tágabb körének tagjai köszöntötték az ünnepeltet. Mihályi Molnár László, főkurátor kötötte csokorba a jókívánságokat, megköszönve az eddig végzett munkát, kérve a további közös együttmunkálkodás lehetőségét.

 

A jubiláns megköszönte a gratulációt, kérve az plébániaközösség tagjainak további imáját és támogatását, hogy a lelkipásztorkodás mindig Isten dicsőségét, a közösség javát és lelkek üdvösségét szolgálja.  

 

Az egybegyűltek egyben Bányász Emőke, okleveles kántort és Dobos Gábor sekrestyést, valamint a névnapjukat ünneplő Gáborokat is köszöntötték. Ezúton is köszönet és hála áldozatkész szolgálatukért.